vrijdag 8 februari 2019
"Communicatie" bij Koffietijd


Communicatie: We doen het dagelijks, mondeling op elk moment zodra we samenzijn met anderen, of op afstand via de telefoon of internet. Het kan zijn voor de gezelligheid, of om iets af te spreken, door te geven of te regelen. Een boeiend onderwerp dat aan de orde is geweest op 5 februari tijdens Koffietijd.

Deze ochtend liet onze dorpsgenoot dhr. Wietse Siebenga specialist in de communicatie, de bezoekers van Koffietijd meerdere kanten van communicatie zien. Wietse zocht daarbij de intensieve interactie met de bezoekers op. En zo ontstond ook de onderlinge communicatie.

Over bijvoorbeeld in gesprek zijn met iemand, het mobieltje gaat over, weg gesprek en irritatie. Wat dat doet met iemand? En maak je dat bespreekbaar?

Hoe mooi is het te kunnen Skypen met je (klein)kind, familie of vrienden. De vele voordelen van WatsApp, korte berichtjes, eventueel. met foto/filmpje. Daarnaast is er ook de verwachting van het altijd bereikbaar (te moeten) zijn. Willen we dat wel?

Velen voelen een wens/noodzaak om face to face te communiceren. Doen we dat vaak genoeg als je iets moet overleggen? Of in gezamenlijk overleg streven naar een bepaald doel als bijvoorbeeld bedrijfsvoering. Voor de een te weinig en de ander juist weer te veel.In het openbaarvervoer is er ook heel veel veranderd door de mobieltjes en I-pads. Vroeger meer gesprekken, maar ook vandalisme. Nu is het eigenlijk redelijk rustig in trein of bus en minder vandalisme.

Ook kwam naar boven dat er veel verschillen zijn bij mensen in de behoefte of noodzaak om te communiceren. Kunnen we dat van de ander dan begrijpen? Misverstanden en irritaties, of juist het soepel verlopen van onze contacten, staat of valt met nu juist met goede communicatie en het begrijpen van de ander.

Het blijkt dat er de laatste jaren heel veranderd is in manier van communiceren, voor ons de kunst om daar het mooie uit te halen, en een nieuwe balans in te vinden. Er was over dit brede onderwerp heel veel meer te vertellen, de tijd vloog om. Al met al een levendig onderwerp.