zondag 11 februari 2018
Bij het woonevent van de gemeente op10 februari is bekend gemaakt dat OVT Ontwikkeling de woningen aan de Walstraat mag ontwikkelen. OVT ontwikkelt hier 7 zeer riante rijwoningen.
Door te werken met twee verschillende beukmaten (breedte van 6,5 meter en 5,80) komt er direct diversiteit bij deze woningen. Voordeel van de brede beukmaat is dat er in de woning veel indelingsvrijheid is. Daarmee bestaat ook de mogelijk voor bewoners om zelf de ideale indeling te bepalen. Zelfs een slaapkamer en badkamer op de begane grond is mogelijk.
Standaard hebben deze woningen op de eerste verdieping 3 royale slaapkamers en een complete badkamer.
Kijk voor meer informatie op de website van OVT.woensdag 24 januari 2018

Op dinsdag 23 januari was er een heel goede opkomst om met de gemeente te praten over de invulling van de nieuwbouwkavel aan de Jacob Bruintjesstraat. De kavel is nog leeg en alle ideeën / suggesties / plannen van de bewoners zijn welkom.

Veel Kraggenburgers hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om hun idee / plan naar voren te brengen. Zo is besproken hoe je het gebied zou kunnen invullen met plekken voor plantsoen of groene ruimte, voor een vijver of wadi. Ook ideeën voor indeling met straten en plekken voor de woningen kwamen aan de orde. Zelfs zijn er al diverse ideeën naar voren gebracht over allerlei verschillende woningtypen die er kunnen komen.

Aan tafels en met plattegronden werden de ideeën en suggesties uitvoerig besproken tussen mensen van de gemeente en bewoners. Iedereen heeft het als een inspirerende bijeenkomst ervaren.

Alles wat is aangereikt en besproken is door de gemeente meegenomen. Hieruit wordt een schetsontwerp gemaakt, misschien met enkele alternatieven. De gemeente komt hiermee terug op 20 februari om 19.30 in het Klokhuis. Dat wordt een bijeenkomst waar alle Kraggenburgers welkom zijn.


dinsdag 16 januari 2018
De gemeente houdt binnenkort een inloop-bijeenkomst over de uitbreidingskavel aan de Jacob Bruintjesstraat. Alle Kraggenburgers worden van harte uitgenodigd om hun ideeën te ventileren.

Datum:        dinsdag 23 januari 2018
Tijd:            16.30 uur tot 18.30 uur
Plaats:         het Klokhuis

Toelichting:
De gemeente heeft voor onze uitbreidingskavel (“kavel Penders”) nog geen plan gemaakt. Er is gekozen voor een nieuwe aanpak voor het ontwikkelen van nieuwbouw op deze kavel. Dat begint met het inbrengen van ideeën/suggesties/plannen door ons als Kraggenburgers. Juist frisse, nieuwe, heel andersoortige ideeën (“out of the box” denken) zijn welkom. Hier ligt uw kans om mee te denken en daarvoor is de inloop-bijeenkomst op 23 januari.

Belangstellenden voor een nieuwbouwwoning en de aanliggende bewoners krijgen via de gemeente de uitnodiging voor 23 januari.

Dorpsbelang wil via dit nieuwsbericht alle Kraggenburgers op de hoogte brengen en u aanmoedigen om mee te denken.

De volgende stap is dat uit al deze ideeën, enz. een eerste plan (mogelijk 2 of 3 plannen) wordt opgezet voor de inrichting van de nieuwbouw op deze kavel. Dit zal dan opnieuw besproken worden met de Kraggenburgers. Dat zal op 20 februari zijn, om 19.30 uur.


zondag 7 januari 2018

Met een foute bingo, foute kindermiddag, foute bandavond met Fullhouse, foute doemiddag, foute playbackshow, foute fiets-, wielrenners- en motortocht, foute familie-avond, foute volleybalmiddag en foute barbecue gaat Kraggenburg dit jaar de foutste feestweek ooit beleven. De feestweek vindt plaats van 7 tot en met 13 mei 2018. 


zondag 7 januari 2018

Traditiegetrouw werd zaterdag tijdens de Nieuwjaarsreceptie in Kraggenburg de nieuwe Prins Carnaval van de Zotte Leeuwkes gepresenteerd: Prins Rodeo, alias Arno van den Berg.


zondag 7 januari 2018

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie zaterdag in Kraggenburg kregen Piet en Truus Paauw het bloemetje. Het bloemetje wordt jaarlijks uitgereikt door STEK (Stuurgroep Evenementen Kraggenburg) aan iemand, die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het dorp.


