zondag 9 april 2006
Kom met Pasen een kijkje nemen in de inforuimte van Vereniging Natuurmonumenten in het Waterloopbos. Daar is namelijk een tijdelijke expositie ingericht met vogeltekeningen van Ronald Messemaker, tevens boswachter van Natuurmonumenten. Verder vinden bezoekers er informatie over de natuur in het Waterloopbos en over het werk van het Waterloopkundig Laboratorium, de voormalige eigenaar van het bos. De normale openingstijden van de inforuimte zijn: woensdag, zaterdag en zondag tussen 13.30 en 16.30 uur. Maar met Pasen is de ruimte alle middagen geopend, dus van vrijdag 14 april tot en met maandag 17 april van 13.30 tot 16.30 uur. Het Waterloopbos is te bereiken door op de Repelweg (N352) ter hoogte van het nieuwe kunstwerk de afslag Voorsterweg te nemen. Na 400 meter linksaf de Deltaweg op, rechtdoor de brug over en na ca 100 meter linksaf de parkeerplaats op. Hier is ook de inforuimte. [b]Parende aalscholvers[/b] Van grutto met kuikens tot parende aalscholvers. Een greep uit het werk van Ronald Messemaker dat vanaf Pasen in de ontvangstruimte Waterloopbos te zien is. Ronald is 36 jaar, geboren in ’s-Gravenhage en werkzaam als boswachter bij Vereniging Natuurmonumenten in De Wieden. Als jochie tekende hij al vogels en maakte er verhaaltjes bij voor de schoolkrant. In die lagere schooltijd wilde hij, zoals zo velen boswachter worden. Via een omweg kon hij uiteindelijk zijn droom verwezenlijken en van zijn hobby zijn werk maken. Ook het tekenen van vogels en andere dieren is inmiddels een deel van zijn werk bij Natuurmonumenten geworden. Daarnaast heeft hij voor een aantal buitenlandse vogelatlassen, waaronder “Vogels van Huesca” en “the Birds of Hong Kong”, pentekeningen gemaakt. Ook voor verschillende natuurverenigingen en werkgroepen maakt hij regelmatig pentekeningetjes. [b]Buiten genieten[/b] Ook buiten de openingstijden van de ontvangstruimte kunnen mensen volop van het bijzondere Waterloopbos genieten. Een stevige voorjaarswandeling of lekker spelen in de zandbak met waterpomp. Vanaf de parkeerplaats heeft Natuurmonumenten twee gemarkeerde wandelroutes uitgezet. Beide voeren langs enkele proefmodellen met draaibare panelen, die info geven over de natuur en het betreffende proefmodel. Er is een witte gemarkeerde route van 3,5 km en een gele van 2,5 km. Voor rolstoelgebruikers en gezinnen met kinderwagens is er een speciale verharde route van 1,8 km., te verlengen tot 2,5 km. Deze route komt ook langs enkele proefmodellen. Bezoek ook het kunstzinnig uitgevoerde uitkijkpunt langs de Repelweg. Dit biedt uitzicht op de oude klifkust van Vollenhove en hier is een wandelroute van bijna 1 km. rond het proefmodel Wind- en Stroomgoot.

zondag 9 april 2006
Op tweede Paasdag organiseert HCR Van Saaze het spectaculaire eiergooien. Rond Pasen worden er allerlei dingen gedaan met eieren, maar het eiergooien is wel het meest spectaculair. Over een afstand van soms wel vijftig meter gooien de koppels (gooier en vanger) een rauw ei naar elkaar toe. Het koppel wat het ei het verst gooit en vangt zonder het te beschadigen, is winnaar. Het kleverige spel begint om drie uur ’s middags op het veldje voor Van Saaze. De dans om de gebroken schalen wordt geopend door de haan Cantecleer en het ram Belijn. Dan is het de beurt aan de andere deelnemers. Er zijn twee categorieën en er wordt gestreden om de Cantecleer wisseltrofee. Voor de jeugd zijn er leuke prijsjes. Kom niet op je paasbest, of trek een overal aan over je zondagse kleren. Aanmelden als koppels kan vanaf half drie bij Van Saaze aan De Dam. Kom op tijd want: Vol is vol. Deelname is gratis. De jongste jeugd start om 15.00 uur. De volwassenen beginnen om 16.00 uur. Na afloop van het eierengooien is er een gezellige BARBECUE buiten op het terras. Mocht het weer niet helemaal meewerken, dan bieden partytenten uitkomst.

maandag 3 april 2006
Hoeve Marant Groepsaccommodatie te Kraggenburg heeft deze week een aanvraag ingediend bij de KMVK (Stichting Keurmerk Milieu Veiligheid en Kwaliteit) met als doel het behalen van de Milieubarometer. Dit kwaliteits milieukeurmerk kan worden behaald door groepsaccommodaties, bungalowparken, (mini)campings, hotels, conferentiecentra en dagrecreatie bedrijven. Het doel van de Milieubarometer is aan de ene kant het sparen van het milieu door minder gas, water en elektra te verbruiken en minder afval te produceren, maar aan de andere kant ook om kosten te besparen. De Milieubarometer is dé manier om milieuprestaties te meten en te communiceren naar de gasten. Voor de recreant moet merkbaar zijn dat milieu en natuur voor het bedrijf buitengewoon belangrijk zijn. Voor het behalen van de Milieubarometer moeten verschillende milieumaatregelen worden genomen. Veel van deze maatregelen liggen op het gebied van gas-, water- en energiebesparing en het scheiden van afval. Deze zijn verplicht. Daarnaast moet een aantal keuzemaatregelen worden doorgevoerd. Deze bepalen de kleur van de Milieubarometer: brons, zilver of goud. In de loop van dit jaar volgt de keuring en het eindoordeel van de Stichting KMVK. Meer informatie over dit onderwerp kunt u nalezen op: www.demilieubarometer.com.

woensdag 22 maart 2006
Aanstaande zaterdag 25 maart is er na afloop van toneel van St Genesius dansen in het cafe Van Saaze. We gaan terug naar de swingende jaren 80 Dus jong en oud doe je dansschoenen aan en kom om 10.00 naar swingcafe Van Saaze Als vanouds zal DJ Mike de knoppen bedienen. Van 10.00 -11.00 Happy Our in 't cafe.

woensdag 22 maart 2006
Op de jaarvergadering van dorpsbelang, maakte Jeroen Paauw van de feestcommissie het programma van de feestweek bekend, welke gehouden wordt van 24 t/m 28 mei. Elk onderdeel van de feestweek staat dit jaar in het teken van een t.v. programma. Op de woensdagmiddag is er een knutselmiddag “Klussen met kids”, voor de kinderen van 4 tot 9 jaar. ’s Avonds wordt de strijd gestreden om de beste volleybalwijk. Donderdagmiddag is er een “Bike en cooking”, met een motor toerrit, en een puzzeltocht met als thema, “Ontdek je plekje”. Daarna is er een proeverij “Herrie in de keuken” waarbij men zich tegoed kan doen aan allerlei culinaire hoogstandjes. Dit alles zal opgevrolijkt worden door smartlappenkoor Smart en Zo, wat meteen het eerste optreden zal zijn in hun thuisbasis. Vrijdagmiddag is het de middag voor de jeugd, hun thema is ”Fear factor”, de jongelui kunnen een leuke survival tegemoet zien. Vrijdagavond, is de welbekende familieavond, en daarbij zullen de wijken gaan strijden in het spel “Dancing with the stars”. In de jury, zal een bekende coryfee vertegenwoordigd zijn. Zaterdagmiddag is er een spellenmiddag met als thema, “Eigen huis en tuin”, en ’s avonds is er een gezellige dansavond in de tent. De feestweek wordt afgesloten op de zondagmiddag met een oecumenische dienst.

