maandag 4 december 2017
Op vrijdag 15 december wordt een feestelijke start gemaakt met de bouw van een nieuw deel van basisschool De Fladderiep. Eerst wordt een deel afgebroken, waarna vervolgens nieuwbouw plaatsvindt. De school wil dit heugelijke moment vieren door om 11.30 uur een tijdscapsule in de grond te stoppen. Het is de bedoeling dat die over 20 jaar weer wordt opgegraven tijdens een soort van reünie.

De kinderen van de Fladderiep schrijven allemaal een brief waarin ze opschrijven hoe zij denken dat hun leven er over 20 jaar uit zal zien. Ook de ouders en andere dorpsbewoners worden uitgenodigd om dit te doen. De brief kan 's morgens vlak voor het ingraven van de capsule worden ingeleverd bij de school. Iedereen wordt uitgenodigd om de feestelijke bijeenkomst bij te wonen.


donderdag 30 november 2017
Op dinsdagmorgen 28 november 2017 was er bij Koffietijd weer een thema. Deze ochtend aandacht voor de “Wereldwinkel” een wereldwijde vrijwilligersorganisatie.

We wisten globaal wel iets van de Wereldwinkel, maar op deze ochtend kregen we een toelichting op de doelstelling met vele voorbeelden uit de praktijk en de verscheidenheid aan producten.

Het doel van De wereldwinkel is door de verkoop van producten uit arme landen, de mensen daar te helpen een beter, zeg maar een meer menswaardig bestaan op te bouwen.
Dit door voor de lokale producten wel een fatsoenlijke prijs te betalen en rekening te houden met het milieu. Ze doen gewoon aan eerlijke handel. Oftewel: Fair-Trade.

Het is prachtig om mensen in zulke arme landen iets aan geluk te brengen.
Die landen zijn er wereldwijd zoals in Thailand, Nepal, India, Madagascar, Sri Lanka, Guatemala, Kenia, Cuba, Peru.
Door wat ze daar met de beschikbare grondstoffen kunnen maken en daarmee ook nog iets extra kunnen verdienen voor hun dagelijkse bestaan.   
Zo gebruiken ze verschillende bomen of grassen, grond of stenen, om daar beeldjes, schaaltjes, kraaltjes of onderzetters van te maken, die hier als cadeaus of relatiegeschenk weer verkocht kunnen worden. Maar ook door afval als lege blikjes of draadjes te gebruiken voor het maken van b.v. en miniatuur fietsjes of autootjes of pennenhouders. En zelfs olifantendrollen worden zo behandeld dat er uiteindelijk notitieblokjes van gemaakt kunnen worden. Het neveneffect van dit maken is ook, dat vooral de kinderen een vak kunnen leren.
Ook zijn er schrijnende voorbeelden van meisjes die al op zeer jonge leeftijd ingezet worden in de prostitutie om in het –gezins-bestaan te voorzien. Door aan pooiers of ouders, meisjes het alternatief aan te bieden voor het maken van producten én te laten verdienen. Zo kunnen ze weggehaald worden uit dat vreselijk bestaan.
Ook lokale producten als koffie ( Max Havelaar) en chocoladerepen ( Tony’s Chocolonely ) worden in de Fair-Trade Wereldwinkels verkocht.
Kleding niet. Dit omdat voor het produceren van kleding ontzettend veel processen nodig zijn. Het is daardoor voor de organisatie niet te volgen of ze wel voldoen aan de frair-trade uitgangspunten.

Al met al wist mevr. Annie van Zwol in een zeer boeiende presentatie, en door het laten zien van verkoopproducten, ons een kijkje achter de schermen te geven van de Wereldwinkel uit Emmeloord.  Er was nog zoveel meer te vertellen over dit prachtige werk voor mensen uit de andere wereld. En daarvoor kunt u terecht aan de Korte Achterzijde.  

Namens Koffietijd: Harry Engels

  maandag 20 november 2017
Op 17 november jl. heeft onze gemeente de “kavel Penders” aangekocht. Een bijzondere mijlpaal omdat na zo'n 20 jaar er nu echt gestart kan worden met het ontwikkelen van woningbouw op deze kavel. Het zal de leefbaarheid van Kraggenburg ten goede komen. Denk aan school, verenigingsleven, kerk,  etc. Er komen nieuwe kansen en mogelijkheden voor woningbouw voor verschillende groepen in ons dorp, waarop lang is gewacht.

Al vele jaren heeft het bestuur van Dorpsbelang er energie ingestoken om te komen tot mogelijkheden voor nieuwbouw in ons dorp. In de vele gesprekken met de wethouders is gezocht naar verschillende mogelijkheden. Daarbij is inbreiding een tussenoplossing, maar altijd is gezegd dat een uitbreidingskavel ook zeer noodzakelijk is. Van weerskanten was de insteek en het vertrouwen dat we er gezamenlijk uit zouden komen.
Wij hebben u daarover diverse malen geïnformeerd en gesproken. In de Uitkijk van september jl. heeft nog een uitgebreid artikel gestaan over de stand van zaken en welke zaken er spelen. Daarbij is in onze visie “kavel Penders” de meest geschikte uitbreidings-locatie. Het bestuur is daarom verheugd dat dit nu gelukt is.