woensdag 27 december 2017
De gemeente staat toe dat er op zondag 31 december a.s. tussen 13.00 en 1 januari 02.00 met carbid wordt geschoten binnen de dorpskernen van de Noordoostpolder. Elk dorp heeft een speciaal daarvoor aangewezen plek. In Kraggenburg is dat het trainingsveld van FC Kraggenburg. Buiten de bebouwde kom is het overal toegestaan. Iedereen moet zich houden aan de volgende regels:
 • Gebruik alleen melkbussen
 • Gebruik melkbussen met een inhoud van maximaal 50 liter
 • Maak het deksel van de melkbus met een touw of ketting aan de melkbus vast
 • Let op de veiligheid voor mensen en dieren

woensdag 20 december 2017

Kraggenburg - Met het kerstlied ‘wij komen tezamen’, gezongen door het gelegenheidsensemble onder leiding van Wim van Pelt werd de kerstmiddag voor leden van de Zonnebloem, de JVV (Jeugd Van Vroeger) en mensen die wat extra aandacht nodig hebben uit Kraggenburg sfeervol geopend. Bezoekers genoten van het samen zingen en het kerstverhaal, verteld door Piet Koster. 


woensdag 20 december 2017

Met een ludieke actie werd de start van de nieuw- en verbouw van de basisschool de Fladderiep in Kraggenburg gevierd. zondag 17 december 2017
Kinderen van groep 8 van basisschool de Fladderiep hebben op 16 december de regionale voorronde van de Lego League gewonnen. Deze vond plaats in het Stad College in Almere. Op zaterdag 3 februari gaat het team, dat zichzelf de Fladderbots noemt, naar de Beneluxfinale die plaatsvindt in Leeuwarden. En als ze daar winnen, mogen ze zelfs naar de wereldfinale!

De Lego League is een wereldwijde wedstrijd waaraan zo'n 240.000 jongeren uit ruim 60 landen worden geïnspireerd om de maatschappelijk rol van techniek en wetenschap te onderzoeken aan de hand van verschillende opdrachten. De teams beginnen met het doen van onderzoek naar een zelf gekozen vraagstuk. De jury beoordeelt hierbij de creativiteit van het team. Daarnaast draait het voor een groot deel om robots. De teams ontwerpen, bouwen en programmeren een robot die in wedstrijdverband autonoom een aantal missies kan uitvoeren, Daarmee zijn punten te behalen. De jury beoordeelt ook op inventiviteit, robuustheid en stabiliteit. Als laatste worden de teams ook beoordeeld op de manier waarop er is samengewerkt, sportiviteit en de bereidheid tot helpen.


vrijdag 15 december 2017
Om het platteland bereikbaar te houden zijn er verschillende vervoersdiensten in de loop der tijd ontstaan. Denk hierbij aan de Opstapper, regiotaxi en de belbus. Al deze diensten zijn een vorm van
vervoer op afroep op het platteland. Hier wordt een afstudeeronderzoek naar gedaan door Sjors de Ridder van Wageningen Universiteit. Voor dit onderzoek is een enquête opgezet om uw reisvoorkeuren in beeld te brengen. De enquête kunt u hier vinden.
Bewoners van de Noordoostpolder wordt gevraagd om deze enquête in te vullen.


maandag 4 december 2017
Op vrijdag 15 december wordt een feestelijke start gemaakt met de bouw van een nieuw deel van basisschool De Fladderiep. Eerst wordt een deel afgebroken, waarna vervolgens nieuwbouw plaatsvindt. De school wil dit heugelijke moment vieren door om 11.30 uur een tijdscapsule in de grond te stoppen. Het is de bedoeling dat die over 20 jaar weer wordt opgegraven tijdens een soort van reünie.

De kinderen van de Fladderiep schrijven allemaal een brief waarin ze opschrijven hoe zij denken dat hun leven er over 20 jaar uit zal zien. Ook de ouders en andere dorpsbewoners worden uitgenodigd om dit te doen. De brief kan 's morgens vlak voor het ingraven van de capsule worden ingeleverd bij de school. Iedereen wordt uitgenodigd om de feestelijke bijeenkomst bij te wonen.


donderdag 30 november 2017
Op dinsdagmorgen 28 november 2017 was er bij Koffietijd weer een thema. Deze ochtend aandacht voor de “Wereldwinkel” een wereldwijde vrijwilligersorganisatie.

We wisten globaal wel iets van de Wereldwinkel, maar op deze ochtend kregen we een toelichting op de doelstelling met vele voorbeelden uit de praktijk en de verscheidenheid aan producten.

Het doel van De wereldwinkel is door de verkoop van producten uit arme landen, de mensen daar te helpen een beter, zeg maar een meer menswaardig bestaan op te bouwen.
Dit door voor de lokale producten wel een fatsoenlijke prijs te betalen en rekening te houden met het milieu. Ze doen gewoon aan eerlijke handel. Oftewel: Fair-Trade.