woensdag 22 maart 2006
Voorzitter Ad v.d. Noort mocht vele dorpsgenoten welkom heten op de jaarlijkse vergadering van dorpsbelang. Ten eerst memoreerde hij het feit dat het afgelopen jaar een jaar geweest is met een groot dieptepunt, het dorp heeft afscheid moeten nemen van onze oud dorpsvoorzitter én Kraggenburger in hart en nieren, Cor van Egmond, en met hem is er een stukje van ons dorp heen gegaan. Maar gelukkig hebben we ook mooie dingen meegemaakt, aldus v.d. Noort. Een daarvan is de opening van het Waterloopbos, een mooi stuk natuur wat is ontstaan waar vroeger door het Waterloopkundig laboratorium proeven werden gedaan. En 14 dagen terug het planten van de eerste bomen aan de Voorsterweg van het Wendelbos, het is wel het grondgebied van Marknesse maar het sluit heel mooi aan bij het andere bos en natuurgebied in de omgeving van Kraggenburg. En het feest van het 50 jarig bestaan van FC Kraggenburg de voetbalclub die een belangrijke functie in onze gemeenschap heeft. En afgelopen week is er weer een mooi bedrijf gestart aan de Zwartemeerweg namelijk Hoeve Marant, een groepsaccommodatie van grote klasse. Ook is er driftig in de singels rond het dorp gesnoeid en het is er in eerste instantie niet mooier op geworden en het geeft wat overlast door opslag van hout, maar het is vaak zo dat de natuur het weer mooi maakt en daar vertrouwen wij op. Vorig jaar werd er gemeld dat het voormalige Greenery gebouw volgens de toenmalige eigenaar de heer Hoogenbosch in de maanden september/oktober gesloopt zou worden, je kan zien dat er met het strippen het laatste jaar vooruitgang is geboekt en dat het daar niet fraaier, om het anders te zeggen veel slechter op is geworden en het een doorn in het oog is als je er naar kijkt. De heer Hoogenbosch heeft zijn deel over gedaan aan zijn compagnon Ballast Nedam deze hebben vandaag nog gezegd dat als de bestemming gewijzigd is, er begonnen wordt met de sloop. Woningbouw Het komt elk jaar terug, dit jaar in verhevigde mate, ten eerste heeft dorpsbelang bij de Provincie bezwaar gemaakt tegen het gemeentelijk bestemmingsplan. Dit bezwaar is niet afdoende verwerkt, en men was ook zeer verrast met het feit dat dorpsbelang op 23 januari van dit jaar voor de 2e keer wat betreft de uitbreiding / woningbouw uit de krant hebben mogen vernemen dat er een schets door een stedenbouwkundig bureau was gemaakt. Dit is een voorstadium waartoe de gemeente niet verplicht is om inzage te geven. Wij kwamen hierdoor in een spagaat te zitten, niets doen en de gemeente zijn gang laten gaan of wel meedenken. Met een delegatie is men toen met de gemeente gaan praten. Wij hebben de eerste ruwe schets meegekregen om daar tijdens intern overleg van dorpsbelang onze mening over te geven. We hebben er bij de wethouder nogmaals op aangedrongen om toch nog een keer naar de andere kavel te kijken of daar geen mogelijkheden meer liggen, zij zag die daar niet meer. Nadat wij deze schets hadden gezien hebben wij een klankbordgroep samen gesteld en deze mensen hebben hun op en aanmerkingen gegeven op de schets welke wij van de week hebben doorgemaild aan de wethouder. Ook hebben ze een brief aan B&W van Noordoostpolder geschreven dat ze als dorpsbelang graag met het nieuwe college om de tafel willen gaan zitten om van gedachten te wisselen over de woningbouw in Kraggenburg. De familie Penders zal zich niet zonder slag of stoot neerleggen bij de komende situatie, er werd hun zelfs ruimte geboden op de dorpsvergadering om een verkeersplan uit te leggen, wat vorig jaar op de jaarvergadering al in boekvorm was verschenen. Het was alleen jammer dat het een heel eenzijdig verhaal werd en dat er geen nieuwe feiten aan het licht kwamen. Het verhaal viel dan ook niet bij alle dorpsgenoten in goede aarde. Bij de bestuursverkiezing was het Wil Galama die door Marjo van Diepen zal worden vervangen. Wil werd bedankt voor haar inzet, en Marjo met een applaus welkom geheten. Na de vergadering kreeg de heer Crebas van Brennels het woord. Brennels wil graag 50.000 bezoekers per jaar trekken, en zo Kraggenburg als recreatiegebied op de kaart zetten. Men is voornemens om aan de Leemringweg een belevingscentrum aan te leggen. Het gebied betreft van oorsprong 2 boerderijen met 2 kavels van in totoaal circa 48 hectare en sluit aan op het Voorsterbos en de Zwolsevaart. Er komen tenten die gasten kunnen huren, zodat men goed het hele proces kan volgen, een weide inzaaien waar paarden kunnen grazen, natuurlijke akkerranden, doorsneden met routes voor wandelen, fietsen en paardrijden. Het belevingscentrum is bedoeld het imago van stof gemaakt van brandnetelvezels positief te ondersteunen. Het is voor Kraggenburg en omgeving te hopen dat de politiek instemt in het plan, zodat er eindelijk begonnen kan worden met meer recreatie rond Kraggenburg, wat men zo’n 20 jaar geleden al van plan was. Bovendien creëert Brennels hiermee werkgelegenheid voor ongeveer 50 personen in de agrarische en recreatieve sector. Het is voor de bedrijvigheid in het dorp een goed initiatief dat er meer bedrijven komen. Brennels begint niet eerder met ontwikkelen totdat alle vergunningen binnen zijn, aldus Crebas.

woensdag 22 maart 2006
Zaterdagavond was de eerste uitvoering van het toneelstuk “De ideale plaatsvervangster”. Deze avond werd met mate bezocht door het publiek. St. Genesius hoopt dat er komende zaterdag als het stuk voor de tweede keer wordt opgevoerd om 20.00 uur bij van Saaze, dat men dan wel de weg naar de zaal weet te vinden. Het stuk speelt zich af in het café van Laurens Florentijn, Jan Looise, waar het er toegaat zoals in elk café, de vaste klanten, die ook steevast hetzelfde bestellen, zoals Ties, Jan Keyzer, deed met zijn koffie-saucijs. Dan komt er een tv-regisseur , Leo van Boven, langs die de boel danig in de war schopt. Hij weet Rita, Erna Balk, te strikken voor een tv-opname. Alleen Nelly, Marianne van der Ploeg, weet iets van dit avontuur af. Ook Berend-Jan van Scherpenzeel, Jacques van de Wiel, begrijpt op een gegeven moment ook niet meer hoe het precies zit. Verder kan er niet zoveel over het verhaal verteld worden, aangezien dan alles al bekend wordt. Volgens het programmaboekje ontstaan er de meest hilarische momenten, maar of ze stonden er echt niet in, of de spelers hebben die bladzijden overgeslagen, want souffleuse Miep Potters had het knap druk om de vaart in het stuk te houden. De spelers deden echt wel hun best, maar van een slap stuk valt nu eenmaal geen komedie te maken. Aan regisseur Piet Paauw, zal het niet gelegen hebben, die heeft heus zijn best gedaan. Zo ook kleding en decor wat in handen was van Ingrid van Greuningen, Dianne Matthijsse en Leo van Boven. De grime werd verzorgd door Nolly van Ewijk, Alie van Kampen en Afra van Diepen. Dus jammer dat de lezersgroep er wederom in is geslaagd om een stuk uit te zoeken waar de humor ver te zoeken was. Wellicht zijn er ideale plaatsvervangsters? De mensen komen om een avond lekker te lachen, om alle zorgen even te vergeten. We mogen hopen dat St. Genesius volgend jaar met een knaller komt, want zo maak je geen reclame voor je vereniging. En wat nieuwe spelers erbij zal ook niet verkeerd zijn, we zien met regelmaat dezelfde gezichten op het toneel.