We zijn ons er van bewust dat 20 jaar discussie over woningbouw bij velen van u (grote) emotie oproept, mede door veel onzekerheden die ermee gepaard gingen. Er zijn bij groepen mensen twijfels ontstaan of het wel gaat lukken. Rondom “kavel Penders” zijn alternatieven en verschillende visies naar voren gebracht. Die visies hebben zo hun eigen mogelijkheden, onmogelijkheden en kans van slagen.
Maar nu is er een bijzondere mijlpaal bereikt en daarmee is een grote stap gezet voor nieuwe woningbouw in ons dorp. De komende tijd kan Kraggenburg laten zien wat we als dorpsgemeenschap waard zijn voor de volgende stap. U allen als dorpsbewoners en ook het bestuur van Dorpsbelang zijn nu gezamenlijk aan zet. Denk daarbij aan promotie van Kraggenburg als mooie woonomgeving, een goede medewerking van u allen bij het maken van het bestemmingsplan voor deze kavel en eventueel aangeven dat u belangstelling heeft voor een nieuwbouwwoning.

De gemeente wil zo snel mogelijk starten met de planvorming voor “kavel Penders”. Dat kost voorbereiding en in januari volgend jaar komt daarover een eerste algemene bijeenkomst voor het hele dorp. Het zal een open gesprek zijn over ideëen en wensen die er leven. Voorafgaand hieraan is er in december een eerste gesprek tussen de gemeente, bestuur Dorpsbelang en de direct aanwonenden van “kavel Penders”. Laat daarom ook aan Dorpsbelang weten aan welk type woningen naar uw mening behoefte bestaat.

Aan ons allen is nu de uitdaging om in goed overleg tussen dorp en gemeente het hele traject tot en met de definitieve vaststelling van het bestemmingsplan zo mogelijk al in 2018 volledig af te ronden.
Plannen alleen zijn niet genoeg. Het gaat er ook om daadwerkelijk met bouwen te starten. Daar zit de grote uitdaging. Misschien wilt u ook zelf op deze kavel wel een nieuw huis laten bouwen. Bij deze de oproep aan u om bij de gemeente (en eventueel bij Dorpsbelang) kenbaar te maken als u belangstelling heeft. Richting de gemeente kunt u dat doen via  mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl. Bedenk ook dat bij verdere ontwikkeling het belangrijk is te weten voor welk type woning belangstelling is. Dus geef dat aan en laat ook Dorpsbelang dit weten.
In persberichten over de nieuwe bouwkavel wordt gesproken over 20 woningen. Dat is een eerste aanzet, de eerste fase. In volgende fasen volgt er uitbreiding met nog meer woningen.
Een ander belangrijk punt is dat wij best trots mogen zijn op ons dorp en de omgeving. Alle bewoners kunnen dat uitstralen naar iedereen van buiten het dorp. Wij en u kunnen er nu aan toevoegen dat er nieuwe mogelijkheden komen om te gaan wonen in ons mooie Kraggenburg.

Een bestemmingsplan maken kost tijd. Zoals gezegd kunnen we als dorp meewerken om dit vlot en zorgvuldig te laten verlopen. Optimistisch bekeken kan misschien eind 2018 worden begonnen met bouwen of anders in 2019.
Los daarvan hebben we ook de inbreidingslocatie aan de Walstraat, die als bouwlocatie blijft. De gemeente heeft aan drie ontwikkelaars de vraag voorgelegd om daarvoor een plan te maken. Binnenkort besluit de gemeente hierover en kan er begonnen worden met de bouw van 6 woningen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kan dat ook via het bovenstaande mailadres aangegeven worden.

Het bestuur van Dorpsbelang kan 2017 positief afsluiten. Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling. Voor 2018 liggen er nu mooie uitdagingen (o.a. plannen om te bouwen) en we gaan er van uit dat bij het 70-jarig bestaan in 2019 Kraggenburg zoemt van bouwactiviteiten.

Bestuur Dorpsbelang Kraggenburg
email:  dorpsbelang@kraggenburg.nl

vrijdag 17 november 2017

Om nieuwe woningen in Kraggenburg te bouwen, heeft de gemeente Noordoostpolder vrijdag 17 november kavel Penders aangekocht. Deze kavel komt uit het faillissement van Megahome.  Wethouder Wiemer Haagsma is blij met de aankoop: “Het dorp wacht al jaren op uitbreiding. Eindelijk is het zover. We kunnen het bestemmingsplan voorbereiden en hopen zo snel mogelijk op deze locatie in Kraggenburg te bouwen.”

 

Jarenlang in handen van projectontwikkelaar

De kavel is 6 hectare groot en ligt aan de zuidkant van het dorp. De kavel was al jarenlang in handen van projectontwikkelaar Megahome. Gemeente en curator bereikten na lang onderhandelen overeenstemming.  De overdracht van de kavel vond plaats in het dorpshuis van Kraggenburg, in het bijzijn van Dorpsbelang. Wubbo de Raad van Dorpsbelang is erg blij. “Het is een mooie dag voor Kraggenburg. Het dorp heeft hier al veel te lang op moeten wachten.  Nu de handtekeningen zijn gezet, kan snel met de planontwikkeling worden gestart om voor ons prachtige dorp nieuwe uitbreidingsmogelijkheden te bieden”. De aankoop van de kavel zorgt er voor dat het ontwikkelperspectief van Kraggenburg verder kan worden  ingevuld. Daarin is afgesproken zo’n 20 vrijstaande en 2-onder-1 kap woningen bij te bouwen in de eerste fase.  

