zondag 6 november 2016

De vereniging Groei & Bloei heeft ook dit jaar de bekende tuinenkeuring gehouden alsmede de dorpenkeuring, In 2106 zijn de tuinen bezocht in de dorpen en buitenwegen van Tollebeek, Espel, Nagele, Ens, Kraggenburg en Emmeloord (3 wijken).

De uitslag van de tuinen in Kraggenburg is:

Grote Tuinen dorp: 1. fam Kappert Noordermeent,  2. fam. Van Keulen, Gerrit Klokstraat,  3. fam. Naaijen Gerrit Klokstraat.

Kleine tuinen dorp: 1. Mevr. Jansen, Winstonstraat,  2. fam Veldhuis Jacob Bruintjesstraat,  3. fam Overmars, A.J. Rennenstraat.

Boerderijtuinen: 1. fam. vd Kar, Mammouthweg,  2.fam Barendregt, Hertenweg,  3. fam. Van Beekhuizen, Zwartemeerweg.

Tuinen van blokwoningen: 1. fam. Barneveld, Zwartemeerweg,  2. fam Kapelle, Neushoornweg,  3. fam Hector, Mammouthweg.

Daarnaast heeft de familie vd Kar ook de overall prijs gewonnen voor de mooiste tuin van dit jaar.

 

Bij de dorpenkeuring is Kraggenburg als achtste geëindigd. Nagele heeft in de beoordeling niet meegedaan, vanwege werkzaamheden in het dorp. Marknesse heeft dit jaar de eerste prijs gewonnen.

De 1ronde van de keuring was in mei en de 2de ronde in augustus.

 

Het juryrapport over Kraggenburg luidt:

De entree is mooi, 2de  ronde wel iets onkruid. Kade is mooi en ook het centrum ziet er goed uit. De speeltuinen en verenigingsgebouwen en sportaccommodatie ook goed. De 2de  ronde was het onderhoud van de perken en het maaiwerk veel beter dan in de 1e  ronde en zeker als in de afgelopen jaren. De PKN-kerk heeft mooie bloembakken, maar de beplanting rondom is veronkruid. Jammer. Het scholencomplex ziet er goed uit. Het industrieterrein scoort de 2de  ronde minder punten.

We vinden altijd tuinafval achter de Stuwwal! De 1e  ronde is er ook gespoten.

Kraggenburg heeft mooie en iets minder mooie gedeelten.


zaterdag 5 november 2016
Dorpsbelang Kraggenburg heeft 4 november jl. een cheque van 2000 euro ontvangen van directeur Jetze Kempenaar van Rabobank Noordoostpolder-Urk. Deze uitreiking vond plaats tijdens de ledenavond van de Rabobank, waarbij aandacht werd besteed aan de activiteiten die de bank onderneemt met haar goede-doelen fonds: het Cooperatiefonds.
Dorpsbelang krijgt jaarlijks 1000 euro van de bank waarmee de verschillende activiteiten van de vereniging ondersteund worden. Dat dit jaar het dubbele bedrag werd toegekend, was een mooie verrassing.


woensdag 2 november 2016
Van begin februari tot eind mei gaat Roel van Marrewijk stage lopen bij Natuurmonumenten. Voor deze periode zoekt hij woonruimte in of rondom Kraggenburg of Vollenhove.

zondag 23 oktober 2016

Op dinsdagochtend 18 oktober heeft kledingadviseur Sandra van Regenmortel op een boeiende wijze inzicht gegeven wat de effecten zijn van de kledingkeuze op onze uitstraling: Hoe ziet een ander ons? Dit deed zij tijdens de wekelijkse 'Koffietijd'.
"Een goede passende keuze heeft het prachtige effect waar u van binnenuit van begint te stralen. Het kan uw zelfvertrouwen versterken. De kunst is de aandacht te trekken naar uw sterke kanten, en van de wat mindere, de aandacht wat af te leiden," aldus Sandra.
D.m.v. een overzichtelijk Power-Point presentatie werd uitleg gegeven over het belang van het weten wat uw kleurtype is, een zomer-, herfst-, winter- of lentetype. Ook kreeg het inspelen op de verschillende typen lichaamsbouw de aandacht: A, O, V, H of een 8 postuur.
Aan de hand van  verschillende kledingstukken werden voorbeelden gegeven van die effecten.
 