dinsdag 7 maart 2006
[B]Afgelopen weekend, was het eindelijk zover voor Vincent en Marga Oosterwijk. Zij hielden hun open dagen, om aan iedereen die het wilde hun verbouwde hoeve te laten zien.[/B] Een paar jaar geleden zaten Vincent en Marga (beiden 45) al met het idee om wat anders te gaan doen. Het melkveebedrijf wat zij bezaten, moest eigenlijk uitgebreid worden, en aangezien er geen opvolger was, werd de keuze gemaakt om radicaal over te stappen op iets anders. Het roer dus om! Nu moest het gebeuren, anders was het te laat. Ze hebben zich overal goed georiënteerd op wat er zoal allemaal kon op hun boerderij, want dat ze er wilden blijven wonen stond vast. Het was wikken en wegen, van wat ze wilden gaan doen, en het idee om er een groepsaccommodatie van te maken kwam eigenlijk al snel bovendrijven. Zo gezegd, zo gedaan. Nou ja, zo makkelijk ging het natuurlijk ook weer niet. Je moet overal met een goed plan komen, en dat hadden ze gelukkig. En als je gedreven bent, zoals Vincent en Marga zijn, dan kom je al een heel eind. En de subsidie van Leader Plus maakte het er niet moeilijker op. De naam Hoeve Marant komt door een samensmelting van de voornamen van de ouders van Vincent, Marie en Anton Oosterwijk. En ‘ouwe’ Oosterwijk is daar ook erg trots op. Vorig jaar mei is er gestart met de sloop en bouw van de accommodatie, bouwbedrijf P. Verwer uit Marknesse heeft er een schitterend geheel van weten te maken. De ouwe spanten zijn nog te zien door het hele gebouw heen en door hun ossebloed rode kleur ook heel mooi verweven in het geheel. De mensen die kwamen kijken met de open dagen wisten niet wat ze zagen, zoveel ruimte, zo mooi ingericht allemaal. Een grote keuken, living met tv en audioapparatuur, spelletjes, en een heuse bar. En voor de kinderen op de zolder een grote ontspanningsruimte met poolbiljart en tafeltennistafel. Tevens is er een grote conferentieruimte aanwezig. Er kunnen per periode 28 personen verblijven verdeeld over 10 keurige mooie ingerichte kamers met boxspring, en voorzien van douche en toilet. Eén van deze kamers is aangepast en voorzien van toiletbeugels, douchestoel, hendelkraan en alarminstallatie. De doelgroep waar Vincent en Marga zich op richten zijn families, vriendengroepen, zorginstellingen, bedrijven en opleidingscentra. Bij het aanbieden van overnachtingen zal worden samengewerkt met locale ondernemers, recreatieondernemers en reeds bestaande samenwerkingsverbanden. Zodat de warme maaltijden en broodjes ook bezorgt kunnen worden. De locatie is natuurlijk schitterend, water en bos en het oude land is dichtbij, zodat de gasten zich in de omgeving ook prima kunnen vermaken. Hoeve Marant is te vinden aan de Zwartemeerweg 25 te Kraggenburg. Voor meer informatie kunt u terecht op de website, [URL=http://www.hoevemarant.nl]www.hoevemarant.nl[/URL]. [URL=http://www.kraggenb.nl/foto/albums/nieuws/0012_G.sized.jpg][IMG]http://www.kraggenb.nl/foto/albums/nieuws/0012_G.thumb.jpg[/IMG][/URL]

dinsdag 28 februari 2006
Vereniging Natuurmonumenten begint op 1 maart met de aanplant van 118 hectare nieuw bos bij Kraggenburg in Fevoland. Burgemeester Van Rappard van Gemeente Noordoostpolder plant dan de eerste boom. Het nieuwe bos, met de naam Wendelbos, komt te liggen nabij het bestaande Waterloopbos, waarvan Natuurmonumenten eind 2002 honderd hectare verwierf. In totaal zijn er 534.000 bomen nodig voor de aanplant. Het gaat om louter inheemse boomsoorten, zoals wilg, zoete kers, es en els. Op 22 maart, ter gelegenheid van de Boomfeestdag, komen 450 schoolkinderen uit de Noordoostpolder Natuurmonumenten helpen met planten. [B]Wandelpaden[/B] In het nieuwe bos komen wandel- en ruiterpaden. De wandelpaden sluiten aan op de bestaande paden in Voorsterbos en Waterloopbos. Samen met het Wendelbos vormen die straks een aaneengesloten bos- en natuurgebied van 900 ha. De aanleg van het Wendelbos is een bijzonder project. Bijzonder, omdat tegenwoordig nog maar zelden een bos van deze omvang in Nederland wordt aangeplant. En bijzonder omdat het al voordat het is geplant, van naam verandert. Oorspronkelijk had Natuurmonumenten de naam Achterstebos gekozen. Omwonenden waren daar niet enthousiast over en uit een prijsvraag kwam als nieuwe naam Wendelbos (genoemd naar de middeleeuwse buurtschap Wendele) naar voren. [B]Water[/B] Natuurmonumenten zag bij de aankoop van de grond direct goede mogelijkheden om een waardevol bos te realiseren. De ligging tussen Zwolse Vaart en Voorstertocht maakt het mogelijk het gebied waterhuishoudkundig los te koppelen van de omgeving. Daardoor, door de lage ligging en door de kleibodem, kan hier een nat bos ontstaan met een weelderige begroeiing. In 2007 legt Natuurmonumenten een beek aan, waardoor water vanuit het Waterloopbos naar het Wendelbos kan stromen. Ook zijn er plannen om de oevers van de Zwolse Vaart en Voorstertocht, in samenwerking met Provincie en Waterschap, natuurvriendelijk te maken. Behalve voor de natuur kan het bos een functie vervullen voor het vasthouden van overtollig regenwater. Zo wordt verdroging tegengegaan en tegelijkertijd wateroverlast voor de aangrenzende landbouwgronden voorkomen. [B]Bijdragen[/B] Om het Wendelbos te kunnen aanleggen, zijn in 2004 drie agrarische bedrijven aan de Voorsterweg aangekocht. De aankoop van de grond en de aanleg en inrichting van het bos zijn mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Nationaal Groenfonds en van het Programma Beheer van het ministerie van LNV (€ 660.000). Eerder ontving Natuurmonumenten € 2.85 miljoen van de Nationale Postcode Loterij voor realisatie van het project ‘Voorsterbos, een droom van een bos’, waar de aanleg van het Wendelbos onderdeel van is. De Postcode Loterij doneerde dit bedrag aan Natuurmonumenten, omdat dit project bijdraagt aan de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur in Nederland. Het Nationale Groenfonds betaalt Natuurmonumenten voor de bosaanplant eenmalig een bedrag van € 4.000 tot 6.000 per ha vanwege de bijdrage die de bomen leveren aan het vastleggen van CO2. Dit past in het klimaatbeleid van de Rijksoverheid met als doel het terugbrengen van de CO2 uitstoot. Het exacte subsidiebedrag moet nog worden berekend. Dit is onder meer afhankelijk van aantallen en soorten bomen.