 

Interesse nu al kenbaar maken

Nu de kavel eigendom van de gemeente is, starten de voorbereidingen voor het bestemmingsplan . Daarna volgt het bouwrijp maken van de grond en het in de markt zetten van de kavels. Het plan wordt  in gedeelten ontwikkeld. Binnenkort is er een eerste bijeenkomst met Dorpsbelang en omwonenden over de ontwikkeling van de plan. Bent u geïnteresseerd om te bouwen in Kraggenburg, dan kunt u dat alvast melden bij gemeente Noordoostpolder via  mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl.

Lees/bekijk ook:


 


woensdag 18 oktober 2017
Op maandag 23 oktober a.s. wordt er begonnen met de verbouw en nieuwbouw van basisschool 'De Fladderiep'. Bouwbedrijf Roos gaat de verbouwing uitvoeren en begint met het inrichten van het bouwterrein en het weghalen van enkele bomen die in de weg staan. Werkverkeer zal via de Zuidermeent het terrein oprijden en vervolgens de bouwplaats verlaten via de Voorstraat. Voor deze aanrijroute zal een deel van de heg aan de Zuidermeent weggehaald worden. Uiteraard wordt dit na de bouw weer hersteld. Op deze manier hoopt de school de overlast voor iedereen tot een minimum te beperken.

Iedereen die vragen heeft of tegen problemen aanloopt, kan contact openmen met Anne-Marie van Fraeijenhove, directeur van Daltonschool de Fladderiep op nummer 0527-252345.

maandag 16 oktober 2017

Bij “Koffietijd”, de vaste ontmoetingsmorgen in Kraggenburg, was dinsdag 3 oktober in het kader van zorg en welzijn, aandacht voor “de Voedselbank”.

Is toch niet meer nodig nu het weer een stuk beter gaat met de economie, hoor ik u al denken. Dat blijkt toch een groot misverstand. En dat wist mevrouw Inge Brinkhus ons op deze morgen in een boeiende presentatie heel duidelijk kunnen toelichten.

Inge Brinkhus is samen met haar man Guus, twaalf jaar geleden begonnen met de Voedselbank Noordoostpolder. Beide zijn nog steeds de stuwende krachten, en samen met tientallen andere vrijwilligers, maken ze het mogelijk dat de Voedselbank zich kan blijven inzetten voor die groep mensen die het financieel heel, heel erg krap hebben. Dus ja, ook nu nog is die hulp hard nodig.
Daar zijn vele redenen voor. Geen werk kunnen krijgen, ontslag, ziekte lichamelijk of psychisch in gezin, niet bij machte zijn zelf het huishoudboekje goed op orde te hebben. En nu het beter gaat zijn er ook weer meer relatie problemen. Het aantal scheidingen neemt nu weer toe. Dit omdat men wellicht minder tot elkaar veroordeeld is.

Het is niet zo dat je zomaar kunt aankloppen bij de Voedselbank als je even te weinig geld hebt. Die mensen moeten toch een aanvraag doen, en kunnen aantonen dat ze maandelijks te weinig geld hebben om rond te komen. Gezinnen die via de gemeente worden door verwezen hoeven dat niet meer te doen.
Ook is het niet zo dat je zomaar even naar de Voedselbank gaat. Voor vele toch een stap van schaamte. Soms weten de buren of familie niet dat iemand van de Voedselbank afhankelijk is.
De Voedselbank draait op de vele vrijwilligers, krijgt max. € 6000,—per jaar van de gemeente, en moet zich verder maar zien te redden. Gelukkig zijn er vele donaties van bedrijven uit Urk en Nooroostpolder. Landelijk vanuit het Voeselbanken depot in Meppel.
Niet alleen wat over is, wat gedacht wordt, maar juist bijv. ook vers gebakken brood, ingevroren verse vis, vaste hoeveelheid aardappelen, appels en groenten.
Maar als er materiaal nodig is, zoals een busje te kunnen kopen om voedsel op te halen zorgt dat voor grote financiële problemen. Soms is een auto bedrijf dan inschikkelijk om een groot deel te schenken.

De Voedsel en waren controle door NVWA is ook een erg lastig en een erge onpraktische instelling. Ze stellen eisen die gewoon nergens op slaan, geen enkel risico geeft voor de voedselveiligheid, maar wel enorme veel tijd en frustratie opleveren voor de vrijwilligers, en enorm ontmoedigd is om dit werk voor de medemens te blijven doen.
De bevlogenheid van de vrijwilligers om iets te doen voor mensen die het heel moeilijk hebben, zorgt ervoor dat ze doorgaan.

De tijd was op deze morgen eigenlijk te kort, maar we hebben toch een behoorlijk goede kijk gekregen waar de Voedselbank mee bezig is, voor wie, en wat er allemaal bij komt kijken om het lopende te houden.

Met hartelijke dank aan Inge en Guus Brinkhus, die terloops nog even een oproep deden voor iemand die geregeld met een busje voedsel kan ophalen vanuit Meppel. Busje is daarvoor beschikbaar.

Harry Engels


zondag 10 september 2017

Graag aanmelden via dorpsbelang@kraggenburg.nl

Op zaterdagavond 28 oktober organiseert Dorpsbelang Kraggenburg ‘De nacht van Kraggenburg’: een mooie, spannende, en inspirerende wandeling over de Zwartemeerdijk vóór Kraggenburgers en dóór Kraggenburgers (en iedereen die Kraggenburg een warm hart toedraagt). Tijdens de wandeling die ruim 2 kilometer lang is, treden verschillende groepen en solisten uit Kraggenburg op. Vuurpotten, stormlantaarns en bijzonder verlichte objecten onderweg zorgen dat je de weg niet kwijt raakt in het donker.