Het is prachtig om mensen in zulke arme landen iets aan geluk te brengen.
Die landen zijn er wereldwijd zoals in Thailand, Nepal, India, Madagascar, Sri Lanka, Guatemala, Kenia, Cuba, Peru.
Door wat ze daar met de beschikbare grondstoffen kunnen maken en daarmee ook nog iets extra kunnen verdienen voor hun dagelijkse bestaan.   
Zo gebruiken ze verschillende bomen of grassen, grond of stenen, om daar beeldjes, schaaltjes, kraaltjes of onderzetters van te maken, die hier als cadeaus of relatiegeschenk weer verkocht kunnen worden. Maar ook door afval als lege blikjes of draadjes te gebruiken voor het maken van b.v. en miniatuur fietsjes of autootjes of pennenhouders. En zelfs olifantendrollen worden zo behandeld dat er uiteindelijk notitieblokjes van gemaakt kunnen worden. Het neveneffect van dit maken is ook, dat vooral de kinderen een vak kunnen leren.
Ook zijn er schrijnende voorbeelden van meisjes die al op zeer jonge leeftijd ingezet worden in de prostitutie om in het –gezins-bestaan te voorzien. Door aan pooiers of ouders, meisjes het alternatief aan te bieden voor het maken van producten én te laten verdienen. Zo kunnen ze weggehaald worden uit dat vreselijk bestaan.
Ook lokale producten als koffie ( Max Havelaar) en chocoladerepen ( Tony’s Chocolonely ) worden in de Fair-Trade Wereldwinkels verkocht.
Kleding niet. Dit omdat voor het produceren van kleding ontzettend veel processen nodig zijn. Het is daardoor voor de organisatie niet te volgen of ze wel voldoen aan de frair-trade uitgangspunten.

Al met al wist mevr. Annie van Zwol in een zeer boeiende presentatie, en door het laten zien van verkoopproducten, ons een kijkje achter de schermen te geven van de Wereldwinkel uit Emmeloord.  Er was nog zoveel meer te vertellen over dit prachtige werk voor mensen uit de andere wereld. En daarvoor kunt u terecht aan de Korte Achterzijde.  

Namens Koffietijd: Harry Engels

  maandag 20 november 2017
Op 17 november jl. heeft onze gemeente de “kavel Penders” aangekocht. Een bijzondere mijlpaal omdat na zo'n 20 jaar er nu echt gestart kan worden met het ontwikkelen van woningbouw op deze kavel. Het zal de leefbaarheid van Kraggenburg ten goede komen. Denk aan school, verenigingsleven, kerk,  etc. Er komen nieuwe kansen en mogelijkheden voor woningbouw voor verschillende groepen in ons dorp, waarop lang is gewacht.

Al vele jaren heeft het bestuur van Dorpsbelang er energie ingestoken om te komen tot mogelijkheden voor nieuwbouw in ons dorp. In de vele gesprekken met de wethouders is gezocht naar verschillende mogelijkheden. Daarbij is inbreiding een tussenoplossing, maar altijd is gezegd dat een uitbreidingskavel ook zeer noodzakelijk is. Van weerskanten was de insteek en het vertrouwen dat we er gezamenlijk uit zouden komen.
Wij hebben u daarover diverse malen geïnformeerd en gesproken. In de Uitkijk van september jl. heeft nog een uitgebreid artikel gestaan over de stand van zaken en welke zaken er spelen. Daarbij is in onze visie “kavel Penders” de meest geschikte uitbreidings-locatie. Het bestuur is daarom verheugd dat dit nu gelukt is.

We zijn ons er van bewust dat 20 jaar discussie over woningbouw bij velen van u (grote) emotie oproept, mede door veel onzekerheden die ermee gepaard gingen. Er zijn bij groepen mensen twijfels ontstaan of het wel gaat lukken. Rondom “kavel Penders” zijn alternatieven en verschillende visies naar voren gebracht. Die visies hebben zo hun eigen mogelijkheden, onmogelijkheden en kans van slagen.
Maar nu is er een bijzondere mijlpaal bereikt en daarmee is een grote stap gezet voor nieuwe woningbouw in ons dorp. De komende tijd kan Kraggenburg laten zien wat we als dorpsgemeenschap waard zijn voor de volgende stap. U allen als dorpsbewoners en ook het bestuur van Dorpsbelang zijn nu gezamenlijk aan zet. Denk daarbij aan promotie van Kraggenburg als mooie woonomgeving, een goede medewerking van u allen bij het maken van het bestemmingsplan voor deze kavel en eventueel aangeven dat u belangstelling heeft voor een nieuwbouwwoning.

