woensdag 17 mei 2017

Vele dorpen in de Noordoostpolder hebben een groenbrigade: een groep vrijwilligers die gezamenlijk een deel van het groen in het dorp onderhoudt. Het gaat dan niet om de gebruikelijke taken van de gemeente, maar de extraatjes die alles net een beetje aantrekkelijker maken. Denk bijvoorbeeld aan de plantenbakken bij binnenkomst van het dorp, een extra snoeibeurt van het boslint rondom het dorp, een extra opknapbeurt van de begraafplaats, e.d.

In Kraggenburg hebben we nog niet zo’n groep en doen we dergelijke activiteiten soms zelf, soms op een klussendag, en vaak ook niet. We zouden het echter wel leuk vinden om zo’n groep vrijwilligers te hebben die bijvoorbeeld één keer in de paar weken gezamenlijk een ochtend aan de slag gaat in het dorp. Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang kwam de vraag naar voren of de begraafplaats niet wat beter onderhouden zou kunnen worden, en dat is voor ons aanleiding om nu daadwerkelijk te kijken of we in Kraggenburg ook een groenbrigade kunnen oprichten.

Wie vindt het leuk om dit te doen? Neem dan contact op met Dorpsbelang via dorpsbelang@kraggenburg.nl of telefonisch met een van onze bestuursleden: Erna Balk (tel. 252643), Annemieke Janse (tel. 252811 of Jules Overmars (tel. 612648).dinsdag 2 mei 2017

Kraggenburg heeft dit jaar de tweede prijs gewonnen met het tulpenmozaïek dat was gemaakt ter gelegenheid van het tulpenfestival. Daar zijn we erg blij mee en dat is een compliment aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Het thema dat de dorpen dit jaar meekregen voor de wedstrijd was: Mondriaan met een knipoog naar 75 jaar Noordoostpolder. Het mozaïek, dat dit jaar een mooie plaats kreeg tussen de rotonde en de bushalte, kreeg de titel: "Kraggenburg door de ogen van Mondriaan". De eerste prijs was voor Luttelgeest. Creil en Ens deelden de derde prijs.

Ons prachtige mozaïek is tot stand gekomen met financiële bijdragen van STEP en Dorpsbelang, en met de inzet van de volgende vrijwilligers:
Trekkers Maya Kutschruiter, Barbara de Vries en Lau Oosterwijk
Ontwerp: Gesinus Bruining St Jansklooster
Tulpen: Maatschap Looise, Leemringweg
Helpers, plukkers en stekers: Inge van Dijk, Martine van de Berg, Marjo van Diepen, Ria Stuiver, Marian Meijs, Joop Stengs, Cees Meijs, Lianne Bonthuis
Gastvrij onderkomen: Familie Oosterwijk Hertenweg
Jurering namens Kraggenburg: Anita Lampert


vrijdag 21 april 2017

Bij Koffietijd, afgelopen dinsdag 18 april was er speciale aandacht voor Muziektherapie.

Uit haar rijke ervaringen wist Conny van de Graaff ons als de bezoekers mee te nemen in de mooie wereld van deze therapie.

Het heet muziek, maar heel vaak is het maken van een geluid of trillingen waar het om gaat. Zo gaf Conny het voorbeeld van een cliënt die in feite niets anders kon dan alleen maar liggen. Door een simpel instrument met verfijnde muziekstaafjes dicht bij haar hand te houden, kwam er iets aan beweging in haar vingers en ogen, die voorzichtig richting het instrument gingen. Een enorme prestatie waaruit blijkt dat er toch contact gemaakt kan worden. Voor een andere cliënt met een beperking kan b.v. een gitaar of trommel het gewenste resultaat hebben.

Heel positief voor de cliënt en een flinke opsteker voor de verzorgende en voor de naaste familieleden. 

Om hen mee te laten delen in die vorderingen worden tegenwoordig ook wel camerabeelden gemaakt van de behandeling. Zo’n therapie heeft dus ook z’n toegevoegde waarde voor de naaste omgeving van de cliënt.

De trillingen van de muziek maken het ook mogelijk om contact te maken. Vooral bij blinden en dove cliënten. Baby’tjes reageren duidelijk plezierig op geluidstrillingen in het badje.