Tussen 19.00 en 20.00 uur word je door ons verwelkomd. De koffie staat klaar in de schuur van de familie Delahaye, Zwartemeerweg 60.

Vanaf 19.30 vertrekt elke twintig minuten een groep deelnemers om een nachtelijke wandeling te maken over het mooiste fietspad van de polder: het pad van de Zwartemeerweg naar de Zwartemeerdijk, en over de dijk. En tijdens deze avond, die landelijk gevierd wordt als ‘de nacht van de nacht’, zal blijken dat dit donkere fietspad ook heel veel moois te bieden heeft.

Entertainers tijdens de Nacht van Kraggenburg

 • Ruud Janse zingt en speelt gitaar (akoestisch) in de schuur van de familie Delahaye.
 • Ineke Winkler speelt een prachtige monoloog over een zeer bijzondere vogel.
 • Thérèse Herrman brengt met haar Kraggenburger vrienden muzikaal theater. Thérèse is beroepsvioliste en speelt in  het Orkest van het Oosten.
 • Een Kraggenburgs gelegenheidskoor zingt over een bijzonder gebeuren op Oud-Kraggenburg.
 • Jeugdtheatergroep Jeu d’Op  treedt op met een zelfgemaakt stuk voor deze bijzondere gelegenheid.
 • St. Genesius brengt een hoorspel over Oud-Kraggenburg.
 • Bijzondere belichting van mooie objecten langs de route worden verzorgd door Luimes AV.

Nadat de route gelopen is, genieten we samen nog na met een drankje in de schuur van de familie Delahaye.

Deze route is geschikt voor iedereen die ruim 2 km kan lopen, en duurt een kleine 2 uur. Stevig schoeisel en een warme jas zijn aanbevolen. De route is ook toegankelijk voor rolstoelen (wel graag even melden van tevoren). Bij erg slecht weer wordt de activiteit exact een week verplaatst naar zaterdag 4 november. Of dat gaat gebeuren, besluiten we uiterlijk op vrijdag 27 oktober om 20.00 uur. Check hiervoor de website kraggenburg.nl en de Facebookpagina van Dorpsbelang.

Dankzij de subsidie van het Prins Bernard Cultuurfonds, en de jaarlijkse bijdrage van de Rabobank aan Dorpsbelang, kunnen we de toegangsprijs laag houden: 5 euro per persoon, kinderen t/m 12 jaar gratis. Je kunt gepast betalen bij aankomst.

Ben jij erbij? Meld je dan aan door te mailen naar dorpsbelang@kraggenburg.nl en zet erbij met hoeveel personen je wilt komen. Zonder aanmelding via email geen toegang.

Waarom doen wij dit? Dorpsbelang vindt het belangrijk om af en toe iets moois te organiseren voor het dorp, waarbij Kraggenburgers elkaar op een andere, onverwachte manier ontmoeten. Dit jaar is de Noordoostpolder 75 jaar droog, vieren we het Mondriaanjaar, en op 28 oktober wordt landelijk de ‘Nacht van de nacht’ gevierd. Bovendien is het bijna Haloween. Alle reden dus om een mooie, nachtelijke activiteit te organiseren waarbij we zo veel mogelijk Kraggenburgers op de been hopen te brengen.

Deze activiteit wordt namens Dorpsbelang Kraggenburg georganiseerd door Annemieke Janse, Erna Balk en Henk Papma, samen met heel veel vrijwilligers.

 


zaterdag 9 september 2017
Heb jij met je buren of vrienden een idee om de leefbaarheid in ons dorp te verbeteren? En willen jullie daartoe het initiatief nemen als je financiële ondersteuning van 1000 euro krijgt? Stuur je idee dan voor 31 oktober a.s. in naar 'Kern met Pit'.

Kern met Pit daagt mensen uit die een droom hebben voor hun eigen buurt, dit binnen één jaar te realiseren. Het kan om allerlei ideeën en initiatieven gaan: van het opzetten van een buurtmoestuin, speeltuin, tafeltje dekje tot het organiseren van een dorpstoneelstuk. Als het julli directe omgeving maar verbetert of een impuls geeft. Lukt het jullie om binnen een jaar het idee te realiseren? Dan ontvangen jullie het predicaat Kern met Pit én 1.000 euro voor het project!

Wat biedt Kern met Pit?
Iedereen kan zich inschrijven, maar er gaat wel een selectie aan vooraf. Zijn jullie binnen? Dan opent dat deuren bij gemeenten en andere organisaties. Jullie krijgen je eigen adviseur. Deze staat voor jullie klaar met tips, advies en contacten in ons netwerk.

Daarnaast kunnen jullie meedoen aan interessante workshops en bijeenkomsten! Denk aan crowdfunding, plan van aanpak, maar ook vloggen. Een extra voordeel om mee te doen: als jullie een (bouw)technische vraag hebben, dan krijgen jullie gratis advies van ingenieursbureau Arcadis. Bijvoorbeeld bodemonderzoek bij het aanleg van een moestuin of een bouwtechnische tekening bij een buurtkantine. Zo bieden wij gratis hulp aan om jullie doelen te bereiken.

Kern met Pit is een initiatief van KNHM en helpt al 40 jaar burgerinitiatieven te realiseren. Door deze jarenlange expertise zijn al duizenden mooie dromen voor de buurt waargemaakt

Willen jullie ook je droom voor de buurt realiseren? Schrijf je in!
Kijk snel op: www.kernmetpit.nl. Inschrijven voor editie 2018 kan vanaf 1 september tot 31 oktober 2017.