Er waren heel veel vrouwelijke dorpsgenoten op dit thema afgekomen. En ja, al zou je het niet direct verwachten, er waren ook mannen. Logisch eigenlijk, want ook daarvoor gelden in principe dezelfde kleding- en kleuradviezen.
 
Na afloop werd er nog druk nagepraat en tussen de kleding gesnuffeld. De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde ochtend.

       maandag 26 september 2016
Flevoland kent op dit moment zes bijzondere landschapskunstwerken. Het zevende kunstwerk PIER+HORIZON van kunstenaar Paul de Kort, wordt momenteel gerealiseerd. Het komt op de dijk en in het water van het Zwarte Meer tussen de Kadoelersluis en Kraggenburg in de Noordoostpolder. PIER+HORIZON wordt vrijdag 7 oktober 2016 opgeleverd.

Ter gelegenheid van dit 7e landschapskunstwerk is een reizende presentatie gemaakt die door heel Flevoland te bezichtigen is. Bij de presentatie wordt een korte film getoond van Barend Hazeleger. Hij vervaardigt een documentaire van het gehele proces; van eerste gedachten en inspiratie tot en met realisatie van het werk.

De presentatie is van 24 september tot en met 6 oktober te bezichtigen in Hotel van Saaze, Dam 16, 8317 AV te Kraggenburg.

PIER+HORIZON wordt mogelijk gemaakt door: Provincie Flevoland, Gemeente Noordoostpolder, Prins Bernhard Cultuurfonds, Waterschap Zuiderzeeland, Bouwfonds Cultuurfonds.Met dank aan Nieuw Land Erfgoed voor het ter beschikking stellen van  vervoersmogelijkheden om de presentatie te laten reizen.


maandag 19 september 2016

Kraggenburg - Bezoekers aan de kennisdag van Vink Fruitboerderij genoten zaterdag zichtbaar van de boomgaard, namen een hap uit een appeltje en proefden het ‘puur fruit’ appelsap. 


vrijdag 16 september 2016

Wilt u ook meewerken aan het boerderijenboek Kraggenburg? Kom op 25 oktober om 20.00 uur naar het Klokhuis

Er is in de Noordoostpolder een stichting opgericht die tot doel heeft om van alle uitgegeven boerderijen een korte beschrijving en een foto te maken en dat in een mooi boek vast te leggen. Het wordt een boek dat niet alleen interessant is voor de boeren en tuinders, zeer zeker ook voor de bewoners in het dorp. Want naast de beschrijving van de uitgifte met de eerste pachter en de daarop volgende ontwikkelingen van het uitgegeven bedrijf, zullen er pagina’s met algemene informatie worden opgenomen over bijvoorbeeld de verschillende boerderijtypen, de Oostenrijkse woning, het uitgiftebeleid, geschiedenis en ontwikkeling van het dorp, etc. De pagina’s met deze  algemene informatie, zullen vooral samen met de vertegenwoordigers uit ieder dorp bepaald worden. Als voorbeeld dienen de boeken, die in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zijn gemaakt (zie bijvoorbeeld www.boerderijenboekdronten.nl )

Nu nog de Noordoostpolder, de moeilijkste omdat het hier om veel meer bedrijven gaat, de diversiteit veel groter is en de eerste generatie pachters alweer zo’n 70 jaar geleden naar de Noordoostpolder is gekomen.

Inmiddels zijn in alle dorpen een aantal mensen al actief om voor zijn of haar dorp een bijdrage te leveren. De stichting staat nog aan het begin van het project. Het streven is om in het najaar van 2018 alle 11 boerderijenboeken voor de Noordoostpolder gereed te hebben. Dat betekent dat veel uitzoekwerk, interviews en foto’s gemaakt moeten worden.

In de jaarvergadering van Dorpsbelang (16 maart jl.) is het plan kort toegelicht, is het boek van Swifterbant als voorbeeld getoond en hebben mensen zich al gemeld om hieraan mee te werken. Dat zijn Harry Veldhuis, Piet Paauw, Vincent Oosterwijk, Marian Meijs en Wubbo de Raad vanuit Dorpsbelang en de Stichting Boerderijenboeken Noordoostpolder.

Bent u ook geïnteresseerd om hieraan mee te werken of beschikt u over foto’s uit de tijd van de uitgifte, of hebt u nog parate kennis vanuit de tijd van de eerste uitgiftes, alle hulp is van harte welkom. En natuurlijk zijn schrijvers/interviewers en fotografen ook van harte welkom.