maandag 27 februari 2006
Paul van Steenbergen uit Espel is in Kraggenburg uitgeroepen tot beste Flevozwammer 2006. Met zijn alterego Eddy the Eagle kreeg Van Steenbergen niet alleen de jury op zijn hand. Ook het publiek stemde massaal op de ski-jumper met de jampotglazen. Het ‘Gezwam rond de Dam’ bewees eens temeer z’n bestaansrecht. In een met zeshonderd bezoekers bomvol Van Saaze genoot het publiek van het gezwam van zeven buutreed’ners. Vooral de lokale politiek had het zwaar te verduren. ‘De Noordoostpolder is jaren geleden drooggelegd en toch zorgt dit gemeentebestuur ervoor dat iedereen het water weer aan de lippen komt.’ (Wilfried Lips). ‘Er zal een groot wethouder sterven. Nou dat kan nooit hier wezen.’ (Piet Binksma) ‘Iedereen kan burgemeester worden, als je maar een goed verhaal hebt.’ (Frans van Egmond). De plaatselijke politiek is doorgaans een dankbaar onderwerp om een buut te vullen en de tonzwammers in Kraggenburg hadden dat goed begrepen. Het College was een ‘hot item’ tijdens het buutreed’nen dat dit jaar een record aantal bezoekers trok. [B]Begaan met milieu[/B] In een bomvol Van Saaze besteeg Frans Vos als winnaar 2005 de ton. Als milieuactivist Peter Boomtop beschreef de Espelnaar zijn werkweek. Boompje klimmen in Schinveld, hoofdluizen wegjagen (vooral niet doodmaken) en vegetarische maaltijden met kippenpootjes beheersen de dagen van een milieuactivist. Goed gevonden woordspelingen in een te korte buut. ‘Ik ben in het echt ook zeer begaan met het milieu,’ verklaarde Vos na afloop met een onmiskenbaar cynisch lachje. Sietse Broekema uit Ens kende als Janus de kok een prima debuut. Broekema verhaalde over het bestellen van een zacht gekookt ei (mijn collega komt zo) De PU is volgens Janus een aardige partij, want ze krijgen honderden bedankjes. De fiscaal jurist uit Ens erkende na zijn buut dat het gezwam haaks staat op zijn dagelijks werk. ‘Prachtig om voor dit zeer vriendelijke publiek op te treden.’ [B]Liefdesconsulent[/B] Ook Frans van Egmond uit Kraggenburg genoot zichtbaar van zijn buut. ‘Alleen het schrijven van zo’n stuk levert al veel lol op en daar gaat het toch om.’ De laatst gekozen burgemeester maakte een rondje polder. Het slipjesdepot Bant, omgebouwde dorpsburgemeesters en het centrumplan. ‘Geen ondergrondse parkeergarage, want Tollebeek moet het diepste punt in de polder blijven.’ De sterk lokaal getinte buut deed het goed bij jury en publiek. Marian Besseling alias Remke Slaap sloot het programma voor de pauze af. Als liefdesconsulent legde ze door middel van workshops contact tussen droompartners. De buut kende goede momenten, maar kon de aandacht van het publiek niet altijd vasthouden. Wilfried Lips opende hierna weer met een ijzersterke buut, waarin hij als Prins Bernard Max zijn aardse leven belichtte. Vooral zijn proefondervindelijke ervaring met Viagra ging er goed in bij het publiek. Met een prachtig Duits-Nederlands accent wist de debutant te boeien. [B]Eddy the Eagle[/B] Ensenaar Piet Binksma bestookte het publiek met een Grunninger buut als Hendrik de Jager. In een vlot tempo werd de polder op de hak genomen. De straaljager van Crebas (zonder motor), het Malieveld bij Nagele, compleet met peerdenhok en het hondencrematorium Ens. Een buut met uitstraling. Als laatste verscheen Paul van Steenbergen uit Espel in de ton. Zijn opkomst als gewonde ski-jumper Eddy the Eagle werd verklaard vanwege een fatale skisprong van de schans op de Creiler flora. ‘Ik klapte tegen een enorme rotswand. Wist ik veel dat Erica Terpstra de opening deed.’ Met een knap vastgehouden Engels accent kreeg Van Steenbergen de zaal plat. Juryvoorzitter Tineke bij de Vaate kroonde Paul van Steenbergen tot beste Flevozwammer 2006 vanwege zijn complete uitstraling. Ook de publieksprijs ging ruimschoots naar Eddy the Eagle, die de prijzen dankbaar in ontvangst nam en volgend jaar het buutreed’nen mag openen.

vrijdag 24 februari 2006
Afgelopen maandag 13 februari heeft Partycentrum "De Voorst" meegedaan aan het eerste horeca NOP volleybaltoernooi. Een spannend toernooi dat voor de eerste keer werd georganiseerd in de Evert van Benthem hal in Ens. Twaalf horecabedrijven uit de Noordoostpolder en Urk streden hier om een wisselbeker. Partycentrum "De Voorst" heeft de 1e prijs gehaald in dit toernooi, de tweede plaats was voor café Henk uit Marknesse en derde plaats voor café the Bottom uit Emmeloord. De bedoeling is dat dit toernooi een jaarlijks terugkomend evenement gaat worden. [URL=http://www.kraggenb.nl/foto/albums/nieuws/P2210181.jpg][IMG]http://www.kraggenb.nl/foto/albums/nieuws/P2210181.thumb.jpg[/IMG][/URL]

donderdag 23 februari 2006
Een bijzonder project gaat van start. Op woensdag 1 maart a.s. begint Natuurmonumenten met de aanplant van een nieuw bos van maar liefst 118 ha tussen Kraggenburg en Marknesse. De burgemeester van Gemeente Noordoostpolder, de heer W.L.F.C. ridder van Rappard, plant de eerste boom om 14.00 uur aan de Voorsterweg te Marknesse. [B]900 ha bos[/B] In totaal zijn er 534.000 bomen nodig voor de aanplant. Het gaat om louter inheemse boomsoorten, zoals wilg, zoete kers, es en els. In het nieuwe bos komen wandel- en ruiterpaden. De wandelpaden sluiten aan op de bestaande paden in Voorsterbos en Waterloopbos. Samen met het Wendelbos vormen die straks een aaneengesloten bos- en natuurgebied van 900 ha. [B]Bijzonder[/B] De aanleg van het Wendelbos is een bijzonder project. Bijzonder, omdat tegenwoordig nog maar zelden een bos van deze omvang in Nederland wordt aangeplant. En bijzonder omdat het al voordat het is geplant, van naam verandert. Oorspronkelijk had Natuurmonumenten de naam Achterstebos gekozen. Omwonenden waren daar niet enthousiast over en uit een prijsvraag kwam als nieuwe naam Wendelbos (genoemd naar de middeleeuwse buurtschap Wendele) naar voren.