Meer informatie?
Neem contact op met Team Kern met Pit. Dat kan telefonisch via 026-4455146 of via de mail kmp@knhm.nl

Kraggenburg is in het verleden al een paar keer door de KNHM (Koninklijke Nederlandse HeideMaatschappij) uitgeroepen tot 'Kern met pit' doordat we mooie initiatieven ontplooiden die de leefbaarheid in ons dorp versterkten. Voorbeelden hiervan zijn onze werkgroep MultiCultiKraggenburg en het boslint rondom ons dorp.

maandag 4 september 2017
De uitslag van de dorpenkeuring van Groei en Bloei is bekend: Kraggenburg staat op de 7e plaats in het rijtje netste polderdorpen. Op de eerste plaats staat Creil, gevolgd door Tollebeek en Marknesse.
Volgens de jury ziet de entree er goed uit, het centrum redelijk. Het Klokhuis ziet er goed onderhouden uit (met dank aan de vrijwilligers die dit goed bijhouden). De jury is minder goed te spreken over het feit dat auto Siero met al haar auto's in het dorp gevestigd is, maar is weer tevreden over de shcolen en de kerk. Het industrieterrein en de kade kunnen beter.
Lees hier het hele juryrapport, inclusief de beoordeling van de andere dorpen.zondag 3 september 2017

Kraggenburg - Onder grote publieke belangstelling plukte Geja Verschoor, na een korte uitleg van eigenaar Cees Vink, zaterdag in de pluktuin van Vink Fruitboerderij de eerste appel. Een grote hap volgt. ‘Heerlijk!’


zondag 18 juni 2017
Bij voldoende deelname willen we in het Klokhuis een EHBO cursus organiseren. Er is ons van verschillende kanten naar gevraagd. Bij deze cursus willen we ook het gebruik van de AED meenemen. Zodat meerdere Kraggenburgers in staat zijn om in noodgevallen op adequaat wijze hulp te verlenen. Met degene die zich opge en gaan we overleggen wanneer en op welke dag/avond de cursus van start gaat. Bent u geïnteresseerd geef u dan zo snel mogelijk aan bij Samantha Bosma email. samanthabosma@hotmail.com

woensdag 17 mei 2017

Met Koffietijd van 16 mei j.l. was er speciale aandacht voor het ontwikkelingswerk in Ethiopië.  

En die aandacht was er zeker van ons als bezoekers. Want onze plaatsgenoot dhr. Willem Remijnse nam de aanwezigen op een boeiende wijze mee met zijn ervaringen, die hij in loop der jaren heeft opgedaan in dat hele bijzondere Oost Afrikaanse land.

Aan de hand van de foto’s en zeker ook door het verhaal werden we geconfronteerd met het enorme contrast met ons eigen welvarende land. Want het land heeft heel veel last van de droogte, een enorme bevolkingsgroei en is zeer arm. De mensen moeten het er maar mee doen. Op het platteland zijn er veel basisvoorzieningen domweg niet, of vele uren lopen ver weg, zoals een dokter, schooltje, vervoer en water. Vooral meisjes moeten dagelijks vele uren lopen om met een jerrycan water op te halen. Daarom is er ook geen tijd voor de school. Ook het eten is vaak eenzijdig, afhankelijk van het seizoen. En in een periode van droogte is er gewoon een enorm tekort, met alle ellende van dien.

De Interkerkelijke Stichting Ethiopië Eritrea  (ISEE ) helpt de mensen met lokale kleinschalige projecten. En dat is veelzijdig, o.a. met de aanleg van waterleidingen, zodat ze niet meer zo druk zijn met het ophalen van water, zodat de meisjes dan wel naar een schooltje kunnen. Dus wordt er ook een schooltje gebouwd. Het leren vissen in een zijtak van een stuwmeer. Het probleem is wel dat vanuit de cultuurgeschiedenis, de vis niet wordt gegeten. Dus men probeert de bevolking toch te overtuigen dat vis heel erg gezond is,  dat het eten ervan kan bijdragen tot een betere gezondheid, en dat er genoeg vis is. Dat vraagt tijd.

Het is belangrijk dat de mensen het belang van de projecten inzien, en zich er voor in willen zetten en het willen leren. Dat maakt het mogelijk om de projecten na zo’n 3 jaar zelfstandig voort te zetten. De stichting doet de projecten in goed overleg met de lokale bevolking.

Verder kregen we deze ochtend nog tal van praktijk voorbeelden te horen, ook over de financiering van de projecten. De invloed van andere grootschalige projecten op de lokale bevolking, over hoe het mensen vergaat met een handicap.

De meeste projecten slaan heel goed aan, dat blijkt omdat ze na vele jaren nog altijd in gebruik zijn, of worden toegepast. Voor de vele vrijwilligers, zoals Willem geeft dat ook een enorme voldoening om te zien hoe blij, opgetogen en dankbaar de lokale bevolking is met de hulp van mensen uit een ver land. Dat geeft hen kracht om zich in te blijven zetten voor hen die het vele male minder hebben dan wij in ons rijke westen.

Harry Engels


woensdag 17 mei 2017

Vele dorpen in de Noordoostpolder hebben een groenbrigade: een groep vrijwilligers die gezamenlijk een deel van het groen in het dorp onderhoudt. Het gaat dan niet om de gebruikelijke taken van de gemeente, maar de extraatjes die alles net een beetje aantrekkelijker maken. Denk bijvoorbeeld aan de plantenbakken bij binnenkomst van het dorp, een extra snoeibeurt van het boslint rondom het dorp, een extra opknapbeurt van de begraafplaats, e.d.

