De contributie voor het lidmaatschap voor Dorpsbelang ontvangen wij het liefst via een automatische incasso. Mocht u liever contant betalen, dan komen in de periode april/mei bestuursleden van Dorpsbelang persoonlijk bij u langs om de contributie te innen en/of u informeren over het belang van lidmaatschap. Natuurlijk kunt u zich ook tussentijds aanmelden bij onze penningmeester.

Tarief lidmaatschap: € 12,00 per huishouden per jaar.

De contributie via de incasso wordt doorgaans eind mei geïnd.

Wilt u de contributie zelf overmaken? Dat kan op IBAN NL11RABO0114294666 t.n.v. Dorpsbelang Kraggenburg.