maandag 4 december 2017
Start bouw nieuwe school: tijdscapsule de grond in


Op vrijdag 15 december wordt een feestelijke start gemaakt met de bouw van een nieuw deel van basisschool De Fladderiep. Eerst wordt een deel afgebroken, waarna vervolgens nieuwbouw plaatsvindt. De school wil dit heugelijke moment vieren door om 11.30 uur een tijdscapsule in de grond te stoppen. Het is de bedoeling dat die over 20 jaar weer wordt opgegraven tijdens een soort van reünie.

De kinderen van de Fladderiep schrijven allemaal een brief waarin ze opschrijven hoe zij denken dat hun leven er over 20 jaar uit zal zien. Ook de ouders en andere dorpsbewoners worden uitgenodigd om dit te doen. De brief kan 's morgens vlak voor het ingraven van de capsule worden ingeleverd bij de school. Iedereen wordt uitgenodigd om de feestelijke bijeenkomst bij te wonen.