Het voorbereidingsgroepje wil op 25 oktober aanstaande, aanvang 20.00 uur in het Klokhuis een bijeenkomst organiseren waar wij met elkaar kunnen spreken over de verdere invulling van het Boerderijenboek voor Kraggenburg.  

Ik ga ervan uit dat er ook binnen de Kraggenburgse gemeenschap belangstelling is om hierover meer te horen, dan wel om actief mee te doen. Graag tot ziens ergens in de tweede helft van oktober!

Namens het voorbereidingsgroepje

Piet Paauw (voorlopig coördinator voor Kraggenburg)


vrijdag 16 september 2016


Vorig schooljaar  bood de PKN-kerk Trefwoord-extra aan. Gezellige bijeenkomsten direct na schooltijd. Er deden wel tien kinderen mee. Dit schooljaar  zijn er opnieuw  bijeenkomsten: zes in het voorjaar en zes in het najaar.

Trefwoord-extra begint altijd met samen iets drinken waarna er een Bijbelverhaal wordt verteld. We doen dat met behulp van poppetjes en ander materiaal zodat kinderen het verhaal niet alleen horen maar ook voor zich zien. Er volgt een gesprek over het verhaal. Kinderen worden aan het denken gezet. Wat betekent zo’n oud verhaal? Tenslotte kunnen kinderen knutselen en spelen naar aanleiding van het verhaal en het gesprek.  Het accent van Trefwoord-extra ligt op het ontdekken wat geloof kan betekenen.

Wil je meedoen? Dat kan. Bij voldoende deelname maken we twee groepen.

Voor kinderen van groep 1 t/m 4 maandagmiddag van 15.15 uur tot 16.15 uur op 3, 10, 24 en 31 oktober en 7 en 14 november 2016.

Voor kinderen van groep 5 t/m 8 maandagmiddag van 16.30 uur tot 17.30 uur op 3, 10, 24 en 31 oktober en 7 en 14 november 2016.

Er zijn geen kosten verbonden aan Trefwoord-extra en wordt gegeven in zaal D van de kerk.

Trefwoord-extra wordt gegeven door Liesbeth Winters,

zij kan ook meer informatie geven. (tel 252396 of pastorliesbethjonas@hetnet.nl)

U kunt uw kind voor Trefwoord-extra ook aanmelden bij Liesbeth.  

Graag uiterlijk 28 september.

 

NB:

Naast Trefwoord-extra biedt de PKN-kerk nog enkele activiteiten aan voor kinderen. Er is kinderkerk op de eerste zondag van de maand, basiscatechese, vrijdagavondclub en jeugdkerk. Kijk daarvoor op www.pknkraggenburg.nl


vrijdag 16 september 2016
Zaterdag 17 september zal basisschool De Fladderiep voor het allerlaatst oud papier ophalen bij de bewoners van Kraggenburg. Daarmee komt een einde aan een jarenlange traditie en zal het afval vanaf nu door de gemeente opgehaald worden. We hopen met z'n allen dat iedereen nog één keer zo veel mogelijk papier op de stoep of aan de weg zet, zodat de laatste financiële bijdrage voor de school zo groot mogelijk is.

vrijdag 2 september 2016maandag 6 juni 2016
Op de vaste ontmoetings-ochtend, dinsdag 31 mei, was er dit maal, in het kader van gezondheid, aandacht voor onze “Voeten”.  We moeten ze goed verzorgen, want we lopen er wel zo’n 5 km per dag op.
Erkend specialist Voetverzorging uit ons dorp: mevr. Lenie de la Vieter  heeft met een bijzonder helder en overzichtelijk verhaal, alle aanwezigen enorm kunnen boeien.
Lenie gaf aan dat Voetverzorging geen modeverschijnsel is, maar al eeuwenoud is. Te zien op talrijke schilderen. Toen was het een mannen beroep,  terwijl het nu veelal uitgevoerd wordt door dames.
Voeten verzorgen kunnen we doorgaans zelf wel doen, maar door een infectie of lichamelijk ongemak kan het toch nodig zijn een specialist in te schakelen. Voetverzorging is wel een vrij beroep, maar er is een wel een keurmerk n.l. ProVoet, waarbij de praktijk van Lenie is aangesloten. Er worden veel eisen gesteld aan hygiëne, vakmanschap en klantvriendelijkheid.
Ook werd er natuurlijk ingegaan op de diverse voetproblemen, en wat er zoals aan te doen is. Aangeven werd b.v. dat de goed passende schoenen heel belangrijk zijn.  Merkschoenen zijn op zich wel goed, maar past niet bij elke voet. Dus geen te krappe schoenen kopen en eigenlijk zijn naaldhakken ook niet best. Elke dag nieuwe kousen aandoen en gewoon wassen maar niet overdrijven. En zo zijn er nog veel meer wetenswaardigheden verteld, en was er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.
Al met al een hele boeiende ochtend.

