Zes keer per jaar verschijnt de dorpskrant van Kraggenburg, De Uitkijk genaamd.
In deze krant op A4 formaat staan vele wetenswaardigheden en nieuwtjes over het dorp. Vele Kraggenburgers zorgen geheel vrijwillig voor het periodiek verschijnen van deze dorpskrant, wat het daarmee een krant van, voor en door Kraggenburgers maakt.

De Uitkijk is ook voor oud-Kraggenburgers en andere geïnteresseerden in een digitale versie hier te lezen.

Kopij voor De Uitkijk kunt u inleveren tot en met de hieronder genoemde zondagavonden vóór 19.00 uur, bij voorkeur per e-mail. U kunt uw bijdrage ook op andere wijze inleveren op Stuwwal 19.

Inleverschema:

Inleverdatum

Verschijningsdatum

4 maart 2018

14 maart

15 april 2018

25 april

3 juni 2018

13 juni

16 september 2018

26 september

11 november 2018

21 november