De gemeente wil zo snel mogelijk starten met de planvorming voor “kavel Penders”. Dat kost voorbereiding en in januari volgend jaar komt daarover een eerste algemene bijeenkomst voor het hele dorp. Het zal een open gesprek zijn over ideëen en wensen die er leven. Voorafgaand hieraan is er in december een eerste gesprek tussen de gemeente, bestuur Dorpsbelang en de direct aanwonenden van “kavel Penders”. Laat daarom ook aan Dorpsbelang weten aan welk type woningen naar uw mening behoefte bestaat.

Aan ons allen is nu de uitdaging om in goed overleg tussen dorp en gemeente het hele traject tot en met de definitieve vaststelling van het bestemmingsplan zo mogelijk al in 2018 volledig af te ronden.
Plannen alleen zijn niet genoeg. Het gaat er ook om daadwerkelijk met bouwen te starten. Daar zit de grote uitdaging. Misschien wilt u ook zelf op deze kavel wel een nieuw huis laten bouwen. Bij deze de oproep aan u om bij de gemeente (en eventueel bij Dorpsbelang) kenbaar te maken als u belangstelling heeft. Richting de gemeente kunt u dat doen via  mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl. Bedenk ook dat bij verdere ontwikkeling het belangrijk is te weten voor welk type woning belangstelling is. Dus geef dat aan en laat ook Dorpsbelang dit weten.
In persberichten over de nieuwe bouwkavel wordt gesproken over 20 woningen. Dat is een eerste aanzet, de eerste fase. In volgende fasen volgt er uitbreiding met nog meer woningen.
Een ander belangrijk punt is dat wij best trots mogen zijn op ons dorp en de omgeving. Alle bewoners kunnen dat uitstralen naar iedereen van buiten het dorp. Wij en u kunnen er nu aan toevoegen dat er nieuwe mogelijkheden komen om te gaan wonen in ons mooie Kraggenburg.

Een bestemmingsplan maken kost tijd. Zoals gezegd kunnen we als dorp meewerken om dit vlot en zorgvuldig te laten verlopen. Optimistisch bekeken kan misschien eind 2018 worden begonnen met bouwen of anders in 2019.
Los daarvan hebben we ook de inbreidingslocatie aan de Walstraat, die als bouwlocatie blijft. De gemeente heeft aan drie ontwikkelaars de vraag voorgelegd om daarvoor een plan te maken. Binnenkort besluit de gemeente hierover en kan er begonnen worden met de bouw van 6 woningen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kan dat ook via het bovenstaande mailadres aangegeven worden.

Het bestuur van Dorpsbelang kan 2017 positief afsluiten. Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling. Voor 2018 liggen er nu mooie uitdagingen (o.a. plannen om te bouwen) en we gaan er van uit dat bij het 70-jarig bestaan in 2019 Kraggenburg zoemt van bouwactiviteiten.

Bestuur Dorpsbelang Kraggenburg
email:  dorpsbelang@kraggenburg.nl

vrijdag 17 november 2017

Om nieuwe woningen in Kraggenburg te bouwen, heeft de gemeente Noordoostpolder vrijdag 17 november kavel Penders aangekocht. Deze kavel komt uit het faillissement van Megahome.  Wethouder Wiemer Haagsma is blij met de aankoop: “Het dorp wacht al jaren op uitbreiding. Eindelijk is het zover. We kunnen het bestemmingsplan voorbereiden en hopen zo snel mogelijk op deze locatie in Kraggenburg te bouwen.”

 

Jarenlang in handen van projectontwikkelaar

De kavel is 6 hectare groot en ligt aan de zuidkant van het dorp. De kavel was al jarenlang in handen van projectontwikkelaar Megahome. Gemeente en curator bereikten na lang onderhandelen overeenstemming.  De overdracht van de kavel vond plaats in het dorpshuis van Kraggenburg, in het bijzijn van Dorpsbelang. Wubbo de Raad van Dorpsbelang is erg blij. “Het is een mooie dag voor Kraggenburg. Het dorp heeft hier al veel te lang op moeten wachten.  Nu de handtekeningen zijn gezet, kan snel met de planontwikkeling worden gestart om voor ons prachtige dorp nieuwe uitbreidingsmogelijkheden te bieden”. De aankoop van de kavel zorgt er voor dat het ontwikkelperspectief van Kraggenburg verder kan worden  ingevuld. Daarin is afgesproken zo’n 20 vrijstaande en 2-onder-1 kap woningen bij te bouwen in de eerste fase.  

 

Interesse nu al kenbaar maken

Nu de kavel eigendom van de gemeente is, starten de voorbereidingen voor het bestemmingsplan . Daarna volgt het bouwrijp maken van de grond en het in de markt zetten van de kavels. Het plan wordt  in gedeelten ontwikkeld. Binnenkort is er een eerste bijeenkomst met Dorpsbelang en omwonenden over de ontwikkeling van de plan. Bent u geïnteresseerd om te bouwen in Kraggenburg, dan kunt u dat alvast melden bij gemeente Noordoostpolder via  mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl.