zondag 22 mei 2016
Uitslagen Leeuwenronde 2016

woensdag 18 mei 2016
Ruim 51 procent van de bewoners en ondernemers in het buitengebied van  Noordoostpolder ziet de noodzaak van de komst van het snelle glasvezelnetwerk in en heeft voor een abonnement gekozen. Een mooi resultaat, maar het is helaas nog niet voldoende. Om het glasvezelnetwerk te kunnen aanleggen is namelijk 60% deelname nodig.

Wethouder Hans Wijnants: “Er zijn nog maar 246 aanmeldingen nodig om tot realisatie over te gaan. In overleg met FiberFlevo hebben we besloten de aanmelding te verlengen tot 1 juni. Het zou zonde zijn om op te geven nu we zover zijn gekomen. In de twee weken verlenging willen wij zoveel mogelijk mensen nog over de streep trekken, met het besef dat het goed is voor de leefbaarheid in het buitengebied in het algemeen en hun eigen digitale mogelijkheden. Ruim 50% heeft dat al ingezien!”

Hayley Osinga van FiberFlevo: “We zijn er zo dichtbij! We kunnen het hier natuurlijk niet bij laten, ook voor al die 1700 huishoudens en bedrijven die zich nu al hebben aangemeld. We hebben in de afgelopen weken veel bewoners gesproken over de problemen met de huidige verbinding; daaruit blijkt nogmaals hoe belangrijk het is dat het glasvezelnetwerk er komt.”

Proefperiode van 1 jaar
Om de bewoners en ondernemers die zich nog niet hebben aangemeld nog een kans te bieden, wordt de vraagbundeling twee weken verlengd tot en met woensdag 1 juni 2016. Het is belangrijk om te beseffen dat het abonnement al na één jaar op te zeggen is. Hayley Osinga: “Maar we zijn er van overtuigd dat iedereen na een paar maanden al ontdekt hoeveel beter de internetverbinding is geworden, en hoeveel gemak dat oplevert. Wij durven die uitdaging wel aan. Als op 1 juni de drempel van 60% alsnog is gehaald, dan wordt het glasvezelnetwerk gerealiseerd en starten we eind deze zomer
al met de graaf- en aanlegwerkzaamheden. Naar verwachting is eind 2017 iedereen die zich heeft aangemeld voorzien van een snelle glasvezelverbinding.”

De aanmeldingen van de afgelopen weken blijven natuurlijk geldig en tellen mee in het deelnamepercentage. Voor de bewoners en ondernemers uit het buitengebied van  Noordoostpolder die zich nog niet hebben aangemeld is dit de laatste mogelijkheid om zich aan te melden tegen de huidige voorwaarden. Zij moeten voor woensdag 1 juni een keuze maken uit één van de glasvezelabonnementen. Dit kan online, maar ook door middel van het aanmeldformulier.

Kijk voor meer informatie op www.fiberflevo.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met het team van FiberFlevo op telefoonnummer 085 – 0405100.

maandag 25 april 2016

Presentatie bij Koffietijd van j.l dinsdagochtend  19 april: thema: Migranten

De Migranten werkgroep “Multi Culti Kraggenburg” heeft deze morgen ons kennis laten maken met verschillende lekkere hapjes voor bij de koffie. Zoals cake, verschillende koekjes en ook een soort kaassalade. 


woensdag 20 april 2016
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 april jl. heeft de gemeenteraad besloten om de kavel Paauw niet te verkopen. Deze kavel blijft zeker nog twee jaar gereserveerd voor een mogelijk uitbreiding van Kraggenburg. Ondertussen zal de gemeente zich maximaal inspannen om woningbouw op kavel Penders mogelijk te maken. Daarvoor is door de gemeenteraad besloten om nu alvast te starten met het bestemmingsplan voor kavel Penders en een exploitatieplan voor de ontwikkeling van de eerste 19 woningen (fase 1). Wethouder Suelmann zegde de gemeenteraad toe dat zij hun uiterste best zullen blijven doen om dit alles mogelijk te maken. Dorpsbelang is blij dat haar inspanningen van de afgelopen maanden zijn omgezet in deze besluitvorming.

