woensdag 24 januari 2018
Veel belangstelling voor inloopbijeenkomst nieuwbouw aan de Jacob BruintjesstraatOp dinsdag 23 januari was er een heel goede opkomst om met de gemeente te praten over de invulling van de nieuwbouwkavel aan de Jacob Bruintjesstraat. De kavel is nog leeg en alle ideeën / suggesties / plannen van de bewoners zijn welkom.

Veel Kraggenburgers hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om hun idee / plan naar voren te brengen. Zo is besproken hoe je het gebied zou kunnen invullen met plekken voor plantsoen of groene ruimte, voor een vijver of wadi. Ook ideeën voor indeling met straten en plekken voor de woningen kwamen aan de orde. Zelfs zijn er al diverse ideeën naar voren gebracht over allerlei verschillende woningtypen die er kunnen komen.

Aan tafels en met plattegronden werden de ideeën en suggesties uitvoerig besproken tussen mensen van de gemeente en bewoners. Iedereen heeft het als een inspirerende bijeenkomst ervaren.

Alles wat is aangereikt en besproken is door de gemeente meegenomen. Hieruit wordt een schetsontwerp gemaakt, misschien met enkele alternatieven. De gemeente komt hiermee terug op 20 februari om 19.30 in het Klokhuis. Dat wordt een bijeenkomst waar alle Kraggenburgers welkom zijn.