In Kraggenburg hebben we nog niet zo’n groep en doen we dergelijke activiteiten soms zelf, soms op een klussendag, en vaak ook niet. We zouden het echter wel leuk vinden om zo’n groep vrijwilligers te hebben die bijvoorbeeld één keer in de paar weken gezamenlijk een ochtend aan de slag gaat in het dorp. Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang kwam de vraag naar voren of de begraafplaats niet wat beter onderhouden zou kunnen worden, en dat is voor ons aanleiding om nu daadwerkelijk te kijken of we in Kraggenburg ook een groenbrigade kunnen oprichten.

Wie vindt het leuk om dit te doen? Neem dan contact op met Dorpsbelang via dorpsbelang@kraggenburg.nl of telefonisch met een van onze bestuursleden: Erna Balk (tel. 252643), Annemieke Janse (tel. 252811 of Jules Overmars (tel. 612648).dinsdag 2 mei 2017

Kraggenburg heeft dit jaar de tweede prijs gewonnen met het tulpenmozaïek dat was gemaakt ter gelegenheid van het tulpenfestival. Daar zijn we erg blij mee en dat is een compliment aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Het thema dat de dorpen dit jaar meekregen voor de wedstrijd was: Mondriaan met een knipoog naar 75 jaar Noordoostpolder. Het mozaïek, dat dit jaar een mooie plaats kreeg tussen de rotonde en de bushalte, kreeg de titel: "Kraggenburg door de ogen van Mondriaan". De eerste prijs was voor Luttelgeest. Creil en Ens deelden de derde prijs.

Ons prachtige mozaïek is tot stand gekomen met financiële bijdragen van STEP en Dorpsbelang, en met de inzet van de volgende vrijwilligers:
Trekkers Maya Kutschruiter, Barbara de Vries en Lau Oosterwijk
Ontwerp: Gesinus Bruining St Jansklooster
Tulpen: Maatschap Looise, Leemringweg
Helpers, plukkers en stekers: Inge van Dijk, Martine van de Berg, Marjo van Diepen, Ria Stuiver, Marian Meijs, Joop Stengs, Cees Meijs, Lianne Bonthuis
Gastvrij onderkomen: Familie Oosterwijk Hertenweg
Jurering namens Kraggenburg: Anita Lampert


vrijdag 21 april 2017

Bij Koffietijd, afgelopen dinsdag 18 april was er speciale aandacht voor Muziektherapie.

Uit haar rijke ervaringen wist Conny van de Graaff ons als de bezoekers mee te nemen in de mooie wereld van deze therapie.

Het heet muziek, maar heel vaak is het maken van een geluid of trillingen waar het om gaat. Zo gaf Conny het voorbeeld van een cliënt die in feite niets anders kon dan alleen maar liggen. Door een simpel instrument met verfijnde muziekstaafjes dicht bij haar hand te houden, kwam er iets aan beweging in haar vingers en ogen, die voorzichtig richting het instrument gingen. Een enorme prestatie waaruit blijkt dat er toch contact gemaakt kan worden. Voor een andere cliënt met een beperking kan b.v. een gitaar of trommel het gewenste resultaat hebben.

Heel positief voor de cliënt en een flinke opsteker voor de verzorgende en voor de naaste familieleden. 

Om hen mee te laten delen in die vorderingen worden tegenwoordig ook wel camerabeelden gemaakt van de behandeling. Zo’n therapie heeft dus ook z’n toegevoegde waarde voor de naaste omgeving van de cliënt.

De trillingen van de muziek maken het ook mogelijk om contact te maken. Vooral bij blinden en dove cliënten. Baby’tjes reageren duidelijk plezierig op geluidstrillingen in het badje.

Het blijkt ook dat het maken van muziek in je hersenen ook andere functie’s in je hoofd stimuleert. Zowel in de linker- als je rechter hersenhelft. Dat is nu recent onderzocht door een professor, het is zichtbaar is geworden. En zo werkt het: Pas als je het kunt aantonen wordt het door instanties geloofd, serieus genomen. Iets wat al veel langer in de wereld van therapie bekend was. Deze therapie heeft daardoor inmiddels wel een gewaardeerde plaats gekregen bij de behandeling van cliënten met een beperking.

Het mooie van muziek is, anders als bij gesprekken, dat je er geen woorden voor nodig hebt. Met klanken kom je dichter bij de emotie. Stopt de muziek dan stopt het, je kunt en hoeft het niet te bewaren.

Al met al een boeiende ochtend, en mooi dat we meer aan de weet zijn gekomen van deze kant van de muziek.

Harry Engels


zondag 9 april 2017
Op woensdag 22 maart jl. hield Dorpsbelang haar jaarvergadering. Voor diegenen die er niet bij konden zijn is het concept verlag hier alvast te lezen. Dit verslag zal definitief worden vastgesteld tijdens de jaarvergadering in maart 2018.