Het blijkt ook dat het maken van muziek in je hersenen ook andere functie’s in je hoofd stimuleert. Zowel in de linker- als je rechter hersenhelft. Dat is nu recent onderzocht door een professor, het is zichtbaar is geworden. En zo werkt het: Pas als je het kunt aantonen wordt het door instanties geloofd, serieus genomen. Iets wat al veel langer in de wereld van therapie bekend was. Deze therapie heeft daardoor inmiddels wel een gewaardeerde plaats gekregen bij de behandeling van cliënten met een beperking.

Het mooie van muziek is, anders als bij gesprekken, dat je er geen woorden voor nodig hebt. Met klanken kom je dichter bij de emotie. Stopt de muziek dan stopt het, je kunt en hoeft het niet te bewaren.

Al met al een boeiende ochtend, en mooi dat we meer aan de weet zijn gekomen van deze kant van de muziek.

Harry Engels


zondag 9 april 2017
Op woensdag 22 maart jl. hield Dorpsbelang haar jaarvergadering. Voor diegenen die er niet bij konden zijn is het concept verlag hier alvast te lezen. Dit verslag zal definitief worden vastgesteld tijdens de jaarvergadering in maart 2018.

Belangrijkste punten uit het verslag:
  • De voorlopige planning is dat er in 2018 nieuw asfalt komt op de Kraggenburgerweg en de Repelweg en in 2019 op de Leemringweg.
  • Woningen in de kerk: Ontwikkelaar OVT heeft aangegeven om, als het mee zit, een open dag te organiseren op Tweede Paasdag of Tweede Pinksterdag.
  • Het boerderijenboek dat in de maak is van Kraggenburg, kan bij voorinschrijving verkregen worden voor 15 euro per stuk. Bij Piet Paauw zijn inschrijvingsformulieren verkrijgbaar.
  • Het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in het Voorsterbos wordt vernieuwd.
  • In samenwerking met camping De Voorst wordt een aantal vakantiehuisjes op het terrein van het voormalige zwembad gerealiseerd.
  • Vanuit de begroting van Dorpsbelang wordt €2666,00 vrijgemaakt voor nieuwe projecten in het dorp in het komende jaar. De leden worden uitgenodigd om met voorstellen te komen.
  • Dorpsbelang is met verschillende partijen in gesprek om te kijken of er mogelijkheden zijn om de omgeving van de loswal te verfraaien en aan te passen aan de wensen van gebruikers in de buurt en toegankelijker te maken voor onze bewoners.

donderdag 30 maart 2017
Omroep Flevoland berichtte vandaag dat Kraggenburgers gemiddeld heel tevreden zijn over hun dorp. Aanleiding voor een lokaal vragenrondje was het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau waaruit blijkt dat inwoners van kleine dorpen vinden dat het de goede kant op gaat met de leefbaarheid in hun omgeving. Bekijk het bericht op Omroep Flevoland.

maandag 27 maart 2017

Dinsdagochtend 21 maart was er weer een thema bij Koffietijd. Deze keer, in het kader van hobby en natuur: "roofvogels". Een gepassioneerd bestuurslid van de “Werkgroep Roofvogels NOP” trakteerde ons deze morgen op de vele weetjes van deze vogels.

Zo blijkt uit tellingen van vorig jaar dat er bij ons zo’n 200 in de omgeving verblijven, waarvan ruim 150 buizerds en valken.  Hazen, muizen, en zelfs mollen staan op het menu. Sommige soorten zijn hier alleen in de winter, zoals de ruigpootbuizerd en de smelleken. De visarend is zeldzaam. En als de kuikens uitgekomen dan is het af- en aanvliegen met prooien, want ze moeten in korte tijd groot worden. Zo heeft een torenvalk met zo’n vier jongen wel zo’n 450 muizen nodig.

Ook hebben de roofvogels een zeer harde jeugd, want zo’n 60 % zal de 1e verjaardag niet halen.

