Naam

Functie

Contact

Jules Overmars

voorzitter

e-mail

Alice Polhoud

secretaris

e-mail

Pieter van der Veen

penningmeester

e-mail

Wubbo de Raad

vice-voorzitter

e-mail 

Erna Balk

bestuurslid

e-mail 

Freerk-Jan de Haan

bestuurslid

e-mail 

Annemieke Janse bestuurslid

e-mail 

Jan van Benthem

bestuurslid

e-mail 

Secretariaat dorpsbelang
Zwartemeerpad 14, 8317 PG Kraggenburg

Het bestuur van dorpsbelang vergadert maandelijks, behalve in de zomervakantie.
In de maand maart is de Algemene Ledenvergadering (de jaarvergadering).

Daarnaast is er nog het zogenoemde 10-dorpenoverleg waaraan per dorp de voorzitter en een tweede bestuurslid deelnemen. Met dit overleg worden ervaringen uitgewisseld en zaken die bij meerdere dorpen spelen in gezamenlijkheid opgepakt.