Belangrijkste punten uit het verslag:
 • De voorlopige planning is dat er in 2018 nieuw asfalt komt op de Kraggenburgerweg en de Repelweg en in 2019 op de Leemringweg.
 • Woningen in de kerk: Ontwikkelaar OVT heeft aangegeven om, als het mee zit, een open dag te organiseren op Tweede Paasdag of Tweede Pinksterdag.
 • Het boerderijenboek dat in de maak is van Kraggenburg, kan bij voorinschrijving verkregen worden voor 15 euro per stuk. Bij Piet Paauw zijn inschrijvingsformulieren verkrijgbaar.
 • Het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in het Voorsterbos wordt vernieuwd.
 • In samenwerking met camping De Voorst wordt een aantal vakantiehuisjes op het terrein van het voormalige zwembad gerealiseerd.
 • Vanuit de begroting van Dorpsbelang wordt €2666,00 vrijgemaakt voor nieuwe projecten in het dorp in het komende jaar. De leden worden uitgenodigd om met voorstellen te komen.
 • Dorpsbelang is met verschillende partijen in gesprek om te kijken of er mogelijkheden zijn om de omgeving van de loswal te verfraaien en aan te passen aan de wensen van gebruikers in de buurt en toegankelijker te maken voor onze bewoners.

donderdag 30 maart 2017
Omroep Flevoland berichtte vandaag dat Kraggenburgers gemiddeld heel tevreden zijn over hun dorp. Aanleiding voor een lokaal vragenrondje was het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau waaruit blijkt dat inwoners van kleine dorpen vinden dat het de goede kant op gaat met de leefbaarheid in hun omgeving. Bekijk het bericht op Omroep Flevoland.

maandag 27 maart 2017

Dinsdagochtend 21 maart was er weer een thema bij Koffietijd. Deze keer, in het kader van hobby en natuur: "roofvogels". Een gepassioneerd bestuurslid van de “Werkgroep Roofvogels NOP” trakteerde ons deze morgen op de vele weetjes van deze vogels.

Zo blijkt uit tellingen van vorig jaar dat er bij ons zo’n 200 in de omgeving verblijven, waarvan ruim 150 buizerds en valken.  Hazen, muizen, en zelfs mollen staan op het menu. Sommige soorten zijn hier alleen in de winter, zoals de ruigpootbuizerd en de smelleken. De visarend is zeldzaam. En als de kuikens uitgekomen dan is het af- en aanvliegen met prooien, want ze moeten in korte tijd groot worden. Zo heeft een torenvalk met zo’n vier jongen wel zo’n 450 muizen nodig.

Ook hebben de roofvogels een zeer harde jeugd, want zo’n 60 % zal de 1e verjaardag niet halen.

De werkgroep is van belang en erg actief. Ze verzorgt de tellingen voor diverse instanties zoals overheden, rijkswaterstaat, Flevolandschap, waterschap en voor de fruitteeltorganisatie NFO. Ook adviseren ze bij het natuurbeleid en verzorgen ze opleidingen. De werkgroep ringt de jonge vogels, en met een soort uitschuifbare vishengel kunnen prachtige films en foto’s gemaakt worden in de nesten. We kregen die prachtige foto’s te zien. Zelfs ook een marter die in het nest zat om zich te goed te doen aan de eieren. Sensatie in de natuur, want dat is wel lef hebben voor zo’n beestje, want de rollen kunnen zomaar omgedraaid zijn.

Er was eigenlijk  te kort tijd, want er is nog zoveel meer te vertellen over deze hoogvliegende bijzondere vogels.

Harry Engels, namens de organisatie van Koffietijd

 

 

 

 


zaterdag 18 februari 2017

Op dinsdag 14 februari was “Zoetigheid, Suikers en Energie” het thema bij “Koffietijd”. Denken we dat we er alles wel zo’n beetje van weten. Nou, nee dus. Op deze ochtend kregen we in een boeiende presentatie van onze plaatsgenoot John Koezen nog behoorlijk veel aanvullende informatie over de suikers en wat de invloed daarvan is op ons lichaam.

Zoals het feit dat suikers op zich niet slecht zijn, want ons lichaam heeft ze nodig, maar dat er wel mitsen en maren aan zitten. Dat bruine suiker gezonder is dan de witte. Wat de overeenkomsten zijn tussen de marsen, nutsen, cola’s en energiedrankjes. Dat de zogenaamde light voedingsproducten ook gewoon niet goed zijn. Waarom er steeds meer mensen getroffen worden door diabetes en obesitas. Dat je toch lekkere oliebollen kunt bakken. Dat alles in ons lichaam als een grote kluwen aan elkaar verbonden is.

We hebben geleerd dat je lichaam eigenlijk een complexe fabriek is, en dat alles invloed op elkaar heeft. Suikers zijn daar een belangrijk onderdeel in, maar natuurlijk ook alle andere voedingsstoffen, de zon, de vitamines, onze inspanningen, stress, vermoeidheid ga zo maar door. 

Gelukkig hoeven we daar niet altijd bij stil te staan, als we ons er maar van bewust zijn. Dan kunnen we gerust een keer “ongezond” eten of drinken, èn, en dat is ook van belang, om daar dan ook volop van te genieten. Want genieten is ook heel goed voor onze gezondheid.

Dat is dan ook een prachtige afsluiting van deze thema ochtend over gezondheid, en is zeker voor herhaling vatbaar.

Harry Engels


dinsdag 14 februari 2017
In het najaar  bood de PKN-kerk Trefwoord-extra aan. Gezellige bijeenkomsten direct naschooltijd. Er deden wel zestien kinderen mee!
Dit voorjaar, tussen de voorjaarsvakantie en Pasen,  zijn er opnieuw  bijeenkomsten!

