vrijdag 21 december 2018
Onthulling bouwbord nieuwbouw Kraggenburg


Met de onthulling van het bouwbord heeft Kraggenburg nu de fel begeerde aandacht voor nieuwbouw in het dorp.

Wethouder Wiemer Haagsma heeft vrijdag 21 december dit bord onthult in aanwezigheid van Dorpsbelang, OVK, leden van de klankbordgroep en betrokken mensen vanuit de gemeente.

Haagsma refereerde aan plaatselijke, regionale, landelijke en internationale belangstelling voor wonen in Kraggenburg. Dat is gebleken uit de belangstelling voor de woningen in de kerk (zijn al gerealiseerd) en het bouwen aan de Walstraat, dat op punt van beginnen staat.Met zo'n belangstelling voor wonen in Kraggenburg komt nu de volgende mogelijkheid via nieuwbouw op kavel Penders.

Over het bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Daarmee kan de eerder genoemde planning worden gehaald! O.a bouwrijp maken van de grond in juni t/m oktober 2019 en start van de bouw in oktober 2019.

Het zou prachtig zijn om 70-jaar Kraggenburg in 2019 af te sluiten met het slaan van de eerste paal voor de uitbreiding van het dorp.

Lees ook de regionale aandacht voor deze nieuwbouw in de Stentor en in de Noordoostpolder.

Meer detail-informatie over de nieuwbouw leest u in het verslag van 9 oktober en het nieuwsbericht van 20 december.

Heeft u belangstelling, laat dit weten bij de gemeente via  mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl. Bellen kan ook via (0527) 63 39 11