donderdag 3 mei 2018
Koffietijd: Langer thuis blijven wonen


Dinsdagochtend 17 april was er bij Koffietijd in het kader van Zorg en Welzijn  aandacht voor het thema “Langer thuis blijven wonen”.

Een belangrijk onderwerp omdat het overheidsbeleid is geworden, én!  omdat we zelf ook wel langer in onze vertrouwde woonomgeving willen blijven wonen. Dat bleek ook uit onze enquête onder de ouderen vorig jaar. Ook voor de leefbaarheid van ons dorps is het belangrijk dat we onze bewoners lang in ons midden kunnen houden. Maar dat moet wel kunnen. Daarbij is nog veel onbekend over de mogelijkheden en bij wie we moeten zijn voor advies of aanvragen.
Daarom organiseerde werkgroep Omzien deze informatieochtend voor de doelgroep, partners, mantelzorgers en familie.


 v.l.n.r.: Mieke Stevens, Francien Vriend, Bea ten Voorde en Jules.

Zo informeerden voor de pauze mevr. Francien Vriend van Mercatus over de mogelijkheden bij het huren en aanpassingen in of naast de woning. Hierbij werd ingegaan op de urgentielijst, noodzaak van het op tijd inschrijven, de mogelijkheden van een zorg-unit, die bij Mercatus is te bewonderen.
Mevr. Mieke Stevens ging in op het gecompliceerde maatwerk van de  WMO, geen situatie is hetzelfde, dus altijd op tijd een aanvraag doen voor een gesprek over uw situatie.  En mevr.. Bea ten Voorde gaf ons een kijkje bij de verpleging en verzorging aan huis. Ook heel gevarieerd van een enkele keer , elke dag, tot vele bezoeken in de terminale fase. Ook dat het bij de lopende hulp mogelijk is, in overleg, om bij b.v. een bezoek elders in het land te brengen. Dat de zorg daar ter plaatse wordt overgenomen.
 
Na de pauze was er volop gelegenheid voor de aanwezigen om persoonlijke vragen of  opmerkingen te maken bij de drie inleiders. Ook kon men schriftelijk, een persoonlijke kwestie meegeven, om later een afspraak te maken. Er werd heel veel gebruik van gemaakt.
 
Al met al een bijzonder boeiend ochtend,  met veel informatie en wat afkortingen.