Trefwoord-extra begint altijd met samen iets drinken waarna er een Bijbelverhaal wordt verteld. We doen dat met behulp van poppetjes en ander materiaal zodat kinderen het verhaal niet alleen horen maar ook voor zich zien. Er volgt een gesprek over het verhaal. Kinderen worden aan het denken gezet. Wat betekent zo’n oud verhaal? Tenslotte kunnen kinderen knutselen en spelen naar aanleiding van het verhaal en het gesprek.  Het accent van Trefwoord-extra ligt op het ontdekken wat geloof kan betekenen.

Wil je meedoen? Dat kan!
 Voor kinderen van groep 1 t/m 4 maandagmiddag van 15.15 uur tot 16.15 uur op  6, 13, 20 en 27 maart en 3 en 10 april 2017.
Voor kinderen van groep 5 t/m 8 maandagmiddag van 16.30 uur tot 17.30 uur op 6, 13, 20 en 27 maart en 3 en 10 april 2017.
Er zijn geen kosten verbonden aan Trefwoord-extra en wordt gegeven in zaal D van de PKNkerk.
Trefwoord-extra wordt gegeven door Liesbeth Winters,
zij kan ook meer informatie geven. (tel 252396 of pastorliesbethjonas@hetnet.nl)

U kunt uw kind voor Trefwoord-extra ook aanmelden bij Liesbeth.  
Graag uiterlijk 3 maart.


PS
Naast Trefwoord-extra biedt de PKN-kerk nog enkele activiteiten aan voor kinderen. Er is kinderkerk op de eerste zondag van de maand, basiscatechese, vrijdagavondclub en jeugdkerk!
Kijk daarvoor op www.pknkraggenburg.nl


woensdag 25 januari 2017

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Ondernemersvereniging Kraggenburg werd Ramon Potappel van Partycentrum De Voorst uitgeroepen tot ondernemer van het jaar. Naast het partycentrum runt Potappel pannenkoekenhuis De Strooppot, Groepsaccommodatie De Appelhof, het speel- en doerak De Voorst en verzorgt hij catering en maaltijden voor bedrijven en groepen. 


donderdag 12 januari 2017
“Zweefvliegen”, dat was het thema bij Koffietijd op dinsdagochtend 10 januari.  D.m.v. van een mooie powerpointpresentatie weet dhr. Pascal v.d. Vijver, zelf een enthousiast vlieger van zweefclub NOP, de aanwezigen een uur lang te boeien. Hoe bijvoorbeeld het starten door middel van een kabel in z’n werk gaat,  na een paar seconden in de lucht het zoeken van, en het gebruik maken van de thermiek. Ondertussen zien we prachtige luchtfoto’s van ons dorp en verdere omgeving.
Ook worden we getrakteerd op wat feiten zoals dat zo’n vliegtuigje erg licht is, ongeveer 250 tot 400 kg. Dat zonder thermiek het vliegtuigje 1 m. per seconde daalt, wat je niet merkt. Hoe zo’n vliegtuigje gedemonteerd wordt voor transport.
Ook krijgen we de informatie over lessen die je evt. kunt volgen. Voor de liefhebbers, die kunnen vanaf het voorjaar tot in de herfst, voor een paar tientjes, in het weekend of op een feestdag, een prachtige vlucht meemaken (informatie op de site van ZCNOP). Hoogtevrees komt wel eens voor, zelfs Pascal had er eerst last van, maar dat gaat na verloop van tijd wel over.
Vanuit de zaal worden vele vragen gesteld, vandaar dat de presentatie van dit interessant onderwerp wat uitloopt.

Harry Engels


zondag 8 januari 2017

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie zaterdag in Kraggenburg kreeg Harry Engels het bloemetje. Het bloemetje wordt jaarlijks uitgereikt door STEK (Stuurgroep Evenementen Kraggenburg) aan iemand, die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het dorp.


zondag 11 december 2016
Heeft u een idee om mensen uit de stad het buitengebied van Flevoland te laten ervaren? Wilt u inwoners uit uw omgeving op een vernieuwende manier bij elkaar brengen? Of heeft u een plan gericht op plattelandsrecreatie? Als uw plan voldoet aan de criteria, is er vanuit Leader Flevoland geld beschikbaar om uw plan te ondersteunen.
Leader Flevoland is niet nieuw, in het verleden zijn al vele initiatieven mede door een bijdrage vanuit Leader van de grond gekomen. Enkele bekende voorbeelden daarvan zijn het Blote Voeten Zeebodempad in Kraggenburg en het Belevenissenbos in Lelystad.
In totaal is er ruim 6 miljoen euro beschikbaar om initiatieven in Flevoland te ondersteunen. Per project is dat maximaal 200.000 euro. Voor 50% is dit bedrag afkomstig vanuit de EU. De andere 50% wordt bijgedragen door een lokale overheid zoals uw gemeente, waterschap of provincie. Als initiatiefnemer dient u minstens 40% van de projectkosten voor uw rekening te nemen. Deze eigen bijdrage mag deels in uren worden verstrekt. Het huidige Leader programma loopt van 2015 tot en met 2020.
Meer voorbeeldprojecten en hoe het traject van idee naar project er precies uit ziet, leest u op de website. U kunt daar ook vinden aan welke criteria een project moet voldoen. Als u denkt dat uw  idee voor een Leader bijdrage in aanmerking komt , is de eerste stap contact opnemen met de Leader contactpersoon van uw gemeente. U vindt de contactgegevens op de website.


vrijdag 2 december 2016

Wegens vertraging op de bouw stelt OVT Ontwikkeling de open dag in de voormalige RK-kerk uit tot het nieuwe jaar. 


Pagina 1 van 38  > >>