maandag 20 februari 2006
Kom in de voorjaarvakantie een kijkje nemen in het Waterloopbos. Lekker spelen in de zandbak met waterpomp, een stevige voorjaarswandeling of een kijkje nemen in de ontvangstruimte. De ruimte is in de voorjaarvakantie vaker geopend. Namelijk van woensdag 22 februari tot en met zondag 26 februari tussen 13.30 en 16.30 uur. Bezoekers vinden er informatie over de natuur en over het werk van het Waterloopkundig Laboratorium. De normale openingstijden van de ontvangstruimte zijn: woensdag, zaterdag en zondag tussen 13.30 en 16.30 uur. Het Waterloopbos is te bereiken door op de Repelweg (N352) ter hoogte van het nieuwe kunstwerk de afslag Voorsterweg te nemen. Na 400 meter linksaf de Deltaweg op, rechtdoor de brug over en na ca 100 meter linksaf de parkeerplaats op. Hier is ook de ontvangstruimte. [B]Voorjaarswandeling[/B] Vanaf de parkeerplaats vertrekken twee gemarkeerde wandelroutes door het Waterloopbos. Beide voeren ze langs enkele proefmodellen met draaibare panelen. Er is een witte gemarkeerde route van 3,5 km en een gele van 2,5 km. Voor rolstoelgebruikers en gezinnen met kinderwagens is er een speciale verharde route van 1,8 km., te verlengen tot 2,5 km. Deze route komt ook langs enkele proefmodellen. Bezoek ook het kunstzinnig uitgevoerde uitkijkpunt langs de Repelweg. Dit biedt uitzicht op de oude klifkust van Vollenhove en hier is een wandelroute van bijna 1 km. rond het proefmodel Wind- en Stroomgoot. [B]Bijzondere natuur[/B] Natuurmonumenten is sinds december 2002 eigenaar van het grootste deel van het Waterloopbos. Veel van de oude modellen liggen nog steeds in het bos verscholen. Meestal heeft zich erop, erin en erlangs bijzondere flora ontwikkeld. Een voorbeeld is de tongvaren. Maar ook vogels, zoals bijvoorbeeld de ijsvogel voelen zich prima thuis in het bos. En zelfs de otter heeft al eens een bezoekje gebracht aan het Waterloopbos. Natuurmonumenten heeft de belangrijke rol van water in het Waterloopbos behouden en zelfs versterkt. Want water is ook voor natuur van essentieel belang. Kom genieten van een weelderig, mystiek, waterrijk bos vol cultuurhistorie. [B]Waterloopbos[/B] Het Waterloopbos is wel een heel eigenaardig bos in Flevoland. Een deel van de ontstaansgeschiedenis van een aantal grote waterwerken in de hele wereld is hier zichtbaar en tastbaar aanwezig in de vorm van “kunstwerken” als goten, stuwen, sluizen en schaalmodellen. In totaal bouwden de medewerkers van dit lab in de jaren ’50 en ’60 vijfendertig waterloopkundige modellen in het bos. Onderdelen van de Deltawerken werden er getest maar ook werden bijvoorbeeld proeven gedaan voor haven van Bangkok (Thailand) en reductie van kusterosie bij Thyborøn in Denemarken.

zondag 19 februari 2006
Een sierlijke weense wals, hartstochtelijk spaans temperament, opzwepende zigeunermuziek en een argentijnse tango. Dit zijn enkele ingrediënten van het benefietconcert dat Salontrio Café Noir geeft in samenwerking met Lionsclub Noordoostpolder. Op het programma staat een aaneenschakeling van favoriete melodieuze salonstukken. Salonmuziek is een vorm van licht-klassieke muziek die soms romantisch en meeslepend is, dan weer sprankelend lichtvoetig, maar altijd stijlvol en licht verteerbaar. [B]Over het trio[/B] Salontrio Café Noir bestaat uit Adriaan Stoet viool, Arjan van der Boom cello en Jan Groot aan de vleugel. Café Noir speelde in november 2004 in Theater ‘t Voorhuys als begeleidingsensemble tijdens de Weense avond van Opera- en Operettevereniging La Mascotte. In maart 2005 trad het trio op met een eigen programma in hetzelfde theater. Daarnaast treedt het trio regelmatig op tijdens diverse gelegenheden. [B]Presentatie nieuwe CD[/B] De stukken die op deze avond te beluisteren zijn staan op de allernieuwste cd van Salontrio Café Noir. Tijdens deze Lions Night vindt de officiele presentatie plaats van deze cd. Na de officiele presentatie is de cd verkrijgbaar en is er een signeersessie. [B]Benefietconcert[/B] De opbrengst van zowel het concert als de cd-verkoop is bestemd voor een goed doel; de jeugdopvang in Oost-Roemenië. [B][URL=http://www.salontrio.nl]www.salontrio.nl[/URL][/B] Meer informatie over het trio, de trioleden en het repertoire is te vinden op de website van Salontrio Café Noir. Op deze website zijn ook muziekfragmenten van de nieuwe cd te beluisteren. Daarnaast is meer informatie te vinden over de benefietbestemming. [B]In het kort:[/B] Concert: Lions Night met medewerking van Salontrio Café Noir Plaats: Theater ’t Voorhuys Emmeloord Datum: vrijdag 10 maart 2006 Aanvang: 20.15 uur Info: [URL=http://www.salontrio.nl]www.salontrio.nl[/URL] Kaarten á € 15,- zijn verkrijgbaar bij: • Theater ’t Voorhuys, telefoon 699907, e-mail info@theater-voorhuys.nl • Lionsclub Noordoostpolder, telefoon 245564 • Via [URL=http://www.salontrio.nl]www.salontrio.nl[/URL] [URL=http://www.kraggenb.nl/foto/albums/nieuws/Krburg_sprong.sized.jpg][IMG]http://www.kraggenb.nl/foto/albums/nieuws/Krburg_sprong.thumb.jpg[/IMG][/URL]

zondag 19 februari 2006
De eerste drie vleermuizen zijn gearriveerd in het ‘vleermuizenhotel’ in het Waterloopbos. In het voorjaar van 2005 is een voormalig zoutwaterreservoir geschikt gemaakt als winterverblijf voor vleermuizen. Het reservoir is destijds gebruikt bij onderzoek ten behoeve van het modelleren van de haven van Bangkok. Vrijwilligers van Natuurmonumenten en Landschapsbeheer Flevoland hebben er extra hangplekken voor de zoogdieren gecreëerd. Bij een onlangs gehouden telling ontdekten vrijwilligers drie vleermuizen in het winterverblijf. [B]Grootoorvleermuis[/B] Tegen de muur van het vleermuizenhotel hing een grootoorvleermuis, een andere hing in de kelder. In totaal zijn er drie dieren van deze soort gevonden. De tellers zijn erg enthousiast over het resultaat. Meestal duurt het enkele jaren voordat vleermuizen in een nieuw verblijf komen. De grootoorvleermuis is vaak de eerste soort die een nieuwe overwinteringsplek in gebruik neemt. Er is goede hoop dat over enkele jaren meer soorten in het verblijf komen overwinteren. [B]Laboratorium[/B] Het Waterloopbos is in 1952 door de Rijksoverheid overgedragen aan het Waterloopkundig Laboratorium. Dit onderzoeksinstituut heeft er vijftig jaar lang waterbouwkundige proeven gedaan. Sinds 2002 is Natuurmonumenten eigenaar van het bijzondere bos. In maart 2005 is de laatste hand gelegd aan de verbouwing van het waterreservoir. De deur is vervolgens op slot gegaan, zodat de dieren ongestoord kunnen slapen. De vleermuizen kunnen via een speciale spleet in de muur in en uit vliegen.