Lees/bekijk ook:


 


woensdag 18 oktober 2017
Op maandag 23 oktober a.s. wordt er begonnen met de verbouw en nieuwbouw van basisschool 'De Fladderiep'. Bouwbedrijf Roos gaat de verbouwing uitvoeren en begint met het inrichten van het bouwterrein en het weghalen van enkele bomen die in de weg staan. Werkverkeer zal via de Zuidermeent het terrein oprijden en vervolgens de bouwplaats verlaten via de Voorstraat. Voor deze aanrijroute zal een deel van de heg aan de Zuidermeent weggehaald worden. Uiteraard wordt dit na de bouw weer hersteld. Op deze manier hoopt de school de overlast voor iedereen tot een minimum te beperken.

Iedereen die vragen heeft of tegen problemen aanloopt, kan contact openmen met Anne-Marie van Fraeijenhove, directeur van Daltonschool de Fladderiep op nummer 0527-252345.

maandag 16 oktober 2017

Bij “Koffietijd”, de vaste ontmoetingsmorgen in Kraggenburg, was dinsdag 3 oktober in het kader van zorg en welzijn, aandacht voor “de Voedselbank”.

Is toch niet meer nodig nu het weer een stuk beter gaat met de economie, hoor ik u al denken. Dat blijkt toch een groot misverstand. En dat wist mevrouw Inge Brinkhus ons op deze morgen in een boeiende presentatie heel duidelijk kunnen toelichten.

Inge Brinkhus is samen met haar man Guus, twaalf jaar geleden begonnen met de Voedselbank Noordoostpolder. Beide zijn nog steeds de stuwende krachten, en samen met tientallen andere vrijwilligers, maken ze het mogelijk dat de Voedselbank zich kan blijven inzetten voor die groep mensen die het financieel heel, heel erg krap hebben. Dus ja, ook nu nog is die hulp hard nodig.
Daar zijn vele redenen voor. Geen werk kunnen krijgen, ontslag, ziekte lichamelijk of psychisch in gezin, niet bij machte zijn zelf het huishoudboekje goed op orde te hebben. En nu het beter gaat zijn er ook weer meer relatie problemen. Het aantal scheidingen neemt nu weer toe. Dit omdat men wellicht minder tot elkaar veroordeeld is.

Het is niet zo dat je zomaar kunt aankloppen bij de Voedselbank als je even te weinig geld hebt. Die mensen moeten toch een aanvraag doen, en kunnen aantonen dat ze maandelijks te weinig geld hebben om rond te komen. Gezinnen die via de gemeente worden door verwezen hoeven dat niet meer te doen.
Ook is het niet zo dat je zomaar even naar de Voedselbank gaat. Voor vele toch een stap van schaamte. Soms weten de buren of familie niet dat iemand van de Voedselbank afhankelijk is.
De Voedselbank draait op de vele vrijwilligers, krijgt max. € 6000,—per jaar van de gemeente, en moet zich verder maar zien te redden. Gelukkig zijn er vele donaties van bedrijven uit Urk en Nooroostpolder. Landelijk vanuit het Voeselbanken depot in Meppel.
Niet alleen wat over is, wat gedacht wordt, maar juist bijv. ook vers gebakken brood, ingevroren verse vis, vaste hoeveelheid aardappelen, appels en groenten.
Maar als er materiaal nodig is, zoals een busje te kunnen kopen om voedsel op te halen zorgt dat voor grote financiële problemen. Soms is een auto bedrijf dan inschikkelijk om een groot deel te schenken.

De Voedsel en waren controle door NVWA is ook een erg lastig en een erge onpraktische instelling. Ze stellen eisen die gewoon nergens op slaan, geen enkel risico geeft voor de voedselveiligheid, maar wel enorme veel tijd en frustratie opleveren voor de vrijwilligers, en enorm ontmoedigd is om dit werk voor de medemens te blijven doen.
De bevlogenheid van de vrijwilligers om iets te doen voor mensen die het heel moeilijk hebben, zorgt ervoor dat ze doorgaan.

De tijd was op deze morgen eigenlijk te kort, maar we hebben toch een behoorlijk goede kijk gekregen waar de Voedselbank mee bezig is, voor wie, en wat er allemaal bij komt kijken om het lopende te houden.

Met hartelijke dank aan Inge en Guus Brinkhus, die terloops nog even een oproep deden voor iemand die geregeld met een busje voedsel kan ophalen vanuit Meppel. Busje is daarvoor beschikbaar.

