donderdag 21 september 2006
Burgemeester en wethouders van Noordoostpolder maken bekend dat met ingang van 15 september 2006 voor een periode van zes weken een ieder het voorontwerp-bestemmingsplan "Kraggenburg-West 2006" kan inzien op het gemeentehuis bij het loket woonomgeving. Het onderhavige bestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische regeling voor toekomstige woningbouw aansluitend aan de kern Kraggenburg. Voor de toekomstige woningbehoefte in Kraggenburg is een uitbreiding geprojecteerd van circa 180 woningen. Het plangebied wordt momenteel grotendeels geregeld in het bestemmingsplan "Landelijk Gebied 2004". De gronden zijn hierin bestemd als "agrarisch gebied". Opgemerkt wordt dat aan de noordrand van het plangebied de bestaande woning aan de Hertenweg 4 in onderhavig plan is opgenomen. Bovendien zijn het volkstuincomplex langs de Gerrit Klokstraat, de Hertenweg en het boscomplex grenzend aan de Walstraat in dit plan opgenomen. Deze gronden zijn nu nog in het bestemmingsplan "Kraggenburg 2004" bestemd als respectievelijk "volkstuinen", "verkeers- en verblijfsdoeleinden" en "bos" met daarin het "woonwagencentrum". De standplaatsen op voornoemde woonwagencentrum te Kraggenburg zijn conform gemeentelijk beleid opgeheven en zijn inmiddels aangepland met bomen. [B]Dinsdag 10 oktober 2006[/B] zal bij Van Saaze in Kraggenburg een inspraakbijeenkomst worden gehouden over het bestemmingsplan "Kraggenburg-West 2006" en de woningbouw die daar gepland is. De avond is bestemd voor de inwoners van Kraggenburg. Tijdens de bijeenkomst zal het bestemmingsplan, met daarin de plannen voor uitbreiding van het dorp, worden gepresenteerd door stedenbouwkundig adviesbureau Witpaard - partners. Na een plenaire inleiding door wethouder Schutte en de presentatie heeft de avond een informeel karakter. In de grote zaal bij Van Saaze zijn enkele stands ingericht waar bezoekers van de inloopavond informatie kunt krijgen over het bestemmingsplan en de verdere procedure. Medewerkers van de gemeente Noordoostpolder en het stedenbouwkundig adviesbureau zullen proberen de vragen zoveel mogelijk te beantwoorden. Het plenaire deel van [b]de avond begint om 19:30 uur[/b] en zal ongeveer een uur duren. Hierna volgt het inloopdeel tot 22:30 uur. Schriftelijke inspraakreacties kunnen gedurende de bovengenoemde periode worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder, Postbus 155, 8300 AD Emmeloord.

zaterdag 9 september 2006
[B]9 september 1981 - 2006[/B] Het haventerrein te Kraggenburg was afgelopen zaterdag 9 september met recht een feestterrein met een gigantische feesttent, vrolijke muziek, springkussens, een prachtige vloot jachten en alles overgoten door een nazomers zonnetje. Het feest vond plaats ter ere van het 25 jarig jubileum van de Watersportvereniging Kraggenburg. Deze gezellige vereniging werd door een paar enthousiaste watersporters in 1981 opgericht en heeft zich in de afgelopen jaren opgeworpen als belangenbehartiger van de watersporters en aanjager van allerlei activiteiten. Zo is er een goede sanitaire voorziening, hebben ze inmiddels een mooie parkeerplaats, zijn er voldoende aanlegplaatsen voor de leden en passanten. In de feesttent trad naast een DJ ook live (onze eigen artiest) Matthias Eijpe op. Vanwege het mooie weer waren de meeste mensen buiten de tent te vinden, aan de waterkant of buurtend bij elkaar op het schip. Dorpsjeugd wist de haven ook goed te vinden en was enthousiast op de luchtkussens bezig. Voor je jongere kinderen van de beide scholen was een kleurwedstrijd gehouden en de winnaars daarvan werden later op de middag bekendgemaakt. Hieronder ook nog wat foto's om de impressie van beeld te voorzien: [IMG]http://www.kraggenb.nl/jachthaven/img_6443.jpg[/IMG] [IMG]http://www.kraggenb.nl/jachthaven/img_6444.jpg[/IMG] [IMG]http://www.kraggenb.nl/jachthaven/img_6445.jpg[/IMG] [IMG]http://www.kraggenb.nl/jachthaven/img_6446.jpg[/IMG]

vrijdag 8 september 2006
De voorbereiding voor woningbouwontwikkeling op het perceel van Paauw gaan door. Het voorontwerp-bestemmingsplan wordt dinsdag besproken in de raadscommissie woonomgeving. Het voorontwerp-bestemmingsplan wordt hierna voorgelegd aan diverse instanties als waterschap en energiebedrijven. Tegelijkertijd wordt het plan ter inzage gelegd. Het plan maakt de bouw van 177 woningen in 10 jaar mogelijk. De Raad van State heeft vorige week uitspraak gedaan in de zaak tussen Penders en de gemeente en provincie. Deze uitspraak zegt dat de gemeente beter had moeten motiveren waarom de kavel Penders de bestemming 'agrarisch' houdt in het bestemmingsplan "Kraggenburg 2004". Daarom is tijdelijk het bestemmingsplan niet van kracht voor het perceel Penders. Voor het overige is het bestemmingsplan "Kraggenburg 2004" wel rechtsgeldig. [URL=http://www.noordoostpolder.nl][I]Bron: www.noordoostpolder.nl[/I][/URL] Een geluidsfragment van Omroep Flevoland is te beluisteren, door [URL=http://archief.omroepflevoland.nl/audio/F574DEF319C023DAC12571E1006CE82E_WFiles_1.wma] hier [/URL] te klikken.

donderdag 7 september 2006
Ad v.d.Noort overhandigt hier de heer L.R.Postma namens dorpsbelang een prachtig boeket bloemen ter gelegenheid van diens 90 ste verjaardag op 3 september j.l. [URL=http://www.kraggenb.info/data/albums/nieuws/IMG_0396.sized.jpg][IMG]http://www.kraggenb.info/data/albums/nieuws/IMG_0396.thumb.jpg[/IMG][/URL]

woensdag 6 september 2006
Toneelvereniging Sint Genesius heeft al eerder met veel succes sprookjesachtige toneelstukken op de planken gezet. Daarom gaan zij op 21 en 22 september weer een kindervoorstelling uitvoeren voor de basisscholen in Kraggenburg en andere basisscholen uit de Noordoostpolder: “De nieuwe kleedster van de keizer”. Dit toneelstuk is een vrije bewerking van het sprookje: “de nieuwe kleren van de keizer” en is speciaal geschreven voor kinderen. Maar natuurlijk zijn ook volwassen sprookjesfans van harte welkom om dit stuk te komen bekijken. Daarom is op zaterdagavond 23 september om 20.00 uur bij Van Saaze een extra uitvoering gepland voor alle belangstellenden. De spelers zijn: Ellen Holster, Luc de la Vieter, Ingrid van Greuningen, Joost van Boven, Alie van Kampen, Hetty van der Ven, Marianne van der Ploeg, Astrid Westra, Rina Klok en Miep Potters. Aalke Kats heeft het stuk geregisseerd. Achter de schermen werken mee: Miep Potters (souffleuse), Leo van Boven (decor), Linda Ruters en Ella van Kampen (kleding en grime) en Gerben van Egmond (video). P.S.: heb je onze nieuwe website al gezien? [URL=http://www.kraggenb.nl/stgenesius/html/home.html]Klik hier voor de website[/URL]

