maandag 27 maart 2017
Boeiende presentatie over roofvogels


Dinsdagochtend 21 maart was er weer een thema bij Koffietijd. Deze keer, in het kader van hobby en natuur: "roofvogels". Een gepassioneerd bestuurslid van de “Werkgroep Roofvogels NOP” trakteerde ons deze morgen op de vele weetjes van deze vogels.

Zo blijkt uit tellingen van vorig jaar dat er bij ons zo’n 200 in de omgeving verblijven, waarvan ruim 150 buizerds en valken.  Hazen, muizen, en zelfs mollen staan op het menu. Sommige soorten zijn hier alleen in de winter, zoals de ruigpootbuizerd en de smelleken. De visarend is zeldzaam. En als de kuikens uitgekomen dan is het af- en aanvliegen met prooien, want ze moeten in korte tijd groot worden. Zo heeft een torenvalk met zo’n vier jongen wel zo’n 450 muizen nodig.

Ook hebben de roofvogels een zeer harde jeugd, want zo’n 60 % zal de 1e verjaardag niet halen.

De werkgroep is van belang en erg actief. Ze verzorgt de tellingen voor diverse instanties zoals overheden, rijkswaterstaat, Flevolandschap, waterschap en voor de fruitteeltorganisatie NFO. Ook adviseren ze bij het natuurbeleid en verzorgen ze opleidingen. De werkgroep ringt de jonge vogels, en met een soort uitschuifbare vishengel kunnen prachtige films en foto’s gemaakt worden in de nesten. We kregen die prachtige foto’s te zien. Zelfs ook een marter die in het nest zat om zich te goed te doen aan de eieren. Sensatie in de natuur, want dat is wel lef hebben voor zo’n beestje, want de rollen kunnen zomaar omgedraaid zijn.

Er was eigenlijk  te kort tijd, want er is nog zoveel meer te vertellen over deze hoogvliegende bijzondere vogels.

Harry Engels, namens de organisatie van Koffietijd