De STuurgroep Evenementen Kraggenburg STEK bestaat sinds 1 juni 2008 

De STEK coördineert en organiseert, onder de paraplu van Dorpsbelang, activiteiten voor jong en oud.

Enkele jaarlijkse terugkerende activiteiten zijn: de nieuwjaarsreceptie, de dorpsschoonmaak, Koningsdag, de Leeuwenronde (prestatieloop), het onderdeel 'Kraggenburg' van de steppenrace, vakantieactiviteiten voor de jeugd, een seniorenmiddag en de intocht van Sinterklaas.

Al onze activiteiten staan vermeld op de Agenda van deze website, in de Uitkijk en op het publicatiebord bij de ingang van het dorp. U kunt ons ook volgen via Facebook, facebook.com/stekkraggenburg en via twitter, twitter.com/stekkraggenburg.

Voor vragen of ideeën kunt u ons bereiken via ons algemene e-mailadres en via onze commissieleden: