woensdag 13 februari 2019
Fonds Leefbaarheid: speciale vermelding voor Het Pontje van Kraggenburg


In de tweede ronde van het Fonds Leefbaarheid ontvangen 14 initiatieven, waarvan acht in Noordoostpolder subsidie om de leefbaarheid in het landelijk gebied te stimuleren.

De initiatiefnemers krijgen de subsidie om de onderlinge band binnen een dorp of gebied te versterken en om het Flevolandse platteland aantrekkelijk te maken en te houden om er te wonen, te werken en te recreëren. Van het organiseren van activiteiten en het realiseren van een Fit-lint tot het (ver)bouwen van buurthuizen of verenigingsgebouwen. Een speciale vermelding kreeg het initiatief Het Pontje van Dorpsbelang Kraggenburg waar de meeste punten van de commissie heengingen.

“Onderlinge verbondenheid is belangrijk voor de toekomst van het landelijk gebied in Flevoland. Gezamenlijke inzet is daarbij onmisbaar. Het is mooi te zien dat de regeling zoveel initiatiefnemers stimuleert. Ik ben daarom ook blij dat de verlaging van het maximum subsidiebedrag echt heeft geleid tot meer en kleinere aanvragen. Mensen maken Flevoland, zij vertellen de geschiedenis en maken de toekomst!”, vertelt gedeputeerde Harold Hofstra tevreden. Totaal zijn er in deze ronde 36 aanvragen ingediend met een totaalbedrag van de aanvragen van ruim 3 miljoen euro.

Het beschikbare bedrag in deze ronde is 1.025.000 euro. Een onafhankelijke commissie van deskundigen adviseerde het college van Gedeputeerde Staten (GS) over de toekenning. De 14 aanvragen ontvangen in totaal een bedrag van € 982.064,43.

Vrijdag 1 maart 2019 worden aanvragers in het zonnetje gezet tijdens een feestelijke bijeenkomst in Hanneke’s Pluktuin te Biddinghuizen. Hier zet gedeputeerde Harold Hofstra alle aanvragers in het zonnetje en reikt hij de ‘winnende’ aanvragers een cheque uit.