zaterdag 2 september 2006
[B]Kraggenburg - Den Haag[/B] Het slepende conflict tussen de familie Penders en de gemeente Noordoostpolder is door de uitspraak van de Raad van State in een nieuwe fase terecht gekomen. De gemeente en de provincie zijn bekritiseerd voor hun handelwijze ten aanzien van de voorgenomen woningbouw op de kavel van Penders (kavel Bruintjesstraat). Bestemmingsplan Kraggenburg 2004 dient daarom ten aanzien van deze locatie te worden aangepast. De bestemming [U]agrarisch[/U] zal moeten worden veranderd in een andere bestemming. De gemeente zal zich nu moeten gaan beraden wat te doen met de kavel Penders. Indien ze de bestemming [U]woningbouw[/U] snel af geeft dan kan woningbouw er waarschijnlijk eerder worden gestart dan op de kavel van Paauw. Dus de vraag is: Wat gaat de gemeente doen met de kavel Paauw ? Er zijn reeds eerder plannen geopperd en aan de politieke partijen vertrekt waarin beide kavels worden betrokken bij de ontwikkeling van Kraggenburg als recreatief centrum. Voetbal- en trainingsvelden, de ijsbaan, een ruime parkeergelegenheid voor vrachtwagens en wellicht enkele recreatieve functies op de kavel van Paauw (rust en ruimte in het buitengebied). Op de huidige voetbalvelden en de kavel Penders kunnen dan vrije sector woningen en goedkopere koopwoningen worden gerealiseerd. De nieuwe wijk sluit naadloos aan op de bestaande bebouwing. De volkstuinen blijven waar ze zijn. De Hertenweg hoeft niet verbouwd. De voetbalclub krijgt een fantastische nieuwe accommodatie. [U]Kraggenburg blijft compact en qua uiterlijk als dorp een eenheid.[/U]

vrijdag 23 juni 2006
Kinderen tot 8 jaar en hun ouders kunnen op woensdag 5 juli mee met de boswachter van Vereniging Natuurmonumenten voor een speciale zoektocht. Een zoektocht naar de kabouters en elfjes die in het Voorsterbos bij Kraggenburg wonen. De anderhalf uur durende excursie start om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de werkschuur en natuurkampeerterrein De Stiente aan de Kraggenburgerweg 21 in Kraggenburg. Vooraf aanmelding is noodzakelijk. Dat kan door te bellen met Bezoekerscentrum De Wieden (maandag van 12.00 tot 17.00 uur en dinsdag tot en met zondag van 10.00-17.00 uur), telefoon: (0527) 24 66 44 of via de website www.natuurmonumenten.nl/agenda. Deelname kost voor leden van Natuurmonumenten € 3, voor niet-leden € 5,-. Tip: trek een lange broek en stevige schoenen of laarzen aan. [B]Kabouterwereld[/B] In het afwisselende Voorsterbos wonen naast de vele dieren als boomklever, bonte specht, wielewaal, vos, kikker en pad, ook kabouters en elfjes. Tijdens deze zoektocht ontdekken de kinderen hoe de kabouterwereld in elkaar zit. Zo kun je zien waar de kaboutertjes wonen, zie je de stoelen waar ze op zitten en waar ze limonade uit drinken. Maar misschien, als je héél goed kijkt, zie je de kabouters en elfjes wel zelf! [B]Rood-met-witte-stippen[/B] Kabouters en elfjes wonen meestal in paddestoelen. Deze komen heel veel voor in het Voorsterbos. Natuurlijk groeit er de rood-met-witte-stippen-paddestoel van Kabouter Spillebeen (de vliegenzwam). Ook moeten kabouters en elfjes net als mensen boodschappen doen. Daarvoor gaan ze niet naar een supermarkt maar gebruiken ze de paddestoelen. Bij de melkzwam halen ze bijvoorbeeld hun melk, de inktzwam gebruiken ze om te schrijven en van de kluifzwam gebruiken ze de kluif als soepbot. Wat heeft de natuur toch veel te bieden!

vrijdag 23 juni 2006
Jongerentheater Jeu d’Op uit Kraggenburg geeft op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli de voorstelling Crimineel Goed. Het stuk is ontstaan aan de hand van improvisatie-, thema- en spelopdrachten. De onderwerpen voor de inhoud van het stuk zijn door de jeugd zelf bepaald. Jarenlang deed Jeu d’Op het met bestaande, meer of minder, verbouwde theaterstukken. Dit jaar is met het aantrekken van regisseur Boukje Toutenhoofd een heel andere creatieve weg ingeslagen. De improvisatieopdrachten en thematische onderwerpen aan het begin van het repetitieproces hebben de jongeren (van 13 tot en met 16 jaar) zelf de grote lijnen laten bepalen van het theaterstuk Crimineel Goed . Al improviserend tot een voorstelling komen, blijkt erg aan te slaan bij de jeugd. Met veel eigentijdse humor en fantasie, hebben zij hun creatieve ei gelegd. Het resultaat van deze gedachtekronkels en fantasieën is te zien op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli bij Van Saaze. Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30. Entree 2.50 voor jeugd basisschool en 3.50 voor alles wat ouder is.