Harry Engels


zondag 10 september 2017

Graag aanmelden via dorpsbelang@kraggenburg.nl

Op zaterdagavond 28 oktober organiseert Dorpsbelang Kraggenburg ‘De nacht van Kraggenburg’: een mooie, spannende, en inspirerende wandeling over de Zwartemeerdijk vóór Kraggenburgers en dóór Kraggenburgers (en iedereen die Kraggenburg een warm hart toedraagt). Tijdens de wandeling die ruim 2 kilometer lang is, treden verschillende groepen en solisten uit Kraggenburg op. Vuurpotten, stormlantaarns en bijzonder verlichte objecten onderweg zorgen dat je de weg niet kwijt raakt in het donker.

Tussen 19.00 en 20.00 uur word je door ons verwelkomd. De koffie staat klaar in de schuur van de familie Delahaye, Zwartemeerweg 60.

Vanaf 19.30 vertrekt elke twintig minuten een groep deelnemers om een nachtelijke wandeling te maken over het mooiste fietspad van de polder: het pad van de Zwartemeerweg naar de Zwartemeerdijk, en over de dijk. En tijdens deze avond, die landelijk gevierd wordt als ‘de nacht van de nacht’, zal blijken dat dit donkere fietspad ook heel veel moois te bieden heeft.

Entertainers tijdens de Nacht van Kraggenburg

 • Ruud Janse zingt en speelt gitaar (akoestisch) in de schuur van de familie Delahaye.
 • Ineke Winkler speelt een prachtige monoloog over een zeer bijzondere vogel.
 • Thérèse Herrman brengt met haar Kraggenburger vrienden muzikaal theater. Thérèse is beroepsvioliste en speelt in  het Orkest van het Oosten.
 • Een Kraggenburgs gelegenheidskoor zingt over een bijzonder gebeuren op Oud-Kraggenburg.
 • Jeugdtheatergroep Jeu d’Op  treedt op met een zelfgemaakt stuk voor deze bijzondere gelegenheid.
 • St. Genesius brengt een hoorspel over Oud-Kraggenburg.
 • Bijzondere belichting van mooie objecten langs de route worden verzorgd door Luimes AV.

Nadat de route gelopen is, genieten we samen nog na met een drankje in de schuur van de familie Delahaye.

Deze route is geschikt voor iedereen die ruim 2 km kan lopen, en duurt een kleine 2 uur. Stevig schoeisel en een warme jas zijn aanbevolen. De route is ook toegankelijk voor rolstoelen (wel graag even melden van tevoren). Bij erg slecht weer wordt de activiteit exact een week verplaatst naar zaterdag 4 november. Of dat gaat gebeuren, besluiten we uiterlijk op vrijdag 27 oktober om 20.00 uur. Check hiervoor de website kraggenburg.nl en de Facebookpagina van Dorpsbelang.

Dankzij de subsidie van het Prins Bernard Cultuurfonds, en de jaarlijkse bijdrage van de Rabobank aan Dorpsbelang, kunnen we de toegangsprijs laag houden: 5 euro per persoon, kinderen t/m 12 jaar gratis. Je kunt gepast betalen bij aankomst.

Ben jij erbij? Meld je dan aan door te mailen naar dorpsbelang@kraggenburg.nl en zet erbij met hoeveel personen je wilt komen. Zonder aanmelding via email geen toegang.

Waarom doen wij dit? Dorpsbelang vindt het belangrijk om af en toe iets moois te organiseren voor het dorp, waarbij Kraggenburgers elkaar op een andere, onverwachte manier ontmoeten. Dit jaar is de Noordoostpolder 75 jaar droog, vieren we het Mondriaanjaar, en op 28 oktober wordt landelijk de ‘Nacht van de nacht’ gevierd. Bovendien is het bijna Haloween. Alle reden dus om een mooie, nachtelijke activiteit te organiseren waarbij we zo veel mogelijk Kraggenburgers op de been hopen te brengen.

Deze activiteit wordt namens Dorpsbelang Kraggenburg georganiseerd door Annemieke Janse, Erna Balk en Henk Papma, samen met heel veel vrijwilligers.

 


zaterdag 9 september 2017
Heb jij met je buren of vrienden een idee om de leefbaarheid in ons dorp te verbeteren? En willen jullie daartoe het initiatief nemen als je financiële ondersteuning van 1000 euro krijgt? Stuur je idee dan voor 31 oktober a.s. in naar 'Kern met Pit'.

Kern met Pit daagt mensen uit die een droom hebben voor hun eigen buurt, dit binnen één jaar te realiseren. Het kan om allerlei ideeën en initiatieven gaan: van het opzetten van een buurtmoestuin, speeltuin, tafeltje dekje tot het organiseren van een dorpstoneelstuk. Als het julli directe omgeving maar verbetert of een impuls geeft. Lukt het jullie om binnen een jaar het idee te realiseren? Dan ontvangen jullie het predicaat Kern met Pit én 1.000 euro voor het project!

