De dorpskrant van Kraggenburg, De Uitkijk, verschijnt 6 keer per jaar. In deze krant staan vele wetenswaardigheden en nieuwtjes over het dorp. Vele Kraggenburgers zorgen geheel vrijwillig voor het periodiek verschijnen van deze dorpskrant, wat het daarmee een krant van, voor en door Kraggenburgers maakt.

De papieren versie van De Uitkijk wordt in het dorp en de buitenwegen huis aan huis bezorgd. De Uitkijk is hier ook digitaal te lezen.

Kopij en advertenties voor De Uitkijk kunt u inleveren tot en met de hieronder genoemde zondagavonden vóór 19.00 uur, bij voorkeur per e-mail.

U kunt uw bijdrage ook op andere wijze inleveren op Stuwwal 19.

Het schema voor 2020 is:

  • Verschijningsdata:
    29 januari,  11 maart,  22 april,  17 juni,  30 september,  18 november
  • Kopij aanleveren:
    19 januari,  1 maart,  12 april,  7 juni,  20 september,  8 november
  • Advertenties aanleveren:
    12 januari,  23 februari,  5 april,  31 mei, 13 september,  1 november