De werkgroep is van belang en erg actief. Ze verzorgt de tellingen voor diverse instanties zoals overheden, rijkswaterstaat, Flevolandschap, waterschap en voor de fruitteeltorganisatie NFO. Ook adviseren ze bij het natuurbeleid en verzorgen ze opleidingen. De werkgroep ringt de jonge vogels, en met een soort uitschuifbare vishengel kunnen prachtige films en foto’s gemaakt worden in de nesten. We kregen die prachtige foto’s te zien. Zelfs ook een marter die in het nest zat om zich te goed te doen aan de eieren. Sensatie in de natuur, want dat is wel lef hebben voor zo’n beestje, want de rollen kunnen zomaar omgedraaid zijn.

Er was eigenlijk  te kort tijd, want er is nog zoveel meer te vertellen over deze hoogvliegende bijzondere vogels.

Harry Engels, namens de organisatie van Koffietijd

 

 

 

 


zaterdag 18 februari 2017

Op dinsdag 14 februari was “Zoetigheid, Suikers en Energie” het thema bij “Koffietijd”. Denken we dat we er alles wel zo’n beetje van weten. Nou, nee dus. Op deze ochtend kregen we in een boeiende presentatie van onze plaatsgenoot John Koezen nog behoorlijk veel aanvullende informatie over de suikers en wat de invloed daarvan is op ons lichaam.

Zoals het feit dat suikers op zich niet slecht zijn, want ons lichaam heeft ze nodig, maar dat er wel mitsen en maren aan zitten. Dat bruine suiker gezonder is dan de witte. Wat de overeenkomsten zijn tussen de marsen, nutsen, cola’s en energiedrankjes. Dat de zogenaamde light voedingsproducten ook gewoon niet goed zijn. Waarom er steeds meer mensen getroffen worden door diabetes en obesitas. Dat je toch lekkere oliebollen kunt bakken. Dat alles in ons lichaam als een grote kluwen aan elkaar verbonden is.

We hebben geleerd dat je lichaam eigenlijk een complexe fabriek is, en dat alles invloed op elkaar heeft. Suikers zijn daar een belangrijk onderdeel in, maar natuurlijk ook alle andere voedingsstoffen, de zon, de vitamines, onze inspanningen, stress, vermoeidheid ga zo maar door. 

Gelukkig hoeven we daar niet altijd bij stil te staan, als we ons er maar van bewust zijn. Dan kunnen we gerust een keer “ongezond” eten of drinken, èn, en dat is ook van belang, om daar dan ook volop van te genieten. Want genieten is ook heel goed voor onze gezondheid.

Dat is dan ook een prachtige afsluiting van deze thema ochtend over gezondheid, en is zeker voor herhaling vatbaar.

Harry Engels


dinsdag 14 februari 2017
In het najaar  bood de PKN-kerk Trefwoord-extra aan. Gezellige bijeenkomsten direct naschooltijd. Er deden wel zestien kinderen mee!
Dit voorjaar, tussen de voorjaarsvakantie en Pasen,  zijn er opnieuw  bijeenkomsten!

Trefwoord-extra begint altijd met samen iets drinken waarna er een Bijbelverhaal wordt verteld. We doen dat met behulp van poppetjes en ander materiaal zodat kinderen het verhaal niet alleen horen maar ook voor zich zien. Er volgt een gesprek over het verhaal. Kinderen worden aan het denken gezet. Wat betekent zo’n oud verhaal? Tenslotte kunnen kinderen knutselen en spelen naar aanleiding van het verhaal en het gesprek.  Het accent van Trefwoord-extra ligt op het ontdekken wat geloof kan betekenen.

Wil je meedoen? Dat kan!
 Voor kinderen van groep 1 t/m 4 maandagmiddag van 15.15 uur tot 16.15 uur op  6, 13, 20 en 27 maart en 3 en 10 april 2017.
Voor kinderen van groep 5 t/m 8 maandagmiddag van 16.30 uur tot 17.30 uur op 6, 13, 20 en 27 maart en 3 en 10 april 2017.
Er zijn geen kosten verbonden aan Trefwoord-extra en wordt gegeven in zaal D van de PKNkerk.
Trefwoord-extra wordt gegeven door Liesbeth Winters,
zij kan ook meer informatie geven. (tel 252396 of pastorliesbethjonas@hetnet.nl)

U kunt uw kind voor Trefwoord-extra ook aanmelden bij Liesbeth.  
Graag uiterlijk 3 maart.