zondag 30 april 2006
Vereniging Natuurmonumenten houdt op woensdag 10 mei een wandelexcursie in het Waterloopbos, onderdeel van het Voorsterbos bij Kraggenburg. Sinds 8 juli 2005 is het Waterloopbos officieel open voor publiek. Het bos waar ooit het Waterloopkundig Laboratorium gevestigd was en er proeven deed. De excursie duurt ongeveer anderhalf uur en start om 14.00 uur vanuit de inforuimte op de parkeerplaats aan de Deltaweg, zijweg van de Voorsterweg. De begeleiding is in handen van een boswachter van Natuurmonumenten. Deelname kost voor leden van Natuurmonumenten € 4, voor niet-leden€ 7,- en voor kinderen t/m 12 jaar € 2,- p.p.. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dat kan bij Bezoekerscentrum De Wieden, telefoon (0527) 24 66 44 (dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur) of via de website www.natuurmonumenten.nl/agenda. [B]Bijzondere natuur[/B] Natuurmonumenten is sinds december 2002 eigenaar van het grootste deel van het Waterloopbos. Veel van de oude modellen liggen nog steeds in het bos verscholen. Meestal heeft zich erop, erin en erlangs bijzondere flora ontwikkeld. Een voorbeeld is de tongvaren. Maar ook vogels, zoals bijvoorbeeld de ijsvogel voelen zich prima thuis in het bos. Meer informatie over de natuur en de historie van het Waterloopbos is te vinden in de informatieruimte, waar de excursie ook start. Kom genieten van een mystiek bos vol cultuurhistorie in voorjaarssfeer. [B]Eigenaardig bos[/B] Het Waterloopbos is wel een heel eigenaardig bos in Flevoland. Een deel van de ontstaansgeschiedenis van een aantal grote waterwerken in de hele wereld is hier zichtbaar en tastbaar aanwezig in de vorm van “kunstwerken” als goten, stuwen, sluizen en schaalmodellen. In totaal bouwden de medewerkers van dit lab in de jaren ’50 en ’60 vijfentwintig waterloopkundige modellen in het bos. Onderdelen van de Deltawerken werden er getest maar ook werden bijvoorbeeld proeven gedaan voor haven van Bangkok (Thailand) en reductie van kusterosie bij Thyborøn in Denemarken. [B]Inforuimte open in meivakantie[/B] De normale openingstijden van de inforuimte zijn: woensdag, zaterdag en zondag tussen 13.30 en 16.30 uur. Maar in de meivakantie is de ruimte alle middagen geopend, dus van vrijdag 1 mei tot en met zondag 7 mei van 13.30 tot 16.30 uur. Er in een tijdelijke expositie ingericht met vogeltekeningen van Ronald Messemaker, boswachter van Natuurmonumenten in natuurgebied De Wieden in Overijssel.

zondag 9 april 2006
Vroege vogels kunnen op zondag 16 april om 7.00 uur met Vereniging Natuurmonumenten mee op excursie in het Voorsterbos, bij Kraggenburg. Centraal staan de vogels in het bos, die als voorjaarszangers natuurlijke concerten ten gehore brengen. De anderhalf uur durende wandeling staat onder leiding van de boswachter van Natuurmonumenten. Vertrekpunt is de parkeerplaats bij natuurkampeerterrein de Stiente aan de Kraggenburgerweg 21 in Kraggenburg. Voor deze excursie geldt dat aanmelding vooraf noodzakelijk is. Dat kan via de website www.natuurmonumenten.nl/agenda of door te bellen naar Bezoekerscentrum De Wieden, telefoon: (0527) 246644 (dinsdag tot en met zondag tussen 10.00 en 17.00 uur). Deelname kost voor leden van Natuurmonumenten € 4, voor niet-leden € 7,- en voor kinderen t/m 12 jaar € 2,- p.p.. [B]Vogelconcerten[/B] In de lente is het altijd heerlijk luisteren naar de vogelconcerten. Zeker vroeg in de ochtend, want dan maken vogels de meeste herrie. In het Voorsterbos, het oudste bos van de Noordoostpolder, voelen veel vogels zich thuis, Voorbeelden zijn houtsnip, nachtegaal, boomklever en glanskop. Iedere soort heeft zo zijn eigen geluid, waaraan hij te herkennen is. De boswachter kan er boeiend over vertellen. De bovengenoemde vogels broeden in het Voorsterbos en deze maand leggen zij natuurlijk de laatste hand aan hun nesten. [B]Nestgelegenheid[/B] Naarmate het bos ouder wordt, komt er ook meer dood hout in voor. Dit is aantrekkelijk voor vogels als zwarte specht en bosuil, die zich hier dan ook op den duur zullen vestigen. Om dit proces in het Voorsterbos te versnellen, is met een shovel enkele jaren geleden een aantal bomen omvergeduwd. Dit biedt allereerst nestgelegenheid aan vogels en muizen, maar daarnaast gebeurt er nog iets anders. Er komt namelijk meer licht op de bosbodem, waardoor de natuurlijke verjonging wordt gestimuleerd. Op de wortelkluit gaan varens, paddenstoelen en mossen groeien.

zondag 9 april 2006
Kom met Pasen een kijkje nemen in de inforuimte van Vereniging Natuurmonumenten in het Waterloopbos. Daar is namelijk een tijdelijke expositie ingericht met vogeltekeningen van Ronald Messemaker, tevens boswachter van Natuurmonumenten. Verder vinden bezoekers er informatie over de natuur in het Waterloopbos en over het werk van het Waterloopkundig Laboratorium, de voormalige eigenaar van het bos. De normale openingstijden van de inforuimte zijn: woensdag, zaterdag en zondag tussen 13.30 en 16.30 uur. Maar met Pasen is de ruimte alle middagen geopend, dus van vrijdag 14 april tot en met maandag 17 april van 13.30 tot 16.30 uur. Het Waterloopbos is te bereiken door op de Repelweg (N352) ter hoogte van het nieuwe kunstwerk de afslag Voorsterweg te nemen. Na 400 meter linksaf de Deltaweg op, rechtdoor de brug over en na ca 100 meter linksaf de parkeerplaats op. Hier is ook de inforuimte. [b]Parende aalscholvers[/b] Van grutto met kuikens tot parende aalscholvers. Een greep uit het werk van Ronald Messemaker dat vanaf Pasen in de ontvangstruimte Waterloopbos te zien is. Ronald is 36 jaar, geboren in ’s-Gravenhage en werkzaam als boswachter bij Vereniging Natuurmonumenten in De Wieden. Als jochie tekende hij al vogels en maakte er verhaaltjes bij voor de schoolkrant. In die lagere schooltijd wilde hij, zoals zo velen boswachter worden. Via een omweg kon hij uiteindelijk zijn droom verwezenlijken en van zijn hobby zijn werk maken. Ook het tekenen van vogels en andere dieren is inmiddels een deel van zijn werk bij Natuurmonumenten geworden. Daarnaast heeft hij voor een aantal buitenlandse vogelatlassen, waaronder “Vogels van Huesca” en “the Birds of Hong Kong”, pentekeningen gemaakt. Ook voor verschillende natuurverenigingen en werkgroepen maakt hij regelmatig pentekeningetjes. [b]Buiten genieten[/b] Ook buiten de openingstijden van de ontvangstruimte kunnen mensen volop van het bijzondere Waterloopbos genieten. Een stevige voorjaarswandeling of lekker spelen in de zandbak met waterpomp. Vanaf de parkeerplaats heeft Natuurmonumenten twee gemarkeerde wandelroutes uitgezet. Beide voeren langs enkele proefmodellen met draaibare panelen, die info geven over de natuur en het betreffende proefmodel. Er is een witte gemarkeerde route van 3,5 km en een gele van 2,5 km. Voor rolstoelgebruikers en gezinnen met kinderwagens is er een speciale verharde route van 1,8 km., te verlengen tot 2,5 km. Deze route komt ook langs enkele proefmodellen. Bezoek ook het kunstzinnig uitgevoerde uitkijkpunt langs de Repelweg. Dit biedt uitzicht op de oude klifkust van Vollenhove en hier is een wandelroute van bijna 1 km. rond het proefmodel Wind- en Stroomgoot.

