zaterdag 2 juni 2018
Mooie plannen voor gebied volkstuinen/wadi: wie wil helpen met onderhoud?


Dorpsbelang Kraggenburg heeft begin dit jaar het initiatief genomen om te kijken of we de omgeving van de volkstuinen en de wadi aantrekkelijker kunnen maken. We hebben samen met de volkstuinders, de bewoners van de Gerrit Klokstraat en de gemeente gesproken over de mogelijkheden, en er zijn veel leuke ideeën verzameld. Al die ideeën zijn door Landschapsbeheer Flevoland verwerkt in een ontwerp dat onlangs weer is voorgelegd aan de volkstuinders en aanwonenden. In dat plan zijn de volgende wensen verwerkt:

  • Bloemen- en kruidentuin waar bewoners zelf kunnen plukken
  • Insectenhotel, bessenstruiken.
  • Wandelpad dat het rondje Kraggenburg ‘rond’ maakt met daarbij een bruggetje over het natte deel van de wadi.
  • Kinderspeelweide met wilgentenenhut, speelheuvel, natuurvriendelijke oever, zitelementen o.a. zelfgemaakte bankjes en stoelen, bomen.

Als we dit plan kunnen realiseren, doen we daar ongetwijfeld veel mensen een plezier mee: de passanten aan de Hertenweg, de wandelaars, de kinderen die een natuurlijke speelplek erbij hebben gekregen, en de Kraggenburgers die hun eigen bessen, bloemen en kruiden kunnen plukken.

De gemeente wil graag meewerken aan de realisatie van de plannen, en daar zijn we heel blij mee. Ze kan echter helaas het onderhoud niet op zich nemen. Dat zou dan door vrijwilligers moeten gebeuren, en daar wringt ‘m nou net even de schoen: die zijn er nog niet voldoende.

Het plan is zo gemaakt, dat het niet veel onderhoud vraagt, maar er is wel onderhoud nodig. Grofweg komt dat neer op een paar keer per jaar maaien/snoeien van de planten, en verder 10-20 keer per jaar gras maaien (m.n. het wandelpad). De groenbrigade, die kort geleden is opgericht, kan deze klus er voorlopig nog niet bij doen, dus we hebben een nieuwe groep vrijwilligers nodig.

Wie belangstelling heeft om mee te werken, kan zich tot uiterlijk 27 juni melden bij: Annemieke Janse an.janse@kpnmail.nl, 06-10750006, of Erna Balk erna.balk@gmail.com, 06-39861938.

 

 Toelichting op de blauwe kleur: de sloot blijft sloot, en de wadi's blijven zoals ze zijn, met gras.