PS
Naast Trefwoord-extra biedt de PKN-kerk nog enkele activiteiten aan voor kinderen. Er is kinderkerk op de eerste zondag van de maand, basiscatechese, vrijdagavondclub en jeugdkerk!
Kijk daarvoor op www.pknkraggenburg.nl


woensdag 25 januari 2017

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Ondernemersvereniging Kraggenburg werd Ramon Potappel van Partycentrum De Voorst uitgeroepen tot ondernemer van het jaar. Naast het partycentrum runt Potappel pannenkoekenhuis De Strooppot, Groepsaccommodatie De Appelhof, het speel- en doerak De Voorst en verzorgt hij catering en maaltijden voor bedrijven en groepen. 


donderdag 12 januari 2017
“Zweefvliegen”, dat was het thema bij Koffietijd op dinsdagochtend 10 januari.  D.m.v. van een mooie powerpointpresentatie weet dhr. Pascal v.d. Vijver, zelf een enthousiast vlieger van zweefclub NOP, de aanwezigen een uur lang te boeien. Hoe bijvoorbeeld het starten door middel van een kabel in z’n werk gaat,  na een paar seconden in de lucht het zoeken van, en het gebruik maken van de thermiek. Ondertussen zien we prachtige luchtfoto’s van ons dorp en verdere omgeving.
Ook worden we getrakteerd op wat feiten zoals dat zo’n vliegtuigje erg licht is, ongeveer 250 tot 400 kg. Dat zonder thermiek het vliegtuigje 1 m. per seconde daalt, wat je niet merkt. Hoe zo’n vliegtuigje gedemonteerd wordt voor transport.
Ook krijgen we de informatie over lessen die je evt. kunt volgen. Voor de liefhebbers, die kunnen vanaf het voorjaar tot in de herfst, voor een paar tientjes, in het weekend of op een feestdag, een prachtige vlucht meemaken (informatie op de site van ZCNOP). Hoogtevrees komt wel eens voor, zelfs Pascal had er eerst last van, maar dat gaat na verloop van tijd wel over.
Vanuit de zaal worden vele vragen gesteld, vandaar dat de presentatie van dit interessant onderwerp wat uitloopt.

Harry Engels


zondag 8 januari 2017

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie zaterdag in Kraggenburg kreeg Harry Engels het bloemetje. Het bloemetje wordt jaarlijks uitgereikt door STEK (Stuurgroep Evenementen Kraggenburg) aan iemand, die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het dorp.


zondag 11 december 2016
Heeft u een idee om mensen uit de stad het buitengebied van Flevoland te laten ervaren? Wilt u inwoners uit uw omgeving op een vernieuwende manier bij elkaar brengen? Of heeft u een plan gericht op plattelandsrecreatie? Als uw plan voldoet aan de criteria, is er vanuit Leader Flevoland geld beschikbaar om uw plan te ondersteunen.
Leader Flevoland is niet nieuw, in het verleden zijn al vele initiatieven mede door een bijdrage vanuit Leader van de grond gekomen. Enkele bekende voorbeelden daarvan zijn het Blote Voeten Zeebodempad in Kraggenburg en het Belevenissenbos in Lelystad.
In totaal is er ruim 6 miljoen euro beschikbaar om initiatieven in Flevoland te ondersteunen. Per project is dat maximaal 200.000 euro. Voor 50% is dit bedrag afkomstig vanuit de EU. De andere 50% wordt bijgedragen door een lokale overheid zoals uw gemeente, waterschap of provincie. Als initiatiefnemer dient u minstens 40% van de projectkosten voor uw rekening te nemen. Deze eigen bijdrage mag deels in uren worden verstrekt. Het huidige Leader programma loopt van 2015 tot en met 2020.
Meer voorbeeldprojecten en hoe het traject van idee naar project er precies uit ziet, leest u op de website. U kunt daar ook vinden aan welke criteria een project moet voldoen. Als u denkt dat uw  idee voor een Leader bijdrage in aanmerking komt , is de eerste stap contact opnemen met de Leader contactpersoon van uw gemeente. U vindt de contactgegevens op de website.


vrijdag 2 december 2016

Wegens vertraging op de bouw stelt OVT Ontwikkeling de open dag in de voormalige RK-kerk uit tot het nieuwe jaar. 