zondag 9 april 2006
Op tweede Paasdag organiseert HCR Van Saaze het spectaculaire eiergooien. Rond Pasen worden er allerlei dingen gedaan met eieren, maar het eiergooien is wel het meest spectaculair. Over een afstand van soms wel vijftig meter gooien de koppels (gooier en vanger) een rauw ei naar elkaar toe. Het koppel wat het ei het verst gooit en vangt zonder het te beschadigen, is winnaar. Het kleverige spel begint om drie uur ’s middags op het veldje voor Van Saaze. De dans om de gebroken schalen wordt geopend door de haan Cantecleer en het ram Belijn. Dan is het de beurt aan de andere deelnemers. Er zijn twee categorieën en er wordt gestreden om de Cantecleer wisseltrofee. Voor de jeugd zijn er leuke prijsjes. Kom niet op je paasbest, of trek een overal aan over je zondagse kleren. Aanmelden als koppels kan vanaf half drie bij Van Saaze aan De Dam. Kom op tijd want: Vol is vol. Deelname is gratis. De jongste jeugd start om 15.00 uur. De volwassenen beginnen om 16.00 uur. Na afloop van het eierengooien is er een gezellige BARBECUE buiten op het terras. Mocht het weer niet helemaal meewerken, dan bieden partytenten uitkomst.

maandag 3 april 2006
Hoeve Marant Groepsaccommodatie te Kraggenburg heeft deze week een aanvraag ingediend bij de KMVK (Stichting Keurmerk Milieu Veiligheid en Kwaliteit) met als doel het behalen van de Milieubarometer. Dit kwaliteits milieukeurmerk kan worden behaald door groepsaccommodaties, bungalowparken, (mini)campings, hotels, conferentiecentra en dagrecreatie bedrijven. Het doel van de Milieubarometer is aan de ene kant het sparen van het milieu door minder gas, water en elektra te verbruiken en minder afval te produceren, maar aan de andere kant ook om kosten te besparen. De Milieubarometer is dé manier om milieuprestaties te meten en te communiceren naar de gasten. Voor de recreant moet merkbaar zijn dat milieu en natuur voor het bedrijf buitengewoon belangrijk zijn. Voor het behalen van de Milieubarometer moeten verschillende milieumaatregelen worden genomen. Veel van deze maatregelen liggen op het gebied van gas-, water- en energiebesparing en het scheiden van afval. Deze zijn verplicht. Daarnaast moet een aantal keuzemaatregelen worden doorgevoerd. Deze bepalen de kleur van de Milieubarometer: brons, zilver of goud. In de loop van dit jaar volgt de keuring en het eindoordeel van de Stichting KMVK. Meer informatie over dit onderwerp kunt u nalezen op: www.demilieubarometer.com.

woensdag 22 maart 2006
Aanstaande zaterdag 25 maart is er na afloop van toneel van St Genesius dansen in het cafe Van Saaze. We gaan terug naar de swingende jaren 80 Dus jong en oud doe je dansschoenen aan en kom om 10.00 naar swingcafe Van Saaze Als vanouds zal DJ Mike de knoppen bedienen. Van 10.00 -11.00 Happy Our in 't cafe.

woensdag 22 maart 2006
Op de jaarvergadering van dorpsbelang, maakte Jeroen Paauw van de feestcommissie het programma van de feestweek bekend, welke gehouden wordt van 24 t/m 28 mei. Elk onderdeel van de feestweek staat dit jaar in het teken van een t.v. programma. Op de woensdagmiddag is er een knutselmiddag “Klussen met kids”, voor de kinderen van 4 tot 9 jaar. ’s Avonds wordt de strijd gestreden om de beste volleybalwijk. Donderdagmiddag is er een “Bike en cooking”, met een motor toerrit, en een puzzeltocht met als thema, “Ontdek je plekje”. Daarna is er een proeverij “Herrie in de keuken” waarbij men zich tegoed kan doen aan allerlei culinaire hoogstandjes. Dit alles zal opgevrolijkt worden door smartlappenkoor Smart en Zo, wat meteen het eerste optreden zal zijn in hun thuisbasis. Vrijdagmiddag is het de middag voor de jeugd, hun thema is ”Fear factor”, de jongelui kunnen een leuke survival tegemoet zien. Vrijdagavond, is de welbekende familieavond, en daarbij zullen de wijken gaan strijden in het spel “Dancing with the stars”. In de jury, zal een bekende coryfee vertegenwoordigd zijn. Zaterdagmiddag is er een spellenmiddag met als thema, “Eigen huis en tuin”, en ’s avonds is er een gezellige dansavond in de tent. De feestweek wordt afgesloten op de zondagmiddag met een oecumenische dienst.

