dinsdag 16 januari 2018
Iedereen mag meedenken over kavel Penders


De gemeente houdt binnenkort een inloop-bijeenkomst over de uitbreidingskavel aan de Jacob Bruintjesstraat. Alle Kraggenburgers worden van harte uitgenodigd om hun ideeën te ventileren.

Datum:        dinsdag 23 januari 2018
Tijd:            16.30 uur tot 18.30 uur
Plaats:         het Klokhuis

Toelichting:
De gemeente heeft voor onze uitbreidingskavel (“kavel Penders”) nog geen plan gemaakt. Er is gekozen voor een nieuwe aanpak voor het ontwikkelen van nieuwbouw op deze kavel. Dat begint met het inbrengen van ideeën/suggesties/plannen door ons als Kraggenburgers. Juist frisse, nieuwe, heel andersoortige ideeën (“out of the box” denken) zijn welkom. Hier ligt uw kans om mee te denken en daarvoor is de inloop-bijeenkomst op 23 januari.

Belangstellenden voor een nieuwbouwwoning en de aanliggende bewoners krijgen via de gemeente de uitnodiging voor 23 januari.

Dorpsbelang wil via dit nieuwsbericht alle Kraggenburgers op de hoogte brengen en u aanmoedigen om mee te denken.

De volgende stap is dat uit al deze ideeën, enz. een eerste plan (mogelijk 2 of 3 plannen) wordt opgezet voor de inrichting van de nieuwbouw op deze kavel. Dit zal dan opnieuw besproken worden met de Kraggenburgers. Dat zal op 20 februari zijn, om 19.30 uur.