zondag 27 november 2016

Kraggenburg - Met meer dan negentig gasten was de stamppotmaaltijd vrijdagavond in dorpshuis het Klokhuis helemaal volgeboekt. 


zondag 20 november 2016

‘Gouwe handjes’ heeft Kees Katsman en daarom werd hij zaterdag na de gelijknamige voorstelling van Sint Genesius in het zonnetje gezet. Ook Erna Balk is 25 jaar lid van de vereniging. Veertig jaar lid is mevrouw Dries Hoekstra.


zondag 6 november 2016

De vereniging Groei & Bloei heeft ook dit jaar de bekende tuinenkeuring gehouden alsmede de dorpenkeuring, In 2106 zijn de tuinen bezocht in de dorpen en buitenwegen van Tollebeek, Espel, Nagele, Ens, Kraggenburg en Emmeloord (3 wijken).

De uitslag van de tuinen in Kraggenburg is:

Grote Tuinen dorp: 1. fam Kappert Noordermeent,  2. fam. Van Keulen, Gerrit Klokstraat,  3. fam. Naaijen Gerrit Klokstraat.

Kleine tuinen dorp: 1. Mevr. Jansen, Winstonstraat,  2. fam Veldhuis Jacob Bruintjesstraat,  3. fam Overmars, A.J. Rennenstraat.

Boerderijtuinen: 1. fam. vd Kar, Mammouthweg,  2.fam Barendregt, Hertenweg,  3. fam. Van Beekhuizen, Zwartemeerweg.

Tuinen van blokwoningen: 1. fam. Barneveld, Zwartemeerweg,  2. fam Kapelle, Neushoornweg,  3. fam Hector, Mammouthweg.

Daarnaast heeft de familie vd Kar ook de overall prijs gewonnen voor de mooiste tuin van dit jaar.

 

Bij de dorpenkeuring is Kraggenburg als achtste geëindigd. Nagele heeft in de beoordeling niet meegedaan, vanwege werkzaamheden in het dorp. Marknesse heeft dit jaar de eerste prijs gewonnen.

De 1ronde van de keuring was in mei en de 2de ronde in augustus.

 

Het juryrapport over Kraggenburg luidt:

De entree is mooi, 2de  ronde wel iets onkruid. Kade is mooi en ook het centrum ziet er goed uit. De speeltuinen en verenigingsgebouwen en sportaccommodatie ook goed. De 2de  ronde was het onderhoud van de perken en het maaiwerk veel beter dan in de 1e  ronde en zeker als in de afgelopen jaren. De PKN-kerk heeft mooie bloembakken, maar de beplanting rondom is veronkruid. Jammer. Het scholencomplex ziet er goed uit. Het industrieterrein scoort de 2de  ronde minder punten.

We vinden altijd tuinafval achter de Stuwwal! De 1e  ronde is er ook gespoten.

Kraggenburg heeft mooie en iets minder mooie gedeelten.


zaterdag 5 november 2016
Dorpsbelang Kraggenburg heeft 4 november jl. een cheque van 2000 euro ontvangen van directeur Jetze Kempenaar van Rabobank Noordoostpolder-Urk. Deze uitreiking vond plaats tijdens de ledenavond van de Rabobank, waarbij aandacht werd besteed aan de activiteiten die de bank onderneemt met haar goede-doelen fonds: het Cooperatiefonds.
Dorpsbelang krijgt jaarlijks 1000 euro van de bank waarmee de verschillende activiteiten van de vereniging ondersteund worden. Dat dit jaar het dubbele bedrag werd toegekend, was een mooie verrassing.


woensdag 2 november 2016
Van begin februari tot eind mei gaat Roel van Marrewijk stage lopen bij Natuurmonumenten. Voor deze periode zoekt hij woonruimte in of rondom Kraggenburg of Vollenhove.

