Belangstelling voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) ?
Geef je hier op !
Meer info staat in  dit nieuwsbericht.

Vrijdag 27 september was de officiële opening van het kindcentrum De Fladderiep in ons dorp. Het is de afronding van een proces waarin diverse organisaties rondom kinderopvang en -begeleiding en de school samenwerken.

Met het vernieuwde schoolgebouw is alles nu onder één dak, tot grote tevredenheid van schooldirecteur Anne-Marie van Fraeijenhove. Het mooie, lichte en ruime gebouw hebben we al kunnen bezichtigen bij het begin van het vorige schooljaar in 2018. In het kindcentrum werken samen: basisschool de Fladderiep, peuterstartgroep (peuterspeelzaal) het Kwetternest en de voor en naschoolse opvang, BSO de Fladderiep. Ook andere partijen zoals bijv. de GGD komen in het kindcentrum.

De openingshandeling werd verricht door wethouder H. Wijnants van onderwijs, samen met de kinderen. Bestuurder L. Breukel van de overkoepelende scholenstichting feliciteerde school en dorp met het kindcentrum. Hij overhandigde hierbij een cheque van € 250,- als start voor een moestuin bij school: van, voor en door de kinderen.