In de gemeenteraadsvergadering van 18 april jl. zijn de ontwikkelingsvisies van de dorpen mede in relatie tot het grondbezit van de gemeente besproken. Per dorp werd aangegeven welke woningbouw wordt verwacht in de periode tot 2020. Naast beperkt uitbreiden geldt vooral inbreiding als zoekopdracht voor woningbouwlocaties. Door de fractie van PvdA/Groen Links was een amendement ingediend m.b.t. de het geschetste ontwikkelperspectief van Kraggenburg. Hierin was onder andere aangegeven dat kavel Paauw ‘onder voorwaarden’ verkocht zou moeten worden. Op aangeven van Dorpsbelang is gevraagd om hierover meer duidelijkheid te krijgen. PvdA/Groen Links (ondersteund door de Politieke Unie) vroeg in hun amendement om Kavel Paauw pas te verkopen als zeker is dat woningbouw op kavel Penders mogelijk is. Door de toezeggingen van het College bij monde van wethouder Suelmann, bleek het amendement niet nodig en werd het ingetrokken. Mocht na 2 jaren (deze collegeperiode) woningbouw op kavel Penders nog niet gelukt zijn, dan zal B&W hierover weer in gesprek gaan met Dorpsbelang Kraggenburg. Dan is kavel Paauw zeker in beeld, omdat door Dorpbelang eerder al is aangegeven, dat nog meer inbreidingslocaties niet  wenselijk zijn. Ondertussen zal het college zijn z’n uiterste best doen om woningbouw te verwezenlijken op kavel Penders. “Daar zullen we voor knokken,” aldus Suelmann in de raadsvergadering.
 
Dit deel van de gemeenteraadsvergadering en de toezeggingen van wethouder Suelmann zijn te zien op de website van de Gemeente. Agendapunt 12 "Ontwikkelperspectieven dorpen".
Wethouder Suelmann reageert hier op het amendement ingediend door de Kraggenburger Hylke Hekkenberg van PvdA/GroenLinks.


vrijdag 25 maart 2016

Tijdens Koffietijd in het Klokhuis op 22 maart gingen bezoekers aan de slag met de tekenkunst 'zentangle', een oude kunst, afkomstig van de Keltische monniken. 

 


zondag 6 maart 2016

Zaterdag is de nieuwe koelkast geïnstalleerd in dorpshuis Het Klokhuis in Kraggenburg. Voorzitter van het bestuur Piet Paauw is er erg mee in zijn nopjes. ‘Op de nieuwjaarsreceptie zei ik een beetje gekscherend: ‘er moet maar veel gedronken worden, want we zijn toe aan een nieuwe koelkast.’’ Mirjam Lamers en Riny Tissingh keken elkaar aan en dachten hetzelfde: ‘die kunnen wij wel schenken’. Ze spraken hun gedachten uit en haalden hun mannen erbij. Die waren het er gelijk mee eens. 


donderdag 3 maart 2016
De 'Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg'  nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op woensdag 16 maart 2016 in dorpshuis ’Het Klokhuis aan de Noordermeent 4 te Kraggenburg. De vergadering begint om 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 25 maart 2015
  De notulen zijn hier te vinden. Ze staan ook in de Uitkijk van januari 2016.
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. Jaarverslag secretaris 
  Het jaarverslag wordt ter vergadering uitgereikt. U kunt dit jaarverslag ook hier lezen.
 6. Jaarverslag penningmeester 
  De financiële stukken liggen ter inzage bij de penningmeester, Pieter van der Veen,
  Walstraat 23.
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming kascommissie
 9. Begroting 2016 en vaststellen contributie
  Het voorstel is om de contributie niet te veranderen en vast te stellen op € 12,00 per huishouden.
  Met ingang van het peiljaar 2014 (automatische incasso) wordt er geen onderscheid meer gemaakt in het aantal personen per huishouden en naar de leeftijd 65+.
  Huishoudens waarvan de personen 65+ waren per maart 2014 behouden hun oude situatie en daarmee een afwijkende contributie van € 6,00.
 10. Bestuursverkiezing 
  Statutair aftredend en herkiesbaar is de heer Freerk Jan de Haan.
  Statutair aftredend en niet herkiesbaar is mevrouw Irene Gerritzen.
  Tussentijds aftredend is mevrouw Inge van Dijk.   
  Het bestuur stelt voor als nieuwe kandidaten: mevrouw Annemieke Janse en de heer Jan van Benthem.
  Tot 24 uur voor aanvang van de vergadering kunnen tegenkandidaten voor deze vacatures schriftelijk worden ingediend bij de secretaris, ondertekend door tenminste 5 leden.
 11. Jaarplanning Dorpsbelang. Deze wordt ter vergadering gepresenteerd.
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