woensdag 22 maart 2006
Voorzitter Ad v.d. Noort mocht vele dorpsgenoten welkom heten op de jaarlijkse vergadering van dorpsbelang. Ten eerst memoreerde hij het feit dat het afgelopen jaar een jaar geweest is met een groot dieptepunt, het dorp heeft afscheid moeten nemen van onze oud dorpsvoorzitter én Kraggenburger in hart en nieren, Cor van Egmond, en met hem is er een stukje van ons dorp heen gegaan. Maar gelukkig hebben we ook mooie dingen meegemaakt, aldus v.d. Noort. Een daarvan is de opening van het Waterloopbos, een mooi stuk natuur wat is ontstaan waar vroeger door het Waterloopkundig laboratorium proeven werden gedaan. En 14 dagen terug het planten van de eerste bomen aan de Voorsterweg van het Wendelbos, het is wel het grondgebied van Marknesse maar het sluit heel mooi aan bij het andere bos en natuurgebied in de omgeving van Kraggenburg. En het feest van het 50 jarig bestaan van FC Kraggenburg de voetbalclub die een belangrijke functie in onze gemeenschap heeft. En afgelopen week is er weer een mooi bedrijf gestart aan de Zwartemeerweg namelijk Hoeve Marant, een groepsaccommodatie van grote klasse. Ook is er driftig in de singels rond het dorp gesnoeid en het is er in eerste instantie niet mooier op geworden en het geeft wat overlast door opslag van hout, maar het is vaak zo dat de natuur het weer mooi maakt en daar vertrouwen wij op. Vorig jaar werd er gemeld dat het voormalige Greenery gebouw volgens de toenmalige eigenaar de heer Hoogenbosch in de maanden september/oktober gesloopt zou worden, je kan zien dat er met het strippen het laatste jaar vooruitgang is geboekt en dat het daar niet fraaier, om het anders te zeggen veel slechter op is geworden en het een doorn in het oog is als je er naar kijkt. De heer Hoogenbosch heeft zijn deel over gedaan aan zijn compagnon Ballast Nedam deze hebben vandaag nog gezegd dat als de bestemming gewijzigd is, er begonnen wordt met de sloop. Woningbouw Het komt elk jaar terug, dit jaar in verhevigde mate, ten eerste heeft dorpsbelang bij de Provincie bezwaar gemaakt tegen het gemeentelijk bestemmingsplan. Dit bezwaar is niet afdoende verwerkt, en men was ook zeer verrast met het feit dat dorpsbelang op 23 januari van dit jaar voor de 2e keer wat betreft de uitbreiding / woningbouw uit de krant hebben mogen vernemen dat er een schets door een stedenbouwkundig bureau was gemaakt. Dit is een voorstadium waartoe de gemeente niet verplicht is om inzage te geven. Wij kwamen hierdoor in een spagaat te zitten, niets doen en de gemeente zijn gang laten gaan of wel meedenken. Met een delegatie is men toen met de gemeente gaan praten. Wij hebben de eerste ruwe schets meegekregen om daar tijdens intern overleg van dorpsbelang onze mening over te geven. We hebben er bij de wethouder nogmaals op aangedrongen om toch nog een keer naar de andere kavel te kijken of daar geen mogelijkheden meer liggen, zij zag die daar niet meer. Nadat wij deze schets hadden gezien hebben wij een klankbordgroep samen gesteld en deze mensen hebben hun op en aanmerkingen gegeven op de schets welke wij van de week hebben doorgemaild aan de wethouder. Ook hebben ze een brief aan B&W van Noordoostpolder geschreven dat ze als dorpsbelang graag met het nieuwe college om de tafel willen gaan zitten om van gedachten te wisselen over de woningbouw in Kraggenburg. De familie Penders zal zich niet zonder slag of stoot neerleggen bij de komende situatie, er werd hun zelfs ruimte geboden op de dorpsvergadering om een verkeersplan uit te leggen, wat vorig jaar op de jaarvergadering al in boekvorm was verschenen. Het was alleen jammer dat het een heel eenzijdig verhaal werd en dat er geen nieuwe feiten aan het licht kwamen. Het verhaal viel dan ook niet bij alle dorpsgenoten in goede aarde. Bij de bestuursverkiezing was het Wil Galama die door Marjo van Diepen zal worden vervangen. Wil werd bedankt voor haar inzet, en Marjo met een applaus welkom geheten. Na de vergadering kreeg de heer Crebas van Brennels het woord. Brennels wil graag 50.000 bezoekers per jaar trekken, en zo Kraggenburg als recreatiegebied op de kaart zetten. Men is voornemens om aan de Leemringweg een belevingscentrum aan te leggen. Het gebied betreft van oorsprong 2 boerderijen met 2 kavels van in totoaal circa 48 hectare en sluit aan op het Voorsterbos en de Zwolsevaart. Er komen tenten die gasten kunnen huren, zodat men goed het hele proces kan volgen, een weide inzaaien waar paarden kunnen grazen, natuurlijke akkerranden, doorsneden met routes voor wandelen, fietsen en paardrijden. Het belevingscentrum is bedoeld het imago van stof gemaakt van brandnetelvezels positief te ondersteunen. Het is voor Kraggenburg en omgeving te hopen dat de politiek instemt in het plan, zodat er eindelijk begonnen kan worden met meer recreatie rond Kraggenburg, wat men zo’n 20 jaar geleden al van plan was. Bovendien creëert Brennels hiermee werkgelegenheid voor ongeveer 50 personen in de agrarische en recreatieve sector. Het is voor de bedrijvigheid in het dorp een goed initiatief dat er meer bedrijven komen. Brennels begint niet eerder met ontwikkelen totdat alle vergunningen binnen zijn, aldus Crebas.

woensdag 22 maart 2006
Zaterdagavond was de eerste uitvoering van het toneelstuk “De ideale plaatsvervangster”. Deze avond werd met mate bezocht door het publiek. St. Genesius hoopt dat er komende zaterdag als het stuk voor de tweede keer wordt opgevoerd om 20.00 uur bij van Saaze, dat men dan wel de weg naar de zaal weet te vinden. Het stuk speelt zich af in het café van Laurens Florentijn, Jan Looise, waar het er toegaat zoals in elk café, de vaste klanten, die ook steevast hetzelfde bestellen, zoals Ties, Jan Keyzer, deed met zijn koffie-saucijs. Dan komt er een tv-regisseur , Leo van Boven, langs die de boel danig in de war schopt. Hij weet Rita, Erna Balk, te strikken voor een tv-opname. Alleen Nelly, Marianne van der Ploeg, weet iets van dit avontuur af. Ook Berend-Jan van Scherpenzeel, Jacques van de Wiel, begrijpt op een gegeven moment ook niet meer hoe het precies zit. Verder kan er niet zoveel over het verhaal verteld worden, aangezien dan alles al bekend wordt. Volgens het programmaboekje ontstaan er de meest hilarische momenten, maar of ze stonden er echt niet in, of de spelers hebben die bladzijden overgeslagen, want souffleuse Miep Potters had het knap druk om de vaart in het stuk te houden. De spelers deden echt wel hun best, maar van een slap stuk valt nu eenmaal geen komedie te maken. Aan regisseur Piet Paauw, zal het niet gelegen hebben, die heeft heus zijn best gedaan. Zo ook kleding en decor wat in handen was van Ingrid van Greuningen, Dianne Matthijsse en Leo van Boven. De grime werd verzorgd door Nolly van Ewijk, Alie van Kampen en Afra van Diepen. Dus jammer dat de lezersgroep er wederom in is geslaagd om een stuk uit te zoeken waar de humor ver te zoeken was. Wellicht zijn er ideale plaatsvervangsters? De mensen komen om een avond lekker te lachen, om alle zorgen even te vergeten. We mogen hopen dat St. Genesius volgend jaar met een knaller komt, want zo maak je geen reclame voor je vereniging. En wat nieuwe spelers erbij zal ook niet verkeerd zijn, we zien met regelmaat dezelfde gezichten op het toneel.