Wat biedt Kern met Pit?
Iedereen kan zich inschrijven, maar er gaat wel een selectie aan vooraf. Zijn jullie binnen? Dan opent dat deuren bij gemeenten en andere organisaties. Jullie krijgen je eigen adviseur. Deze staat voor jullie klaar met tips, advies en contacten in ons netwerk.

Daarnaast kunnen jullie meedoen aan interessante workshops en bijeenkomsten! Denk aan crowdfunding, plan van aanpak, maar ook vloggen. Een extra voordeel om mee te doen: als jullie een (bouw)technische vraag hebben, dan krijgen jullie gratis advies van ingenieursbureau Arcadis. Bijvoorbeeld bodemonderzoek bij het aanleg van een moestuin of een bouwtechnische tekening bij een buurtkantine. Zo bieden wij gratis hulp aan om jullie doelen te bereiken.

Kern met Pit is een initiatief van KNHM en helpt al 40 jaar burgerinitiatieven te realiseren. Door deze jarenlange expertise zijn al duizenden mooie dromen voor de buurt waargemaakt

Willen jullie ook je droom voor de buurt realiseren? Schrijf je in!
Kijk snel op: www.kernmetpit.nl. Inschrijven voor editie 2018 kan vanaf 1 september tot 31 oktober 2017.

Meer informatie?
Neem contact op met Team Kern met Pit. Dat kan telefonisch via 026-4455146 of via de mail kmp@knhm.nl

Kraggenburg is in het verleden al een paar keer door de KNHM (Koninklijke Nederlandse HeideMaatschappij) uitgeroepen tot 'Kern met pit' doordat we mooie initiatieven ontplooiden die de leefbaarheid in ons dorp versterkten. Voorbeelden hiervan zijn onze werkgroep MultiCultiKraggenburg en het boslint rondom ons dorp.

maandag 4 september 2017
De uitslag van de dorpenkeuring van Groei en Bloei is bekend: Kraggenburg staat op de 7e plaats in het rijtje netste polderdorpen. Op de eerste plaats staat Creil, gevolgd door Tollebeek en Marknesse.
Volgens de jury ziet de entree er goed uit, het centrum redelijk. Het Klokhuis ziet er goed onderhouden uit (met dank aan de vrijwilligers die dit goed bijhouden). De jury is minder goed te spreken over het feit dat auto Siero met al haar auto's in het dorp gevestigd is, maar is weer tevreden over de shcolen en de kerk. Het industrieterrein en de kade kunnen beter.
Lees hier het hele juryrapport, inclusief de beoordeling van de andere dorpen.zondag 3 september 2017

Kraggenburg - Onder grote publieke belangstelling plukte Geja Verschoor, na een korte uitleg van eigenaar Cees Vink, zaterdag in de pluktuin van Vink Fruitboerderij de eerste appel. Een grote hap volgt. ‘Heerlijk!’


zondag 18 juni 2017
Bij voldoende deelname willen we in het Klokhuis een EHBO cursus organiseren. Er is ons van verschillende kanten naar gevraagd. Bij deze cursus willen we ook het gebruik van de AED meenemen. Zodat meerdere Kraggenburgers in staat zijn om in noodgevallen op adequaat wijze hulp te verlenen. Met degene die zich opge en gaan we overleggen wanneer en op welke dag/avond de cursus van start gaat. Bent u geïnteresseerd geef u dan zo snel mogelijk aan bij Samantha Bosma email. samanthabosma@hotmail.com

woensdag 17 mei 2017

Met Koffietijd van 16 mei j.l. was er speciale aandacht voor het ontwikkelingswerk in Ethiopië.  

En die aandacht was er zeker van ons als bezoekers. Want onze plaatsgenoot dhr. Willem Remijnse nam de aanwezigen op een boeiende wijze mee met zijn ervaringen, die hij in loop der jaren heeft opgedaan in dat hele bijzondere Oost Afrikaanse land.

Aan de hand van de foto’s en zeker ook door het verhaal werden we geconfronteerd met het enorme contrast met ons eigen welvarende land. Want het land heeft heel veel last van de droogte, een enorme bevolkingsgroei en is zeer arm. De mensen moeten het er maar mee doen. Op het platteland zijn er veel basisvoorzieningen domweg niet, of vele uren lopen ver weg, zoals een dokter, schooltje, vervoer en water. Vooral meisjes moeten dagelijks vele uren lopen om met een jerrycan water op te halen. Daarom is er ook geen tijd voor de school. Ook het eten is vaak eenzijdig, afhankelijk van het seizoen. En in een periode van droogte is er gewoon een enorm tekort, met alle ellende van dien.