zondag 19 februari 2006
Wendelbos is de nieuwe naam voor het nog aan te planten Achterstebos, onderdeel van het Voorsterbos bij Kraggenburg. Deze naam is gekozen uit de inzendingen van de prijsvraag die Natuurmonumenten uitschreef onder de omwonenden, om ideeën te verzamelen voor een nieuwe naam. De bewoners van Kraggenburg en Marknesse lieten eerder blijken niet enthousiast te zijn over de naam Achterstebos, die Natuurmonumenten oorspronkelijk voor het nieuwe bos had gekozen. [B]Dorpsbelang[/B] De jury die de winnende naam uitkoos uit 13 inzendingen, bestond uit Ad Noort, voorzitter van Dorpsbelang Kraggenburg, André van Heugten, voorzitter van Dorpsbelang Marknesse, Roelof Geerts, bewoner van de Voorsterweg, en Klaas Althuis en Annemieke Vesseur van Vereniging Natuurmonumenten. De winnende naam werd ingezonden door Evert de Boer uit Luttelgeest. Hij wint naar keuze een jaar lang gratis lidmaatschap van Natuurmonumenten of een gratis groepsexcursie naar het Vogeleiland. De naam Wendelbos verwijst naar de middeleeuwse buurtschap Wendele die ten zuidoosten van Vollenhove heeft gelegen. Als motivatie voor zijn keuze citeert De Boer het Handboek der Middelnederlandse Geographie, dat in 1949 werd uitgegeven door Martinus Nijhoff. Daarin staat: ‘Aan de zeezijde heeft er landverlies plaats gehad, zoals bij Kuinre, waar de oude burcht in het water verdween, en vooral bij de Voorst, het schiereiland bij Vollenho. De oude buurtschap Wendel, ten Z.O. van Vollenho, heeft veel te verduren gehad.’ In 1134 werd Wendele nog Wello genoemd, in 1260 heette het Wenlo, in 1276 Wendele en in 1415 Wendele up der zee. [B]Postcodeloterij[/B] In maart begint Natuurmonumenten met het planten van inheemse boomsoorten als wilg, zoete kers, es en els voor het 118 ha grote Wendelbos in de Noordoostpolder. Het bos komt te liggen aan de noordwestzijde van het Voorsterbos, tussen de Zwolse Vaart en de Voorstertocht. Het wordt geplant op de voormalige landbouwpercelen die Natuurmonumenten eerder heeft aangekocht met financiële steun van de Nationale Postcodeloterij, het Groenfonds en het Ministerie van LNV.

zondag 19 februari 2006
Na 7 maanden van hard werken is onze groepsaccommodatie Hoeve Marant klaar! Mede dankzij Bouwbedrijf Verwer te Marknesse en Installatiebedrijf Jonkers te Kuinre kunnen we trots zijn op het behaalde resultaat. Oogt de schokbetonnen schuur aan de buitenzijde nog bijna onveranderd, van binnen heeft deze echter een complete metamorfose ondergaan. De ruimte waar eens het vee en de landbouwmachines stonden biedt nu recreatieruimte en overnachtingsmogelijkheden aan groepen tot 28 personen. Hiervoor beschikt Hoeve Marant over 10 slaapkamers (6x2 en 4x4 persoons), alle kamers hebben een ‘eigen’ sanitaire ruimte. Er is een professionele keuken, een woon- en zitkamer en een heuse bar. Ook is er een aparte zaal die gebruikt kan worden als vergaderzaal c.q. expositieruimte. Op de 2e verdieping bevindt zich een recreatieruimte waar men kan biljarten, tafeltennissen e.d. De kapschuur is veranderd in een “tuinhuis” met terras. Hier kan men ontspannen en natuurlijk prima barbecuen. In januari en februari hebben we reeds een aantal groepen mogen begroeten. Graag willen we ook U laten kennismaken met Hoeve Marant. Wij nodigen u hiervoor uit tijdens onze OPEN HUIS op: zaterdag 4 of zondag 5 maart a.s. beide dagen tussen 10.00 en 17.00 uur Tot ziens, Familie Oosterwijk Hoeve Marant Groepsaccommodatie Zwartemeerweg 25a Kraggenburg 0527-258417 www.hoevemarant.nl info@hoevemarant.nl

zondag 19 februari 2006
Zaterdag 11 maart luidt de kerkklok van Kraggenburg voor artiesten. Deze avond organiseert de Sow-kerk een gevarieerde Bonte-avond voor de gehele dorpsgemeenschap. De opbrengst van deze avond is bestemd voor het restaureren van het kleine kerktorentje. Twee jaar geleden werd geconstateerd dat het kleine torentje bovenop de Sow-kerk aan slijtage onderhevig was. Er werden in de loop van tijd enkele noodreparaties uitgevoerd en ook werd de gehele klokkenstoel ontroest. Maar dat bleek nog niet voldoende te zijn. Wil deze klok zijn functie blijven behouden, dan moeten alle lekkages worden verholpen en het torentje worden voorzien van een nieuwe zinken bekleding. Dat alles kost de kerk ongeveer 2500 euro. Geld dat de kerkgemeenschap niet zomaar voor handen heeft. Enkele enthousiaste mensen staken hun hoofden bij elkaar en organiseerden daarom een Bonte-avond. Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds komt er geld binnen voor de benodigde reparatie en anderzijds laat de kerkgemeenschap zien en horen welk talent er onder hun leden zit. En talent is er in Kraggenburg! De avond wordt gevuld met onder andere turnen, zang, beat-boxen, muziek en cabaret. Bekende, waaronder Willem Remijnse van ‘Twee boeren en een dominee’, en minder bekende artiesten staan garant voor een gevarieerd programma. Kaarten zijn te koop bij de voorverkoopadressen en ’s avonds aan de kassa. Voor het goede doel zult deze avond moeten betalen om de kerk in te komen! [URL=http://www.kraggenb.nl/foto/albums/nieuws/kerktoren.sized.jpg][IMG]http://www.kraggenb.nl/foto/albums/nieuws/kerktoren.thumb.jpg[/IMG][/URL]

