donderdag 10 mei 2018
Contributie 2018


De contributie voor het lidmaatschap voor Dorpsbelang ontvangen wij het liefst via een automatische incasso. Mocht u liever contant betalen, dan komen in de periode tussen 2 en 16 mei bestuursleden van Dorpsbelang persoonlijk bij u langs om de contributie te innen en/of u informeren over het belang van lidmaatschap. 

Tarief lidmaatschap: € 12,00 per huishouden per jaar. De contributie via de incasso wordt doorgaans eind mei geïnd.

   Wilt u de contributie liever zelf overmaken? Dat kan op
  IBAN NL11RABO0114294666 t.n.v. Dorpsbelang Kraggenburg.