De Interkerkelijke Stichting Ethiopië Eritrea  (ISEE ) helpt de mensen met lokale kleinschalige projecten. En dat is veelzijdig, o.a. met de aanleg van waterleidingen, zodat ze niet meer zo druk zijn met het ophalen van water, zodat de meisjes dan wel naar een schooltje kunnen. Dus wordt er ook een schooltje gebouwd. Het leren vissen in een zijtak van een stuwmeer. Het probleem is wel dat vanuit de cultuurgeschiedenis, de vis niet wordt gegeten. Dus men probeert de bevolking toch te overtuigen dat vis heel erg gezond is,  dat het eten ervan kan bijdragen tot een betere gezondheid, en dat er genoeg vis is. Dat vraagt tijd.

Het is belangrijk dat de mensen het belang van de projecten inzien, en zich er voor in willen zetten en het willen leren. Dat maakt het mogelijk om de projecten na zo’n 3 jaar zelfstandig voort te zetten. De stichting doet de projecten in goed overleg met de lokale bevolking.

Verder kregen we deze ochtend nog tal van praktijk voorbeelden te horen, ook over de financiering van de projecten. De invloed van andere grootschalige projecten op de lokale bevolking, over hoe het mensen vergaat met een handicap.

De meeste projecten slaan heel goed aan, dat blijkt omdat ze na vele jaren nog altijd in gebruik zijn, of worden toegepast. Voor de vele vrijwilligers, zoals Willem geeft dat ook een enorme voldoening om te zien hoe blij, opgetogen en dankbaar de lokale bevolking is met de hulp van mensen uit een ver land. Dat geeft hen kracht om zich in te blijven zetten voor hen die het vele male minder hebben dan wij in ons rijke westen.

Harry Engels


woensdag 17 mei 2017

Vele dorpen in de Noordoostpolder hebben een groenbrigade: een groep vrijwilligers die gezamenlijk een deel van het groen in het dorp onderhoudt. Het gaat dan niet om de gebruikelijke taken van de gemeente, maar de extraatjes die alles net een beetje aantrekkelijker maken. Denk bijvoorbeeld aan de plantenbakken bij binnenkomst van het dorp, een extra snoeibeurt van het boslint rondom het dorp, een extra opknapbeurt van de begraafplaats, e.d.

In Kraggenburg hebben we nog niet zo’n groep en doen we dergelijke activiteiten soms zelf, soms op een klussendag, en vaak ook niet. We zouden het echter wel leuk vinden om zo’n groep vrijwilligers te hebben die bijvoorbeeld één keer in de paar weken gezamenlijk een ochtend aan de slag gaat in het dorp. Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang kwam de vraag naar voren of de begraafplaats niet wat beter onderhouden zou kunnen worden, en dat is voor ons aanleiding om nu daadwerkelijk te kijken of we in Kraggenburg ook een groenbrigade kunnen oprichten.

Wie vindt het leuk om dit te doen? Neem dan contact op met Dorpsbelang via dorpsbelang@kraggenburg.nl of telefonisch met een van onze bestuursleden: Erna Balk (tel. 252643), Annemieke Janse (tel. 252811 of Jules Overmars (tel. 612648).dinsdag 2 mei 2017

Kraggenburg heeft dit jaar de tweede prijs gewonnen met het tulpenmozaïek dat was gemaakt ter gelegenheid van het tulpenfestival. Daar zijn we erg blij mee en dat is een compliment aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Het thema dat de dorpen dit jaar meekregen voor de wedstrijd was: Mondriaan met een knipoog naar 75 jaar Noordoostpolder. Het mozaïek, dat dit jaar een mooie plaats kreeg tussen de rotonde en de bushalte, kreeg de titel: "Kraggenburg door de ogen van Mondriaan". De eerste prijs was voor Luttelgeest. Creil en Ens deelden de derde prijs.

Ons prachtige mozaïek is tot stand gekomen met financiële bijdragen van STEP en Dorpsbelang, en met de inzet van de volgende vrijwilligers:
Trekkers Maya Kutschruiter, Barbara de Vries en Lau Oosterwijk
Ontwerp: Gesinus Bruining St Jansklooster
Tulpen: Maatschap Looise, Leemringweg
Helpers, plukkers en stekers: Inge van Dijk, Martine van de Berg, Marjo van Diepen, Ria Stuiver, Marian Meijs, Joop Stengs, Cees Meijs, Lianne Bonthuis
Gastvrij onderkomen: Familie Oosterwijk Hertenweg
Jurering namens Kraggenburg: Anita Lampert


Pagina 1 van 38  > >>