vrijdag 16 september 2016
Belangstellenden voor samenstellen boerderijenboek Kraggenburg gezocht


Wilt u ook meewerken aan het boerderijenboek Kraggenburg? Kom op 25 oktober om 20.00 uur naar het Klokhuis

Er is in de Noordoostpolder een stichting opgericht die tot doel heeft om van alle uitgegeven boerderijen een korte beschrijving en een foto te maken en dat in een mooi boek vast te leggen. Het wordt een boek dat niet alleen interessant is voor de boeren en tuinders, zeer zeker ook voor de bewoners in het dorp. Want naast de beschrijving van de uitgifte met de eerste pachter en de daarop volgende ontwikkelingen van het uitgegeven bedrijf, zullen er pagina’s met algemene informatie worden opgenomen over bijvoorbeeld de verschillende boerderijtypen, de Oostenrijkse woning, het uitgiftebeleid, geschiedenis en ontwikkeling van het dorp, etc. De pagina’s met deze  algemene informatie, zullen vooral samen met de vertegenwoordigers uit ieder dorp bepaald worden. Als voorbeeld dienen de boeken, die in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zijn gemaakt (zie bijvoorbeeld www.boerderijenboekdronten.nl )

Nu nog de Noordoostpolder, de moeilijkste omdat het hier om veel meer bedrijven gaat, de diversiteit veel groter is en de eerste generatie pachters alweer zo’n 70 jaar geleden naar de Noordoostpolder is gekomen.

Inmiddels zijn in alle dorpen een aantal mensen al actief om voor zijn of haar dorp een bijdrage te leveren. De stichting staat nog aan het begin van het project. Het streven is om in het najaar van 2018 alle 11 boerderijenboeken voor de Noordoostpolder gereed te hebben. Dat betekent dat veel uitzoekwerk, interviews en foto’s gemaakt moeten worden.

In de jaarvergadering van Dorpsbelang (16 maart jl.) is het plan kort toegelicht, is het boek van Swifterbant als voorbeeld getoond en hebben mensen zich al gemeld om hieraan mee te werken. Dat zijn Harry Veldhuis, Piet Paauw, Vincent Oosterwijk, Marian Meijs en Wubbo de Raad vanuit Dorpsbelang en de Stichting Boerderijenboeken Noordoostpolder.

Bent u ook geïnteresseerd om hieraan mee te werken of beschikt u over foto’s uit de tijd van de uitgifte, of hebt u nog parate kennis vanuit de tijd van de eerste uitgiftes, alle hulp is van harte welkom. En natuurlijk zijn schrijvers/interviewers en fotografen ook van harte welkom.

Het voorbereidingsgroepje wil op 25 oktober aanstaande, aanvang 20.00 uur in het Klokhuis een bijeenkomst organiseren waar wij met elkaar kunnen spreken over de verdere invulling van het Boerderijenboek voor Kraggenburg.  

Ik ga ervan uit dat er ook binnen de Kraggenburgse gemeenschap belangstelling is om hierover meer te horen, dan wel om actief mee te doen. Graag tot ziens ergens in de tweede helft van oktober!

Namens het voorbereidingsgroepje

Piet Paauw (voorlopig coördinator voor Kraggenburg)