zondag 7 januari 2018
Bloemetje voor Piet en Truus Paauw


Tijdens de Nieuwjaarsreceptie zaterdag in Kraggenburg kregen Piet en Truus Paauw het bloemetje. Het bloemetje wordt jaarlijks uitgereikt door STEK (Stuurgroep Evenementen Kraggenburg) aan iemand, die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het dorp.

‘Piet en zijn vrouw zijn een actief en graag gezien stel in het dorp’, motiveert Wilma van Beekhuizen van STEK de keuze voor Piet en Truus. Piet heeft veel bestuursfuncties gehad. Hij was voorzitter van FC Kraggenburg, mede-oprichter van de Club van 100, zat in het bestuur van dorpsbelang en toneelvereniging Sint Genesius, speelde bij die zelfde vereniging ook zelf toneel, heeft zich druk gemaakt om het MFC Kraggenburg en is nu nauw betrokken bij het dorpshuis. Hij heeft voor het dorp een lijst opgesteld met wie waar, wanneer gewoond heeft in het dorp en tegenwoordig is hij ook heel druk met het boerderijenboek. ‘En er is nog iets met Cowboy Billy’, lacht Wilma, ‘maar dat wil hij jullie zelf misschien wel vertellen’. Truus is zijn rechterhand bij alles wat hij doet en heeft daarnaast ook nog haar eigen bezigheden in het dorp. Ze zat in het schoolbestuur, was souffleuse bij de toneelvereniging, hielp mee bij de dorpsrevues, is vrijwilliger bij het dorpshuis en maakt deel uit van het kookteam dat viermaal per jaar een gezamenlijke maaltijd op tafel zet in dorpshuis ’t Klokhuis. 

‘Voor mij is het een complete verrassing’, is de eerste reactie van Piet na het lovende verhaal van STEK. Dat is het ook voor Truus. ‘We hebben het altijd met een team gedaan en met elkaar. Wij kennen zoveel mensen die het bloemetje verdienen. Jullie allemaal bedankt!’

‘O ja, cowboy Billy’, vervolgt Paauw. ‘Dat gaat over een liedje dat ik bij speciale gelegenheden regelmatig ten gehore bracht. Dat heb ik al heel lang niet meer gedaan, maar zullen we het nog een keer proberen? Al gauw zingen alle bezoekers aan de Nieuwjaarsreceptie het refrein uit volle borst mee: Aja jippie jippie jee!

(foto: fotorien.nl)