zondag 9 april 2017
Verslag jaarvergadering Dorpsbelang


Op woensdag 22 maart jl. hield Dorpsbelang haar jaarvergadering. Voor diegenen die er niet bij konden zijn is het concept verlag hier alvast te lezen. Dit verslag zal definitief worden vastgesteld tijdens de jaarvergadering in maart 2018.

Belangrijkste punten uit het verslag:
  • De voorlopige planning is dat er in 2018 nieuw asfalt komt op de Kraggenburgerweg en de Repelweg en in 2019 op de Leemringweg.
  • Woningen in de kerk: Ontwikkelaar OVT heeft aangegeven om, als het mee zit, een open dag te organiseren op Tweede Paasdag of Tweede Pinksterdag.
  • Het boerderijenboek dat in de maak is van Kraggenburg, kan bij voorinschrijving verkregen worden voor 15 euro per stuk. Bij Piet Paauw zijn inschrijvingsformulieren verkrijgbaar.
  • Het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in het Voorsterbos wordt vernieuwd.
  • In samenwerking met camping De Voorst wordt een aantal vakantiehuisjes op het terrein van het voormalige zwembad gerealiseerd.
  • Vanuit de begroting van Dorpsbelang wordt €2666,00 vrijgemaakt voor nieuwe projecten in het dorp in het komende jaar. De leden worden uitgenodigd om met voorstellen te komen.
  • Dorpsbelang is met verschillende partijen in gesprek om te kijken of er mogelijkheden zijn om de omgeving van de loswal te verfraaien en aan te passen aan de wensen van gebruikers in de buurt en toegankelijker te maken voor onze bewoners.