dinsdag 7 maart 2006
[B]Afgelopen weekend, was het eindelijk zover voor Vincent en Marga Oosterwijk. Zij hielden hun open dagen, om aan iedereen die het wilde hun verbouwde hoeve te laten zien.[/B] Een paar jaar geleden zaten Vincent en Marga (beiden 45) al met het idee om wat anders te gaan doen. Het melkveebedrijf wat zij bezaten, moest eigenlijk uitgebreid worden, en aangezien er geen opvolger was, werd de keuze gemaakt om radicaal over te stappen op iets anders. Het roer dus om! Nu moest het gebeuren, anders was het te laat. Ze hebben zich overal goed georiënteerd op wat er zoal allemaal kon op hun boerderij, want dat ze er wilden blijven wonen stond vast. Het was wikken en wegen, van wat ze wilden gaan doen, en het idee om er een groepsaccommodatie van te maken kwam eigenlijk al snel bovendrijven. Zo gezegd, zo gedaan. Nou ja, zo makkelijk ging het natuurlijk ook weer niet. Je moet overal met een goed plan komen, en dat hadden ze gelukkig. En als je gedreven bent, zoals Vincent en Marga zijn, dan kom je al een heel eind. En de subsidie van Leader Plus maakte het er niet moeilijker op. De naam Hoeve Marant komt door een samensmelting van de voornamen van de ouders van Vincent, Marie en Anton Oosterwijk. En ‘ouwe’ Oosterwijk is daar ook erg trots op. Vorig jaar mei is er gestart met de sloop en bouw van de accommodatie, bouwbedrijf P. Verwer uit Marknesse heeft er een schitterend geheel van weten te maken. De ouwe spanten zijn nog te zien door het hele gebouw heen en door hun ossebloed rode kleur ook heel mooi verweven in het geheel. De mensen die kwamen kijken met de open dagen wisten niet wat ze zagen, zoveel ruimte, zo mooi ingericht allemaal. Een grote keuken, living met tv en audioapparatuur, spelletjes, en een heuse bar. En voor de kinderen op de zolder een grote ontspanningsruimte met poolbiljart en tafeltennistafel. Tevens is er een grote conferentieruimte aanwezig. Er kunnen per periode 28 personen verblijven verdeeld over 10 keurige mooie ingerichte kamers met boxspring, en voorzien van douche en toilet. Eén van deze kamers is aangepast en voorzien van toiletbeugels, douchestoel, hendelkraan en alarminstallatie. De doelgroep waar Vincent en Marga zich op richten zijn families, vriendengroepen, zorginstellingen, bedrijven en opleidingscentra. Bij het aanbieden van overnachtingen zal worden samengewerkt met locale ondernemers, recreatieondernemers en reeds bestaande samenwerkingsverbanden. Zodat de warme maaltijden en broodjes ook bezorgt kunnen worden. De locatie is natuurlijk schitterend, water en bos en het oude land is dichtbij, zodat de gasten zich in de omgeving ook prima kunnen vermaken. Hoeve Marant is te vinden aan de Zwartemeerweg 25 te Kraggenburg. Voor meer informatie kunt u terecht op de website, [URL=http://www.hoevemarant.nl]www.hoevemarant.nl[/URL]. [URL=http://www.kraggenb.nl/foto/albums/nieuws/0012_G.sized.jpg][IMG]http://www.kraggenb.nl/foto/albums/nieuws/0012_G.thumb.jpg[/IMG][/URL]

dinsdag 28 februari 2006
Vereniging Natuurmonumenten begint op 1 maart met de aanplant van 118 hectare nieuw bos bij Kraggenburg in Fevoland. Burgemeester Van Rappard van Gemeente Noordoostpolder plant dan de eerste boom. Het nieuwe bos, met de naam Wendelbos, komt te liggen nabij het bestaande Waterloopbos, waarvan Natuurmonumenten eind 2002 honderd hectare verwierf. In totaal zijn er 534.000 bomen nodig voor de aanplant. Het gaat om louter inheemse boomsoorten, zoals wilg, zoete kers, es en els. Op 22 maart, ter gelegenheid van de Boomfeestdag, komen 450 schoolkinderen uit de Noordoostpolder Natuurmonumenten helpen met planten. [B]Wandelpaden[/B] In het nieuwe bos komen wandel- en ruiterpaden. De wandelpaden sluiten aan op de bestaande paden in Voorsterbos en Waterloopbos. Samen met het Wendelbos vormen die straks een aaneengesloten bos- en natuurgebied van 900 ha. De aanleg van het Wendelbos is een bijzonder project. Bijzonder, omdat tegenwoordig nog maar zelden een bos van deze omvang in Nederland wordt aangeplant. En bijzonder omdat het al voordat het is geplant, van naam verandert. Oorspronkelijk had Natuurmonumenten de naam Achterstebos gekozen. Omwonenden waren daar niet enthousiast over en uit een prijsvraag kwam als nieuwe naam Wendelbos (genoemd naar de middeleeuwse buurtschap Wendele) naar voren. [B]Water[/B] Natuurmonumenten zag bij de aankoop van de grond direct goede mogelijkheden om een waardevol bos te realiseren. De ligging tussen Zwolse Vaart en Voorstertocht maakt het mogelijk het gebied waterhuishoudkundig los te koppelen van de omgeving. Daardoor, door de lage ligging en door de kleibodem, kan hier een nat bos ontstaan met een weelderige begroeiing. In 2007 legt Natuurmonumenten een beek aan, waardoor water vanuit het Waterloopbos naar het Wendelbos kan stromen. Ook zijn er plannen om de oevers van de Zwolse Vaart en Voorstertocht, in samenwerking met Provincie en Waterschap, natuurvriendelijk te maken. Behalve voor de natuur kan het bos een functie vervullen voor het vasthouden van overtollig regenwater. Zo wordt verdroging tegengegaan en tegelijkertijd wateroverlast voor de aangrenzende landbouwgronden voorkomen. [B]Bijdragen[/B] Om het Wendelbos te kunnen aanleggen, zijn in 2004 drie agrarische bedrijven aan de Voorsterweg aangekocht. De aankoop van de grond en de aanleg en inrichting van het bos zijn mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Nationaal Groenfonds en van het Programma Beheer van het ministerie van LNV (€ 660.000). Eerder ontving Natuurmonumenten € 2.85 miljoen van de Nationale Postcode Loterij voor realisatie van het project ‘Voorsterbos, een droom van een bos’, waar de aanleg van het Wendelbos onderdeel van is. De Postcode Loterij doneerde dit bedrag aan Natuurmonumenten, omdat dit project bijdraagt aan de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur in Nederland. Het Nationale Groenfonds betaalt Natuurmonumenten voor de bosaanplant eenmalig een bedrag van € 4.000 tot 6.000 per ha vanwege de bijdrage die de bomen leveren aan het vastleggen van CO2. Dit past in het klimaatbeleid van de Rijksoverheid met als doel het terugbrengen van de CO2 uitstoot. Het exacte subsidiebedrag moet nog worden berekend. Dit is onder meer afhankelijk van aantallen en soorten bomen.

