woensdag 21 februari 2018
20 AED’s beschikbaar voor het buitengebied


Bericht van de gemeente Noordoostpolder:

Sinds vorig jaar zijn de dorpen en Emmeloord hartveilig. Dit wil zeggen dat alle woonkernen zijn voorzien van een AED en deze op veilige afstand van elkaar hangen. De laatste stap is het hartveilig maken van het buitengebied. De gemeente stelt in samenwerking met AED-partner en Ria Willems van Stichting Reanimatie en AED Noordoostpolder gratis 20 AED’s beschikbaar met een servicecontract van één jaar en een verwarmde buitenkast. Bewoners en buurtverenigingen die in het gearceerde gebied op de kaart wonen kunnen zich hiervoor aanmelden.

 

Een AED redt levens

Bij een hartstilstand zijn de eerste zes minuten cruciaal. Burgerhulpverleners, die zich hebben aangemeld bij Hartslagnu.nl en in de buurt van het slachtoffer zijn, krijgen een melding via SMS of in de app van Hartslagnu. Een aantal van hen wordt direct naar het slachtoffer geleid en een aantal wordt gevraagd de AED op te halen. Als het slachtoffer binnen zes minuten wordt gereanimeerd en de AED is aangesloten, heeft het slachtoffer goede kans om het te overleven.

 

Aanmelden voor één van de 20 AED’s

Bewoners en buurtverenigingen die in het gearceerde gedeelte op de kaart wonen en bereid zijn de AED op een plek te hangen waar de hulpverleners er dag en nacht gebruik van kunnen maken, kunnen zich hier tot 2 maart voor aanmelden. Meer informatie hierover staat op www.noordoostpolder.nl/AED.

 

Samen met Stichting Reanimatie en AED Noordoostpolder maken we een selectie en zorgen we voor een goede spreiding van de AED’s. Voor de geselecteerde bewoners organiseren we een informatieavond.