woensdag 20 februari 2019
Dorpsbelang ontvangt een forse subsidie voor project “Het Pontje”


Uit het provinciale Fonds Leefbarheid is aan Dorpsbelang een subsidie toegekend van ruim € 103.000,- voor “Het Pontje”. Dit project heeft een totale omvang van 146.000,- 

Totaal waren er 36 aanvragen bij het fonds ingediend. Het Pontje is een van de 14 aanvragen die subsidie hebben gekregen. De totale subsidietoekenning bedraagt bijna 1 miljoen euro.
Ons initiatief “Het Pontje” kreeg een speciale vermelding. Daar gingen de meeste punten van de beoordelingscommissie naar toe.

 

Een verbinding over de Zwolse Vaart tussen Voorsterbos en Waterloopbos is een wens van Dorpsbelang (al genoemd in het Dorpsplan van 2012) en van Natuurmonumenten (genoemd in hun Toekomstbeeld Voorsterbos 2013-2027).

Het bestuur van Dorpsbelang heeft in samenwerking met de Ondernemersvereniging Kraggenburg (OVK) en Natuurmonumenten Flevoland het projectplan opgesteld. Daarbij is ook samengewerkt met de gemeente, die ook een financiële bijdrage heeft toegezegd.

Al met al en mooie binnenkomer bij het lustrum 70 jaar Kraggenburg.