maandag 27 februari 2006
Paul van Steenbergen uit Espel is in Kraggenburg uitgeroepen tot beste Flevozwammer 2006. Met zijn alterego Eddy the Eagle kreeg Van Steenbergen niet alleen de jury op zijn hand. Ook het publiek stemde massaal op de ski-jumper met de jampotglazen. Het ‘Gezwam rond de Dam’ bewees eens temeer z’n bestaansrecht. In een met zeshonderd bezoekers bomvol Van Saaze genoot het publiek van het gezwam van zeven buutreed’ners. Vooral de lokale politiek had het zwaar te verduren. ‘De Noordoostpolder is jaren geleden drooggelegd en toch zorgt dit gemeentebestuur ervoor dat iedereen het water weer aan de lippen komt.’ (Wilfried Lips). ‘Er zal een groot wethouder sterven. Nou dat kan nooit hier wezen.’ (Piet Binksma) ‘Iedereen kan burgemeester worden, als je maar een goed verhaal hebt.’ (Frans van Egmond). De plaatselijke politiek is doorgaans een dankbaar onderwerp om een buut te vullen en de tonzwammers in Kraggenburg hadden dat goed begrepen. Het College was een ‘hot item’ tijdens het buutreed’nen dat dit jaar een record aantal bezoekers trok. [B]Begaan met milieu[/B] In een bomvol Van Saaze besteeg Frans Vos als winnaar 2005 de ton. Als milieuactivist Peter Boomtop beschreef de Espelnaar zijn werkweek. Boompje klimmen in Schinveld, hoofdluizen wegjagen (vooral niet doodmaken) en vegetarische maaltijden met kippenpootjes beheersen de dagen van een milieuactivist. Goed gevonden woordspelingen in een te korte buut. ‘Ik ben in het echt ook zeer begaan met het milieu,’ verklaarde Vos na afloop met een onmiskenbaar cynisch lachje. Sietse Broekema uit Ens kende als Janus de kok een prima debuut. Broekema verhaalde over het bestellen van een zacht gekookt ei (mijn collega komt zo) De PU is volgens Janus een aardige partij, want ze krijgen honderden bedankjes. De fiscaal jurist uit Ens erkende na zijn buut dat het gezwam haaks staat op zijn dagelijks werk. ‘Prachtig om voor dit zeer vriendelijke publiek op te treden.’ [B]Liefdesconsulent[/B] Ook Frans van Egmond uit Kraggenburg genoot zichtbaar van zijn buut. ‘Alleen het schrijven van zo’n stuk levert al veel lol op en daar gaat het toch om.’ De laatst gekozen burgemeester maakte een rondje polder. Het slipjesdepot Bant, omgebouwde dorpsburgemeesters en het centrumplan. ‘Geen ondergrondse parkeergarage, want Tollebeek moet het diepste punt in de polder blijven.’ De sterk lokaal getinte buut deed het goed bij jury en publiek. Marian Besseling alias Remke Slaap sloot het programma voor de pauze af. Als liefdesconsulent legde ze door middel van workshops contact tussen droompartners. De buut kende goede momenten, maar kon de aandacht van het publiek niet altijd vasthouden. Wilfried Lips opende hierna weer met een ijzersterke buut, waarin hij als Prins Bernard Max zijn aardse leven belichtte. Vooral zijn proefondervindelijke ervaring met Viagra ging er goed in bij het publiek. Met een prachtig Duits-Nederlands accent wist de debutant te boeien. [B]Eddy the Eagle[/B] Ensenaar Piet Binksma bestookte het publiek met een Grunninger buut als Hendrik de Jager. In een vlot tempo werd de polder op de hak genomen. De straaljager van Crebas (zonder motor), het Malieveld bij Nagele, compleet met peerdenhok en het hondencrematorium Ens. Een buut met uitstraling. Als laatste verscheen Paul van Steenbergen uit Espel in de ton. Zijn opkomst als gewonde ski-jumper Eddy the Eagle werd verklaard vanwege een fatale skisprong van de schans op de Creiler flora. ‘Ik klapte tegen een enorme rotswand. Wist ik veel dat Erica Terpstra de opening deed.’ Met een knap vastgehouden Engels accent kreeg Van Steenbergen de zaal plat. Juryvoorzitter Tineke bij de Vaate kroonde Paul van Steenbergen tot beste Flevozwammer 2006 vanwege zijn complete uitstraling. Ook de publieksprijs ging ruimschoots naar Eddy the Eagle, die de prijzen dankbaar in ontvangst nam en volgend jaar het buutreed’nen mag openen.

vrijdag 24 februari 2006
Afgelopen maandag 13 februari heeft Partycentrum "De Voorst" meegedaan aan het eerste horeca NOP volleybaltoernooi. Een spannend toernooi dat voor de eerste keer werd georganiseerd in de Evert van Benthem hal in Ens. Twaalf horecabedrijven uit de Noordoostpolder en Urk streden hier om een wisselbeker. Partycentrum "De Voorst" heeft de 1e prijs gehaald in dit toernooi, de tweede plaats was voor café Henk uit Marknesse en derde plaats voor café the Bottom uit Emmeloord. De bedoeling is dat dit toernooi een jaarlijks terugkomend evenement gaat worden. [URL=http://www.kraggenb.nl/foto/albums/nieuws/P2210181.jpg][IMG]http://www.kraggenb.nl/foto/albums/nieuws/P2210181.thumb.jpg[/IMG][/URL]

donderdag 23 februari 2006
Een bijzonder project gaat van start. Op woensdag 1 maart a.s. begint Natuurmonumenten met de aanplant van een nieuw bos van maar liefst 118 ha tussen Kraggenburg en Marknesse. De burgemeester van Gemeente Noordoostpolder, de heer W.L.F.C. ridder van Rappard, plant de eerste boom om 14.00 uur aan de Voorsterweg te Marknesse. [B]900 ha bos[/B] In totaal zijn er 534.000 bomen nodig voor de aanplant. Het gaat om louter inheemse boomsoorten, zoals wilg, zoete kers, es en els. In het nieuwe bos komen wandel- en ruiterpaden. De wandelpaden sluiten aan op de bestaande paden in Voorsterbos en Waterloopbos. Samen met het Wendelbos vormen die straks een aaneengesloten bos- en natuurgebied van 900 ha. [B]Bijzonder[/B] De aanleg van het Wendelbos is een bijzonder project. Bijzonder, omdat tegenwoordig nog maar zelden een bos van deze omvang in Nederland wordt aangeplant. En bijzonder omdat het al voordat het is geplant, van naam verandert. Oorspronkelijk had Natuurmonumenten de naam Achterstebos gekozen. Omwonenden waren daar niet enthousiast over en uit een prijsvraag kwam als nieuwe naam Wendelbos (genoemd naar de middeleeuwse buurtschap Wendele) naar voren.