 

PAUZE

Na de pauze:
      
Landschapskunstwerk Pier + Horizon aan de Zwartemeerdijk

De ontwerper van dit landschapskunstwerk is Paul de Kort. Hij komt vertellen over zijn werk en dit kunstwerk in het bijzonder.

Bent u er nu al nieuwsgierig naar? Kijk dan op zijn website. Hier is   veel over zijn werk te vinden. Via het hoofdstuk “Boekjes” vindt u bij Pier+Horizon een mooie beschrijving hoe het idee is ontstaan.


Namens het bestuur,

Alice Polhoud, secretaris.

Zwartemeerpad 14,  8317 PG  Kraggenburg,  e-mail:  dorpsbelang@kraggenburg.nl

 


woensdag 24 februari 2016

Februari is eigenlijk de maand van de “tocht der tochten”: de Friese 11-stedentocht. De koffietijd ochtend van 23 februari stond  in het teken van deze wereldberoemde tocht. Dorpsgenoot Jan Rinsma, die de tocht in 1997 heeft verreden, heeft er nog hele warme herinneringen aan en deelde die met met ons.


dinsdag 23 februari 2016

Afgelopen najaar bood de PKN-kerk Trefwoord-extra aan. Vier gezellige bijeenkomsten direct na schooltijd. Er deden wel tien kinderen mee.

Na de voorjaarsvakantie zijn er opnieuw vier bijeenkomsten.

Trefwoord-extra begint altijd met samen iets drinken waarna er een Bijbelverhaal wordt verteld. We doen dat met behulp van poppetjes en ander materiaal zodat kinderen het verhaal niet alleen horen maar ook voor zich zien. Er volgt een gesprek over het verhaal. Kinderen worden aan het denken gezet. Wat betekent zo’n oud verhaal? Tenslotte kunnen kinderen knutselen en spelen naar aanleiding van het verhaal en het gesprek.  Het accent van Trefwoord-extra ligt op het ontdekken wat geloof kan betekenen.

Wil je meedoen? Dat kan. Bij voldoende deelname maken we twee groepen.

Voor kinderen van groep 1 t/m 4 maandagmiddag van 15.15 uur tot 16.15 uur op14 en 21 maart, 4 en 11 april.

Voor kinderen van groep 5 t/m 8 maandagmiddag van 16.30 uur tot 17.30 uur op 14 en 21 maart, 4 en 11 april.

Er zijn geen kosten verbonden aan Trefwoord-extra en wordt gegeven in zaal D van de kerk.

Trefwoord-extra wordt gegeven door Liesbeth Winters, zij kan ook meer informatie geven. (tel 252396 of pastorliesbethjonas@hetnet.nl). U kunt uw kind voor Trefwoord-extra ook aanmelden bij Liesbeth. Graag uiterlijk 10 maart.
  


woensdag 27 januari 2016
Dinsdagmorgen  26 januari heeft Piet Paauw tijdens 'Koffietijd', de wekelijkse koffie-ochtend in Het Klokhuis, een presentatie gehouden overd Peru. Hij was daar afgelopen herfst een paar weken geweest vanuit de hulporganisatie PUM.
 
PUM is een  non-profit organisatie van VNO-NCW met financiële steun van ministerie van buitenlandse zaken. De organisatie werkt in 68 ontwikkelingslanden met vrijwilligers die hun jarenlange ervaring en kennis uit het bedrijfsleven inzetten om MKB-bedrijven in die landen te ondersteunen en te adviseren. Piet was daar i.v.m. zijn expertise op gebied van de champignonteelt. Een teelt die daar qua opbrengsten nog behoorlijke sprongen kan maken.
 