woensdag 15 februari 2006
Een echt winters gebeuren met vrieskou en vuren. Zo hadden we het van tevoren bedacht en zo werd het ook. Onder ‘ideale’ weersomstandigheden vond in het laatste weekend van januari het theaterproject Passie in de Polder 2 plaats. Op verschillende locaties aan de Hertenweg en in tapijthandel De Kragge kon het publiek genieten van improvisatiescènes, bewegingstheater, een winterse maaltijd, een warm drankje en het muziektheaterstuk “Kaatje is verdronken”. Onderweg waren aan het stuk gerelateerde kunstobjecten te zien. ‘Heel mooi, heerlijke stamppot, bijzonder, lekker bekertje glühwein, boeiend, hoog niveau, spannend, gezellig op de kar, knus en intrigerend.’ Maar ook: ‘Moeilijk, koud, donker, en niet altijd even goed te zien en/of te horen.’ Dit zijn zo maar een paar reacties die ik te horen kreeg na afloop. Iedereen heeft het theateravontuur op locaties aan de Hertenweg en de Koelhuisweg op zijn eigen manier beleefd. De reacties op het stuk waren juichend. Sterk gespeeld, grootheden, schitterend, absurd toneel, mooie muziek en prachtig gezongen. De reacties op het vervoer (een open of een dichte kar) en de stukken op locatie waren meer verdeeld. Vond de een het jammer dat ze pas achteraf begrepen wat er bedoeld werd met een bepaalde scène, de ander vond het juist leuk en ging volop mee in het fantaseren over: ‘Wie nu Kaatje vermoordde en was het een ongeluk of expres?’ Ook over de bewegingscène in de koelcel waren de meningen verdeeld. Het varieerde van: ‘Wat bedoelen ze er mee?’ tot ‘Heel mooi abstract weergegeven. Dezelfde reacties hoorde ik over de vijverscènes (uitleg vooraf gemist) en het mimische spel (niet goed te zien) op het erf van Groot. Hoe dan ook, het avondvullend theateravontuur Passie in de Polder2 gaf genoeg stof tot praten. En hoewel het met name op vrijdag en zaterdag afzien was op de open karren, heb ik vooral veel hartverwarmende reacties gehad. Ik kijk er met een heel voldaan gevoel op terug en ik ben (alweer) trots op mijn dorpje en op de vele vrijwilligers die hebben meegeholpen om dit project tot een succes te maken. Daarom heel veel dank aan: Locaties: Diny en Fred Weghorst, Kees en Marian Meijs, Connie en Wim van de Bergh, Adrie en Roza Groot en Peter en Vera Verbeem. Bouwploeg: Peter Verbeem, Rene Besseling, Jan Ruyter en Peter van Lijnden. Trekkerchaufeurs: Rene Besseling, Henk Papma, John van Egmond, Rene van der Ploeg, Adrie Janse en Tonnie Kommers. Decor: Roelie de Witte en Jolanda Dedden. Licht: Bram Janse Kleding: Dianne Mathijsse-Aarden. Drukwerk familiekaartjes: Johan Voost Kassa: Maya Kütschruiter, Alet de Boer en Yvonne Meester. Vuurmakers: Bouwe Janse, Jan Ruiter en Jan Kütschruiter. Muziek: Huiskamerorkest Kraggenburg olv Conny van de Graaff. Annemieke Janse [URL=http://www.kraggenb.nl/foto/albums/nieuws/passie1.sized.jpg][IMG]http://www.kraggenb.nl/foto/albums/nieuws/passie1.thumb.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://www.kraggenb.nl/foto/albums/nieuws/passie2.sized.jpg][IMG]http://www.kraggenb.nl/foto/albums/nieuws/passie2.thumb.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://www.kraggenb.nl/foto/albums/nieuws/passie3.sized.jpg][IMG]http://www.kraggenb.nl/foto/albums/nieuws/passie3.thumb.jpg[/IMG][/URL]

zondag 12 februari 2006
[B]UITNODIGING INFORMATIEAVOND HCR Van Saaze[/B] De twee kandidaten uit Kraggenburg voor De Politieke Unie nodigen u allen van harte uit om op: [B]Woensdag 15 februari[/B] vanaf 19.30 uur langs te komen in HCR van Saaze Wij willen graag met u in gesprek over: Emmeloord Centrum Verkiezingsprogramma PU Verantwoording 2002-2006 Wij rekenen op uw komst, wij informeren u graag ! Bezoek ook onze web-sites: www.punop.nl www.denkeninkansen.nl www.nopopdekaart.nl Piet van Diepen Frans van Egmond

zondag 12 februari 2006
De spanning van carnavalliefhebbers neemt deze week weer met sprongen toe. Met de gemeenteraad verkiezingen in aantocht, is het eerst tijd voor de meest belangrijke verkiezing in Flevoland. Want traditiegetrouw vindt een week vóór de carnaval, Het Gezwam rond de Dam, plaatst. Het is alweer de 14e keer dat carnavalsvereniging ‘De Zotte Leeuwkes’ het enige Buutreedners kampioenschap in Flevoland organiseert. De beroemde ton zal gevuld worden op zaterdag 18 februari vanaf 20:00 bij HCR van Saaze te Kraggenburg. Dit jaar zullen 7 deelnemers zich aan het buutreednen wagen, voor de titel van ‘Beste Flevozwammer 2006’. Frans Vos uit Espel, vorig jaar debutant, moet dit jaar zijn titel en de bokaal ‘de zwamton’ verdedigen. Ook de publiekswinnaar van 2005, Piet Binksma uit Ens, zal dit jaar weer aantreden om zijn bokaal ‘de publieksworst’ te verdedigen. In het hol van de leeuw zullen dit jaar 2 debutanten aantreden. Wilfried Lips uit Marknesse en Sietse Broekema uit Ens gaan de uitdaging aan om vanaf dit jaar echte zwammers te zijn. Kraggenburger Frans van Egmond en Paul van Steenbergen uit Emmeloord weten inmiddels wat het is om een echte zwammer te zijn. Zij hebben in een eerdere editie al bewezen om de lachers op de hand te hebben. Enige vrouwelijke zwammer is rasacteur en performer Marian Besseling uit Kraggenburg. Met passie zal zij haar buut ten gehore brengen. Staande in een ton, vaak door het uitbeelden van een typetje probeert de zwammer de gevestigde orde, vooraanstaande personen en recente gebeurtenissen op de hak te nemen op een leuke manier. Met de verkiezingen in aantocht dient hun gezwam wel minstens zoveel diepgang te hebben als de gemiddelde lijsttrekker. Een deskundige jury zal bepalen welke zwammer met de titel aan de haal gaat. De jury bestaat dit jaar uit de volgende personen: Adri Neefjes, Tineke Bijdevaate, Adje Henselmans, Frank Aarden en Jelle Edelenbosch. Tevens kan het publiek de publiekswinnaar kiezen. De muzikale ondersteuning is van De Putkapel. Deze jonge honden met veel lucht en energie zullen het festijn naar een gezellige hoogte brengen. Het “Gezwam rond de Dam” is in de loop der jaren uitgegroeid tot één der grootste carnavalsevenementen in Flevoland. Vorig jaar waren er veel bezoekers, die zich uitstekend hebben vermaakt. Als je niet van polonaise en verkleden houdt, is dit een uitgelezen avond om te genieten van een ander segment van het carnaval. De zaal is om 19:00 uur open. Entree € 7,50 / leden gratis.