maandag 20 februari 2006
Kom in de voorjaarvakantie een kijkje nemen in het Waterloopbos. Lekker spelen in de zandbak met waterpomp, een stevige voorjaarswandeling of een kijkje nemen in de ontvangstruimte. De ruimte is in de voorjaarvakantie vaker geopend. Namelijk van woensdag 22 februari tot en met zondag 26 februari tussen 13.30 en 16.30 uur. Bezoekers vinden er informatie over de natuur en over het werk van het Waterloopkundig Laboratorium. De normale openingstijden van de ontvangstruimte zijn: woensdag, zaterdag en zondag tussen 13.30 en 16.30 uur. Het Waterloopbos is te bereiken door op de Repelweg (N352) ter hoogte van het nieuwe kunstwerk de afslag Voorsterweg te nemen. Na 400 meter linksaf de Deltaweg op, rechtdoor de brug over en na ca 100 meter linksaf de parkeerplaats op. Hier is ook de ontvangstruimte. [B]Voorjaarswandeling[/B] Vanaf de parkeerplaats vertrekken twee gemarkeerde wandelroutes door het Waterloopbos. Beide voeren ze langs enkele proefmodellen met draaibare panelen. Er is een witte gemarkeerde route van 3,5 km en een gele van 2,5 km. Voor rolstoelgebruikers en gezinnen met kinderwagens is er een speciale verharde route van 1,8 km., te verlengen tot 2,5 km. Deze route komt ook langs enkele proefmodellen. Bezoek ook het kunstzinnig uitgevoerde uitkijkpunt langs de Repelweg. Dit biedt uitzicht op de oude klifkust van Vollenhove en hier is een wandelroute van bijna 1 km. rond het proefmodel Wind- en Stroomgoot. [B]Bijzondere natuur[/B] Natuurmonumenten is sinds december 2002 eigenaar van het grootste deel van het Waterloopbos. Veel van de oude modellen liggen nog steeds in het bos verscholen. Meestal heeft zich erop, erin en erlangs bijzondere flora ontwikkeld. Een voorbeeld is de tongvaren. Maar ook vogels, zoals bijvoorbeeld de ijsvogel voelen zich prima thuis in het bos. En zelfs de otter heeft al eens een bezoekje gebracht aan het Waterloopbos. Natuurmonumenten heeft de belangrijke rol van water in het Waterloopbos behouden en zelfs versterkt. Want water is ook voor natuur van essentieel belang. Kom genieten van een weelderig, mystiek, waterrijk bos vol cultuurhistorie. [B]Waterloopbos[/B] Het Waterloopbos is wel een heel eigenaardig bos in Flevoland. Een deel van de ontstaansgeschiedenis van een aantal grote waterwerken in de hele wereld is hier zichtbaar en tastbaar aanwezig in de vorm van “kunstwerken” als goten, stuwen, sluizen en schaalmodellen. In totaal bouwden de medewerkers van dit lab in de jaren ’50 en ’60 vijfendertig waterloopkundige modellen in het bos. Onderdelen van de Deltawerken werden er getest maar ook werden bijvoorbeeld proeven gedaan voor haven van Bangkok (Thailand) en reductie van kusterosie bij Thyborøn in Denemarken.

zondag 19 februari 2006
Een sierlijke weense wals, hartstochtelijk spaans temperament, opzwepende zigeunermuziek en een argentijnse tango. Dit zijn enkele ingrediënten van het benefietconcert dat Salontrio Café Noir geeft in samenwerking met Lionsclub Noordoostpolder. Op het programma staat een aaneenschakeling van favoriete melodieuze salonstukken. Salonmuziek is een vorm van licht-klassieke muziek die soms romantisch en meeslepend is, dan weer sprankelend lichtvoetig, maar altijd stijlvol en licht verteerbaar. [B]Over het trio[/B] Salontrio Café Noir bestaat uit Adriaan Stoet viool, Arjan van der Boom cello en Jan Groot aan de vleugel. Café Noir speelde in november 2004 in Theater ‘t Voorhuys als begeleidingsensemble tijdens de Weense avond van Opera- en Operettevereniging La Mascotte. In maart 2005 trad het trio op met een eigen programma in hetzelfde theater. Daarnaast treedt het trio regelmatig op tijdens diverse gelegenheden. [B]Presentatie nieuwe CD[/B] De stukken die op deze avond te beluisteren zijn staan op de allernieuwste cd van Salontrio Café Noir. Tijdens deze Lions Night vindt de officiele presentatie plaats van deze cd. Na de officiele presentatie is de cd verkrijgbaar en is er een signeersessie. [B]Benefietconcert[/B] De opbrengst van zowel het concert als de cd-verkoop is bestemd voor een goed doel; de jeugdopvang in Oost-Roemenië. [B][URL=http://www.salontrio.nl]www.salontrio.nl[/URL][/B] Meer informatie over het trio, de trioleden en het repertoire is te vinden op de website van Salontrio Café Noir. Op deze website zijn ook muziekfragmenten van de nieuwe cd te beluisteren. Daarnaast is meer informatie te vinden over de benefietbestemming. [B]In het kort:[/B] Concert: Lions Night met medewerking van Salontrio Café Noir Plaats: Theater ’t Voorhuys Emmeloord Datum: vrijdag 10 maart 2006 Aanvang: 20.15 uur Info: [URL=http://www.salontrio.nl]www.salontrio.nl[/URL] Kaarten á € 15,- zijn verkrijgbaar bij: • Theater ’t Voorhuys, telefoon 699907, e-mail info@theater-voorhuys.nl • Lionsclub Noordoostpolder, telefoon 245564 • Via [URL=http://www.salontrio.nl]www.salontrio.nl[/URL] [URL=http://www.kraggenb.nl/foto/albums/nieuws/Krburg_sprong.sized.jpg][IMG]http://www.kraggenb.nl/foto/albums/nieuws/Krburg_sprong.thumb.jpg[/IMG][/URL]

zondag 19 februari 2006
De eerste drie vleermuizen zijn gearriveerd in het ‘vleermuizenhotel’ in het Waterloopbos. In het voorjaar van 2005 is een voormalig zoutwaterreservoir geschikt gemaakt als winterverblijf voor vleermuizen. Het reservoir is destijds gebruikt bij onderzoek ten behoeve van het modelleren van de haven van Bangkok. Vrijwilligers van Natuurmonumenten en Landschapsbeheer Flevoland hebben er extra hangplekken voor de zoogdieren gecreëerd. Bij een onlangs gehouden telling ontdekten vrijwilligers drie vleermuizen in het winterverblijf. [B]Grootoorvleermuis[/B] Tegen de muur van het vleermuizenhotel hing een grootoorvleermuis, een andere hing in de kelder. In totaal zijn er drie dieren van deze soort gevonden. De tellers zijn erg enthousiast over het resultaat. Meestal duurt het enkele jaren voordat vleermuizen in een nieuw verblijf komen. De grootoorvleermuis is vaak de eerste soort die een nieuwe overwinteringsplek in gebruik neemt. Er is goede hoop dat over enkele jaren meer soorten in het verblijf komen overwinteren. [B]Laboratorium[/B] Het Waterloopbos is in 1952 door de Rijksoverheid overgedragen aan het Waterloopkundig Laboratorium. Dit onderzoeksinstituut heeft er vijftig jaar lang waterbouwkundige proeven gedaan. Sinds 2002 is Natuurmonumenten eigenaar van het bijzondere bos. In maart 2005 is de laatste hand gelegd aan de verbouwing van het waterreservoir. De deur is vervolgens op slot gegaan, zodat de dieren ongestoord kunnen slapen. De vleermuizen kunnen via een speciale spleet in de muur in en uit vliegen.

<< <  Pagina 39 van 40  > >>