Koffietijd: Ontwikkelingswerk
Datum: mei 16, 2017 10:00:00
Details :


Bij “Koffietijd”, de vaste ontmoetingsmorgen in Kraggenburg,  is dinsdag 16 mei, in het kader van Ontwikkelingswerk, aandacht waterwinningsprojecten in het Oost-Afrikaanse land Ethiopië. Het is een zeer arm land met een enorme bevolkingsgroei en heel veel last van droogte. Aan alles is er een te kort, levensstandaard en medische zorg staan op een enorm laag peil. Vooral de mensen op het platteland hebben het erg moeilijk. Ethiopië is intern erg onrustig, daarbij de hoge werkloosheid en het lage kennisniveau staat een opbouw en welzijn in de weg. De bevolking heeft dus veel hulp nodig.

De Interkerkelijke Stichting Ethiopië Eritrea “ISEE” helpt al sinds 1974 de bevolking in het dagelijks bestaan. Destijds ging die regio zwaar gebukt onder enorme droogte en hongersnood. Een steeds terugkerend probleem. De stichting helpt met kleinschalige lokale projecten, de mensen op het platteland. Onder andere  op het gebied van landbouw, visserij, scholing en medische zorg. Daarvoor is het wel noodzakelijk te kunnen beschikken over het schaarse water. Vandaar het opzetten van de vele waterwinningsprojecten, verdeeld over het uitgestrekte land.

Hulp wordt niet aan de autoriteiten gegeven, maar rechtstreeks aan de mensen. Moslims of de christenen maakt niet uit, want het gaat er om, de mensen ter plekke verder te helpen.  

Bijkomend probleem is wel dat een deel van de mannen hun vrouwen en kinderen zomaar in de steek laten. Dan moeten de vrouwen zich zelf, met hun kinderen maar zien te redden. Hiervoor zijn een soort van tuinprojecten, om hen te leren eigen voedsel te verbouwen. Ook kunnen ze de evt. opbrengsten van de producten weer gebruiken om iets te kopen of te ruilen voor wat ze ook nodig hebben.

De projecten worden voor 3 jaar opgezet, met de intentie dat ze daarna zelfstandig worden voortgezet. Daarom wordt er aan de plaatselijke bevolking ook les te geven om projecten voort te kunnen zetten.

Er is nog zoveel meer te zeggen over het land, de projecten, de hindernissen en de fraaie successen. Iemand die dat heel goed kan, is onze plaatsgenoot dhr. Willem Remijnse die via ISEE betrokken is bij de vele projecten


Over Koffietijd:

Koffietijd vindt elke dinsdag plaats tussen 10.00 en 12.00 uur in Het Klokhuis

"Koffietijd"  in het kort:
* Het is een vaste ontmoetingsmorgen voor alle Kraggenburgers.
* Laagdrempelig: bezoekers hoeven geen lid te zijn of entree te betalen
* “Koffietijd” fungeert als centraal meld- en informatiepunt op het gebied van zorg en welzijn.
* Opzet van “Koffietijd” is om gezelligheid en informatie te combineren.  
* Informatie kan informatief zijn, volop gelegenheid hierover vragen te stellen, en men krijgt hierop z.s.m. antwoord. Maar er is zeker ook ruimte voor meer ontspannen, lichtere onderwerpen. b.v. over een hobby,  een reis, of iets opmerkelijks uit de omgeving.
* Gezelligheid door het samenzijn onder genot van koffie of thee, met o.a. gezellige muziek, biljarten, kaarten etc.
* Koffietijd is een activiteit van Dorpsbelang Kraggenburg.
* De bezoekers kunnen zelf ook aangeven waar ze behoefte aan hebben.