Het was een een enthosiaste presentatie, met oa. de uitleg over:
 • de PUM;
 • de geschiedenis van Peru, honderden jaren geteisterd door de oorlogen, dictaturen, en sinds de jaren '90 pas toe kwam aan de opbouw van het land en de ontwikkeling van de landbouw;
 • het gebied ( waar het sinds 10 jaar niet meer heeft geregend) waar Piet zijn werk deed;
 • wat stadsbeelden, eetgewoonten etc.
 
Het boeide de vele aanwezigen van het begin tot het eind.
 
Koffietijd,  het gezelligste ontmoetings en meldpunt voor alle Kraggenburgers, is er  elke dinsdagochtend tussen 10 en 12 uur in het Klokhuis. Met om de 3 a 4 weken een presentatie.

    
maandag 25 januari 2016

Dagelijks heb je er mee te dealen. Een vriendin, die opeens wel heel erg de baas gaat spelen, andere vriendinnen, die als een mak lammetje met haar mee lopen, het gevoel hebben er bij te willen horen, maar in je hart de andere kant op willen lopen … De speelsters van Jeu d’Op brachten het in beeld in de voorstelling Gothic. Een voorstelling waar de vrolijkheid en gedrevenheid van de speelsters vanaf spatte. 


maandag 18 januari 2016

Peter Matthijssen (38), oprichter van Top Fresh in Kraggenburg mocht zaterdag bij Saaze de ondernemersprijs van de Ondernemersvereniging Kraggenburg in ontvangst nemen. Volgens voorzitter Ton van Steen is Matthijssen een echte Kraggenburger ondernemer met veel, minstens tien, Kraggenburger werknemers. Met de bouw van zijn nieuwe pand op het voormalig koelhuizenterrein is zijn bedrijf een echte aanwinst voor Kraggenburg. 


woensdag 13 januari 2016

12 – 01 -2016 thema: Expositie Quilten

Dinsdag 12 januari was er een expositie in het Klokhuis van Quilten, gemaakt door Gina Speets en Cecile van Diepen. Men had de gelegenheid om tijdens 'Koffietijd' kleden te bezichtigen en vragen te stellen.  De dames vertelden enthousiast over hun hobby en gaven toelichting over de verschillende stadia van opbouw, toepassingen met applicaties en borduurtechnieken van deze kleden.

De expositie was een groot succes met ruim 40 belangstellenden, ook uit  Emmeloord en Vollenhove. We kunnen  terug kijken op een geslaagde ochtend.

Namens werkgroep koffietijd:

Ymke Wolters, Helma Langeweg, Gien Rinsma en Harry Engels


woensdag 13 januari 2016
Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Kraggenburg

Het bestuur van de vereniging Dorpsbelang Kraggenburg brengt alvast onder uw aandacht dat de algemene ledenvergadering  zal zijn op woensdag 16 maart 2016 in dorpshuis ’Het Klokhuis’ aan de Noordermeent 6 te Kraggenburg. De vergadering begint om 20.00uur.

De agenda zal onder meer de volgende punten bevatten:
•    Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 25 maart 2015
•    Jaarverslag secretaris
•    Jaarverslag penningmeester
•    Verslag kascommissie
•    Benoeming kascommissie
•    Begroting 2016 en vaststellen contributie en contributie 65+
•    Bestuursverkiezing
•    Rondvraag

De volgende Uitkijk komt uit op 23 maart, na onze geplande vergaderdatum. Om die reden ontvangt u begin maart de uitnodiging en agenda thuis in de bus.
In de Uitkijk van januari worden alvast de notulen van de vorige algemene ledenvergadering geplaatst.

===> Het tweede deel van de avond gaan we invullen met een interessant onderwerp

Er komt een landschapskunstwerk Pier+Horizon aan de Zwartemeerdijk ter hoogte van het fietspad van Zwartemeerweg naar de dijk toe.
De ontwerper van dit landschapskunstwerk is Paul de Kort. Hij komt vertellen over zijn werk en dit kunstwerk in het bijzonder.
Bent u er nu al nieuwsgierig naar? Kijk dan op zijn website.  Hier is veel over zijn werk te vinden. Via het hoofdstuk “Boekjes” vindt u bij Pier+Horizon een mooie beschrijving hoe het idee is ontstaan.

Bestuur Dorpsbelang

<< <  Pagina 2 van 38  > >>