zondag 23 oktober 2016

Op dinsdagochtend 18 oktober heeft kledingadviseur Sandra van Regenmortel op een boeiende wijze inzicht gegeven wat de effecten zijn van de kledingkeuze op onze uitstraling: Hoe ziet een ander ons? Dit deed zij tijdens de wekelijkse 'Koffietijd'.
"Een goede passende keuze heeft het prachtige effect waar u van binnenuit van begint te stralen. Het kan uw zelfvertrouwen versterken. De kunst is de aandacht te trekken naar uw sterke kanten, en van de wat mindere, de aandacht wat af te leiden," aldus Sandra.
D.m.v. een overzichtelijk Power-Point presentatie werd uitleg gegeven over het belang van het weten wat uw kleurtype is, een zomer-, herfst-, winter- of lentetype. Ook kreeg het inspelen op de verschillende typen lichaamsbouw de aandacht: A, O, V, H of een 8 postuur.
Aan de hand van  verschillende kledingstukken werden voorbeelden gegeven van die effecten.
 
Er waren heel veel vrouwelijke dorpsgenoten op dit thema afgekomen. En ja, al zou je het niet direct verwachten, er waren ook mannen. Logisch eigenlijk, want ook daarvoor gelden in principe dezelfde kleding- en kleuradviezen.
 
Na afloop werd er nog druk nagepraat en tussen de kleding gesnuffeld. De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde ochtend.

       maandag 26 september 2016
Flevoland kent op dit moment zes bijzondere landschapskunstwerken. Het zevende kunstwerk PIER+HORIZON van kunstenaar Paul de Kort, wordt momenteel gerealiseerd. Het komt op de dijk en in het water van het Zwarte Meer tussen de Kadoelersluis en Kraggenburg in de Noordoostpolder. PIER+HORIZON wordt vrijdag 7 oktober 2016 opgeleverd.

Ter gelegenheid van dit 7e landschapskunstwerk is een reizende presentatie gemaakt die door heel Flevoland te bezichtigen is. Bij de presentatie wordt een korte film getoond van Barend Hazeleger. Hij vervaardigt een documentaire van het gehele proces; van eerste gedachten en inspiratie tot en met realisatie van het werk.

De presentatie is van 24 september tot en met 6 oktober te bezichtigen in Hotel van Saaze, Dam 16, 8317 AV te Kraggenburg.

PIER+HORIZON wordt mogelijk gemaakt door: Provincie Flevoland, Gemeente Noordoostpolder, Prins Bernhard Cultuurfonds, Waterschap Zuiderzeeland, Bouwfonds Cultuurfonds.Met dank aan Nieuw Land Erfgoed voor het ter beschikking stellen van  vervoersmogelijkheden om de presentatie te laten reizen.


maandag 19 september 2016

Kraggenburg - Bezoekers aan de kennisdag van Vink Fruitboerderij genoten zaterdag zichtbaar van de boomgaard, namen een hap uit een appeltje en proefden het ‘puur fruit’ appelsap. 


vrijdag 16 september 2016

Wilt u ook meewerken aan het boerderijenboek Kraggenburg? Kom op 25 oktober om 20.00 uur naar het Klokhuis

Er is in de Noordoostpolder een stichting opgericht die tot doel heeft om van alle uitgegeven boerderijen een korte beschrijving en een foto te maken en dat in een mooi boek vast te leggen. Het wordt een boek dat niet alleen interessant is voor de boeren en tuinders, zeer zeker ook voor de bewoners in het dorp. Want naast de beschrijving van de uitgifte met de eerste pachter en de daarop volgende ontwikkelingen van het uitgegeven bedrijf, zullen er pagina’s met algemene informatie worden opgenomen over bijvoorbeeld de verschillende boerderijtypen, de Oostenrijkse woning, het uitgiftebeleid, geschiedenis en ontwikkeling van het dorp, etc. De pagina’s met deze  algemene informatie, zullen vooral samen met de vertegenwoordigers uit ieder dorp bepaald worden. Als voorbeeld dienen de boeken, die in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zijn gemaakt (zie bijvoorbeeld www.boerderijenboekdronten.nl )

Nu nog de Noordoostpolder, de moeilijkste omdat het hier om veel meer bedrijven gaat, de diversiteit veel groter is en de eerste generatie pachters alweer zo’n 70 jaar geleden naar de Noordoostpolder is gekomen.

