Naam

Functie

Contact

Jules Overmars

voorzitter

e-mail

Yvonne de Hamer

secretaris

e-mail

Pieter van der Veen

penningmeester

e-mail

Wubbo de Raad

vice-voorzitter

e-mail 

Erna Balk

bestuurslid

e-mail 

André Verwer

bestuurslid

e-mail 

Annemieke Janse bestuurslid

e-mail 

Jan van Benthem

bestuurslid

e-mail 

Secretariaat Dorpsbelang
Stuwwal 12, 8317 BC Kraggenburg
E-mail: dorpsbelang@kraggenburg.nl

Het bestuur van dorpsbelang vergadert maandelijks, behalve in de zomervakantie.
In de maand maart is de Algemene Ledenvergadering (de jaarvergadering).

Daarnaast is er nog het zogenoemde 10-dorpenoverleg waaraan per dorp de voorzitter en een tweede bestuurslid deelnemen. Met dit overleg worden ervaringen uitgewisseld en zaken die bij meerdere dorpen spelen in gezamenlijkheid opgepakt.