woensdag 27 december 2017
31 december carbidschieten toegestaan


De gemeente staat toe dat er op zondag 31 december a.s. tussen 13.00 en 1 januari 02.00 met carbid wordt geschoten binnen de dorpskernen van de Noordoostpolder. Elk dorp heeft een speciaal daarvoor aangewezen plek. In Kraggenburg is dat het trainingsveld van FC Kraggenburg. Buiten de bebouwde kom is het overal toegestaan. Iedereen moet zich houden aan de volgende regels:
  • Gebruik alleen melkbussen
  • Gebruik melkbussen met een inhoud van maximaal 50 liter
  • Maak het deksel van de melkbus met een touw of ketting aan de melkbus vast
  • Let op de veiligheid voor mensen en dieren