Inmiddels zijn in alle dorpen een aantal mensen al actief om voor zijn of haar dorp een bijdrage te leveren. De stichting staat nog aan het begin van het project. Het streven is om in het najaar van 2018 alle 11 boerderijenboeken voor de Noordoostpolder gereed te hebben. Dat betekent dat veel uitzoekwerk, interviews en foto’s gemaakt moeten worden.

In de jaarvergadering van Dorpsbelang (16 maart jl.) is het plan kort toegelicht, is het boek van Swifterbant als voorbeeld getoond en hebben mensen zich al gemeld om hieraan mee te werken. Dat zijn Harry Veldhuis, Piet Paauw, Vincent Oosterwijk, Marian Meijs en Wubbo de Raad vanuit Dorpsbelang en de Stichting Boerderijenboeken Noordoostpolder.

Bent u ook geïnteresseerd om hieraan mee te werken of beschikt u over foto’s uit de tijd van de uitgifte, of hebt u nog parate kennis vanuit de tijd van de eerste uitgiftes, alle hulp is van harte welkom. En natuurlijk zijn schrijvers/interviewers en fotografen ook van harte welkom.

Het voorbereidingsgroepje wil op 25 oktober aanstaande, aanvang 20.00 uur in het Klokhuis een bijeenkomst organiseren waar wij met elkaar kunnen spreken over de verdere invulling van het Boerderijenboek voor Kraggenburg.  

Ik ga ervan uit dat er ook binnen de Kraggenburgse gemeenschap belangstelling is om hierover meer te horen, dan wel om actief mee te doen. Graag tot ziens ergens in de tweede helft van oktober!

Namens het voorbereidingsgroepje

Piet Paauw (voorlopig coördinator voor Kraggenburg)


vrijdag 16 september 2016


Vorig schooljaar  bood de PKN-kerk Trefwoord-extra aan. Gezellige bijeenkomsten direct na schooltijd. Er deden wel tien kinderen mee. Dit schooljaar  zijn er opnieuw  bijeenkomsten: zes in het voorjaar en zes in het najaar.

Trefwoord-extra begint altijd met samen iets drinken waarna er een Bijbelverhaal wordt verteld. We doen dat met behulp van poppetjes en ander materiaal zodat kinderen het verhaal niet alleen horen maar ook voor zich zien. Er volgt een gesprek over het verhaal. Kinderen worden aan het denken gezet. Wat betekent zo’n oud verhaal? Tenslotte kunnen kinderen knutselen en spelen naar aanleiding van het verhaal en het gesprek.  Het accent van Trefwoord-extra ligt op het ontdekken wat geloof kan betekenen.

Wil je meedoen? Dat kan. Bij voldoende deelname maken we twee groepen.

Voor kinderen van groep 1 t/m 4 maandagmiddag van 15.15 uur tot 16.15 uur op 3, 10, 24 en 31 oktober en 7 en 14 november 2016.

Voor kinderen van groep 5 t/m 8 maandagmiddag van 16.30 uur tot 17.30 uur op 3, 10, 24 en 31 oktober en 7 en 14 november 2016.

Er zijn geen kosten verbonden aan Trefwoord-extra en wordt gegeven in zaal D van de kerk.

Trefwoord-extra wordt gegeven door Liesbeth Winters,

zij kan ook meer informatie geven. (tel 252396 of pastorliesbethjonas@hetnet.nl)

U kunt uw kind voor Trefwoord-extra ook aanmelden bij Liesbeth.  

Graag uiterlijk 28 september.

 

NB:

Naast Trefwoord-extra biedt de PKN-kerk nog enkele activiteiten aan voor kinderen. Er is kinderkerk op de eerste zondag van de maand, basiscatechese, vrijdagavondclub en jeugdkerk. Kijk daarvoor op www.pknkraggenburg.nl


vrijdag 16 september 2016
Zaterdag 17 september zal basisschool De Fladderiep voor het allerlaatst oud papier ophalen bij de bewoners van Kraggenburg. Daarmee komt een einde aan een jarenlange traditie en zal het afval vanaf nu door de gemeente opgehaald worden. We hopen met z'n allen dat iedereen nog één keer zo veel mogelijk papier op de stoep of aan de weg zet, zodat de laatste financiële bijdrage voor de school zo groot mogelijk is.

vrijdag 2 september 2016<< <  Pagina 2 van 38  > >>