vrijdag 2 september 2016
Bestemmingsplan Kraggenburg weer actueel


Het college van B&W van Noordoostpolder heeft deze week besloten in te stemmen met de actualisatie van bestemmingsplan 'Kraggenburg'.

Eén van de nieuwe ontwikkelingen in het plan is de inbreidingslocatie Walstraat', de locatie van het voormalig woonwagencentrum. Op deze plek worden maximaal zeven rijwoningen mogelijk gemaakt. Hiermee geeft het college uitvoering aan het ontwikkelperspectief voor Kraggenburg waar de gemeenteraad op 18 april 2016 mee heeft ingestemd.

De raadscommissie bespreekt de actualisatie op 26 september in het rondetafelgesprek. De vaststelling is in de gemeenteraad van 10 oktober.

Dorpsbelang Kraggenburg is erg blij met deze ontwikkeling. Voor een kleine groep mensen wordt er nu in ieder geval iets mogelijk qua nieuwbouw, hoewel uitbreiding op kavel Penders uiteraard het meest wenselijk is. Zo lang dat echter nog op zich laat wachten is iets beter dan niets, aldus Dorpsbelang.