Zes keer per jaar verschijnt de dorpskrant van Kraggenburg, De Uitkijk genaamd.
In deze krant op A4 formaat staan vele wetenswaardigheden en nieuwtjes over het dorp. Vele Kraggenburgers zorgen geheel vrijwillig voor het periodiek verschijnen van deze dorpskrant, wat het daarmee een krant van, voor en door Kraggenburgers maakt.

De Uitkijk is ook voor oud-Kraggenburgers en andere geïnteresseerden in een digitale versie hier te lezen.

Kopij voor De Uitkijk kunt u inleveren tot en met de hieronder genoemde zondagavonden vóór 19.00 uur, bij voorkeur per e-mail. U kunt uw bijdrage ook op andere wijze inleveren op Stuwwal 19.

Inleverschema:

Inleverdatum

Verschijningsdatum

26 februari 2017

5 maart 2017

7 mei 2017

17 mei 2017

2 juli 2017

12 juli 2017

17 september 2017

27 september 2017

19 november 2017

29 november 2017