dinsdag 24 januari 2006
De gemeente Noordoostpolder is voornemens om de Hertenweg in Kraggenburg een tiental meters te verleggen, in verband met de uitbreding van woningbouw op kavel Paauw. De weg komt dichterbij de Gerrit Klokstraat te liggen om zo de gevreesde tweedeling van het dorp te voorkomen. De nieuwe wijk moet plaats bieden aan 177 woningen. Dorpsbelang van Kraggenburg heeft vorig jaar gevraagd aan de gemeente of de Hertenweg als een soort rondweg om de kavel Paauw kon worden gelegd, zodat deze wijk fysiek bij het dorp wordt betrokken. Het dorpsbestuur was bang dat er een tweedeling zou ontstaan, omdat de weg veel gebruikt zou worden door zwaar landbouwverkeer. Het college van Burgemeester en Wethouders maakte al duidelijk dat een rondweg te duur wordt. Ook hield de gemeente onlangs een verkeerstelling, waaruit zou blijken dat de verkeersintensiteit zodanig is dat een rondweg niet nodig is. De gemeente heeft geprobeerd om aan de wensen van het dorp tegemoet te komen. De weg zou daarom iets verlegd moeten worden naar de lokatie van de volkstuinen. 'Door voor deze oplossing te kiezen sluit de uitbreiding direct aan bij de bestaande kern. Door de inrichting van de verlegde Hertenweg wordt het voor het doorgaande verkeer onaantrekkelijk om deze weg te kiezen', meldt de gemeente. Er komen onder meer twee chicanes in de weg. Daarnaast wordt de maximum snelheid verlaagd tot 30 kilometer. De gemeente heeft een schetsontwerp gemaakt van de nieuwe wijk met 177 woningen. Daarvan is 29% ingetekend als rijtjeswoning, 45% als twee-onder-een-kap en 26% als vrijstaand. In de schets zijn de volkstuinen gesitueerd aan de zuidkant, maar de gemeente wil eigenlijk deze naar de noordzijde verhuizen, omdat die lokatie toch al niet geschikt is voor woningbouw. Het schetsontwerp wordt binnenkort voorgelegd aan dorpsbelang. Het dorpsbestuur kan dan nog zijn wensen kwijt, die eventueel daarna nog verwerkt worden. Een oude wens van dorpsbelang om nieuwbouw te realiseren op een andere kavel (Penders) zal volgens het college zeker niet worden gehonoreerd. Dat is een gepasseerd station, lieten B&W opnieuw weten.

maandag 23 januari 2006
Bij Massage / Reiki praktijk Feeling Well Aan de Hertenweg 5, in Kraggenburg is donderdag 2 febr.a.s Reiki oefenavond, en vervolgens elke eerste donderdag v.d. maand. Deze avonden zijn bestemd voor personen met Reiki 1 of 2. Aanvang half acht. Aanmelding graag vooraf. Reiki is één van de meest beoefende vormen van energiewerk in Nederland. Reiki is heel simpel en heel bijzonder, daarom spreekt het zo aan. Daarnaast het is geven en het ontvangen een warme, en rustgevende ervaring. Op de website staan data, die gereserveerd zijn voor Reiki 1 en 2 cursus. bijvoorbeeld:.11 febr.a.s. Reiki 1. Wil je meer weten of je opgeven: 06-50937749 of [URL=http://www.feeling-well.nl]Klik voor Feeling Well, www.feeling-well.nl[/URL]

zondag 22 januari 2006
Afgelopen donderdag berichtte ‘De Noordoostpolder’ dat de bewoners in de Pioniersstraat te Kraggenburg al sinds begin december zonder straatverlichting zitten. Ondanks verzoeken richting de gemeente zien zij pas mogelijkheden in februari om de straatverlichting te repareren. Reden voor Prins Stone en zijn Raad van Zotte Leeuwkes om daadkrachtig dit probleem aan te pakken. Onder zijn motto ‘never work alone’, werd slechts binnen een dag materiaal, kennis en arbeid verzameld om de Pionierstraat weer in het licht te zetten. Een team van verlichtingsexperts binnen de Raad hadden afgelopen vrijdag een ingenieus lichtplan ontwikkeld. Dit lichtplan omvat het opzetten van een infrastructuur en energievoorziening, waarbij het opheffen van de duisternis het meest voorname doel is. Tevens moest nieuwe situatie ook meer gezelligheid en veiligheid uitstralen. Vrijdagavond om 23:11 exact was de klus geklaard en stond de straat weer vol in het licht. Prins Stone en zijn Raad hebben hiermee andermaal bewezen daadkrachtig te kunnen optreden om burgers bij te staan in moeilijke tijden. De bewoners waren tevreden en opgelucht. Behalve dat ze allemaal lid zijn geworden van de Carnaval, hebben ze beloofd op het seniorencarnaval op een passende wijze de Prins en zijn Raad te bedanken. De gemeente heeft inmiddels Prins Stone gevraagd voor het geven van een workshop. Deze workshop zal het thema krijgen ‘Werken met daadkracht’

maandag 9 januari 2006
[B]Het was spannend gister bij van Saaze bij de opnames van Talpa’s programma ‘Buurt op stelten’. De familie van Diepen tegen familie Potters. De hele afgelopen week waren beiden families al aan het lobbyen om zoveel mogelijk publiek te vergaren die hun stem konden uitbrengen. De familie van Diepen ging uiteindelijk met de eer strijken.[/B] Het idee achter het hele programma is om twee families, die elkaar goed kennen tegen elkaar te laten strijden op muzikaal gebied. De familie van Diepen bestaat uit vader Sjaak (44), moeder Marjo (42), dochter Jorien (14), zoon Marco (12) en zoon Lars (10). Deze familie heeft al heel wat ervaring qua zang, dans en playback prestaties. De familie Potters bestaat uit vader Ron (46), moeder Diana (42), dochter Sanne (16), dochter Malou (12), zoon Joost (11) en zoon Youri van 8. Ook deze familie staat haar mannetje op het toneel wat betreft hun ervaringen met vooral dans en playbackshows. Maar om het nu allemaal live te gaan doen is natuurlijk wel even iets anders. Beide families zijn gedurende 2 dagen bijgestaan door een ervaren team die hen begeleide betreffende zang en dans. Twee dagen lang stond hun huis op de kop, en bestond hun leven alleen maar uit oefenen, oefenen en nog een oefenen, zodat de jongens Potters wel eens zeiden,”nog een keer”? De kleding die beide families tijdens de uitzending aanhebben, komen allemaal uit de eigen kast, met hier en daar een aanpassing. Zelfs rokjes werden er van een oud gordijn gemaakt. En gistermiddag was het dan eindelijk zover, de beide families stonden tegenover elkaar, en in een overvol van Saaze, werden de namen van de families gescandeerd. De zenuwen gierden door de kelen van de van Diepens en door die van Potters. Marjo vroeg zich af ‘waar ben ik aan begonnen’ en Diana vroeg zich af ‘waar ben ik mee bezig’. De van Diepens mochten het spits afbijten, zei brachten het nummer Jump van Girls Aloud. Hierin had dochter Jorien een hoofdrol en zij bracht het er heel goed van af, vader Sjaak zorgde voor de tweede stem erbij. Daarna was het de beurt aan de familie Potters, zij brachten een nummer van Wham, Wake me up before you go-go. Hier was een hoofdrol weggelegd voor dochter Sanne. Ook zei bracht het er heel goed vanaf. En vooral de dans-act van vader Ron op de catwalk werd met veel gejuich ontvangen. Na het tellen van de stemmen bleek dat de familie Potters 95 stemmen hadden en de familie van Diepen 98. Zodat zei een geldbedrag van € 5000,-- in ontvangst mag nemen. Beide families kijken met trots en blijdschap terug op hun ‘Buurt op stelten’ tijd, maar zijn nu blij dat ze weer gewoon in hun huis kunnen lopen zonder dat er een camera op hun gericht is. De uitzending van deze aflevering is bij Talpa op 17 januari om 20.30 uur.

<< <  Pagina 38 van 39  > >>