Nieuws

Tijdens de online livestream van de nieuwjaarsreceptie in Kraggenburg werd het bloemetje uitgereikt aan Willem van Beekhuizen. Hij kreeg het welverdiende bloemetje omdat hij een motivator, mensen-mens en een kartrekker is.

Van Beekhuizen was blij verrast. Zijn eerste reactie:
‘Geweldig! Ik ben er heel trots op.’ Daarna bedankte hij iedereen voor het bloemetje en de organisatie voor het mogelijk maken van de online nieuwjaarsreceptie. ‘Opdat we met z’n allen iets mogen betekenen voor de gemeenschap’. Dat is belangrijk voor Van Beekhuizen en daarom heeft hij het bloemetje ook zeker verdiend. Het bloemetje wordt jaarlijks uitgereikt door STEK (Stuurgroep Evenementen Kraggenburg) aan iemand, die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het dorp.

De motivatie voor de keuze; Naast meerdere bestuursfuncties buiten het dorp, zoals 25 jaar bestuur Ponyclub Vollenhove, KWPN Bond van Veehandelaren en nog veel meer, heeft Van Beekhuizen zich binnen het dorp ook zeer verdienstelijk gemaakt. Hij is een echte dorpsman, die op veel activiteiten acte de présence geeft. De ene keer om zelf feest te vieren en de volgende keer achter de barbecue tijdens de FC dag van FC Kraggenburg of tijdens de dorpsbarbecue van de Feestweek. Daarnaast heeft hij vele jaren gekookt voor de Seniorendag van STEK, samen met andere dorpsgenoten. Al vele jaren zet Van Beekhuizen zich in voor de kerk, eerst als kerkenraadslid en nu onder andere als voorzitter van de kerkrentmeesters voor de PKN. Hij deed en doet te veel om op te noemen, hij zat bijvoorbeeld bij de carnaval, heeft zich hard gemaakt voor de ijsbaan en was actief bij wijk ‘de Geitenbreiers’.

 

20210102192943 willem van beekhuizen img 4169 1

Wilma leest de motivatie van het bloemetje voor aan Willem van Beekhuizen, die het bloemetje in ontvangst heeft genomen.

Fotocredits en tekst: parelprojecten.nl / Margot Maljaars

Het bijzondere jaar 2020 is bijna tot een einde gekomen. Hoewel er bijna geen activiteiten zijn geweest bleek Kraggenburg sterk en creatief in het organiseren van diverse 'Corona-proof' varianten, waaronder een WhatsApp bingo en online pubquiz. Ook de komende nieuwjaarsreceptie zal via een livestream hier op de website te volgen zijn!

Vandaag wordt er namens Dorpsbelang, het Dorpshuis, Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes, de Feestcommissie, werkgroep Omzien en het STEK een attentie rond gebracht om het nieuwe jaar vol optimisme in te luiden. Tevens treft u daarbij verdere informatie over de Nieuwjaarsreceptie aan.

Op 31 december 2020 van 10.00 uur tot 1 januari 2021 02.00 uur mag er op de in Kraggenburg aangewezen locatie, het oefenveld van onze voetbalvereniging, met carbid worden geschoten. Op het oefenveld wordt een bord geplaatst met de gewenste schietrichting.

Buiten de bebouwde kom mag op 31 december ook van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur met carbid worden geschoten.

Voorwaarden voor het carbidschieten:
- Voor het carbid schieten mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van melkbussen;
- Melkbussen mogen een inhoud hebben van maximaal 50 liter;
- Het deksel van de melkbus moet door middel van een touw of ketting aan de melkbus bevestigd zijn.

Richtlijnen RIVM
In verband met COVID-19 gelden de basisregels voor iedereen:
- Houd 1,5 meter afstand;
- Vermijd drukte;
- Bij klachten, blijf thuis.

Helaas heeft de organisatie van de Schuurwandeling moeten besluiten de Schuurwandeling te verzetten naar zaterdag 13 maart 2021. Met de huidige maatregelen is het onmogelijk om het evenement goed voor te bereiden.

U kunt zich tot uiterlijk 9 maart aanmelden via schuurwandeling@gmail.com

Deze activiteit wordt namens Dorpsbelang Kraggenburg georganiseerd door Annemieke Janse (an.janse@kpnmail.nl), Erna Balk (erna.balk@gmail.com), Koenie Wind (koendertje@gmail.com) en Henk Papma (h.papma@gmail.com), samen met heel veel vrijwilligers. Heb je vragen? Bel of mail gerust met de organisatie!

Vanaf maandag 14 december worden in Kraggenburg alle essen geveld in het bosvak tussen de Morenelaan, de voetbalvelden en de Kraggenburgerweg. Het hout wordt uitgevleid in het bos.

Op het onderstaande kaartje is met rood aangegeven om welk bosvak het gaat. De essen in de andere bosvakken rond Kraggenburg zijn nu nog niet aan de beurt. Op basis van de mate van aantasting en gevaarzetting is het betreffende bosvak uitgezocht om de zieke essen te vellen.

Er is in dit bosvak één es gevonden welke geen ziekteverschijnselen heeft. Deze is blauw gemarkeerd en blijft staan. Ook blijven alle andere boomsoorten zo veel mogelijk staan.

De werkzaamheden duren ongeveer vier dagen.

 

afbeelding zieke essen

Dit jaar wordt de Verlichte Boerderijenroute voor de vijfde maal georganiseerd. Iedere 2 jaar wordt er een gedeelte van onze mooie Noordoostpolder belicht. Dit jaar gaat de route ook langs Kraggenburg. De route is ongeveer 40 kilometer en lang en voert u langs een 100-tal verlichte boerderijen, landbouwmachines, kunstwerken en andere objecten.

In verband met de Coronamaatregelen wordt de route dit jaar zonder open dagen georganiseerd. De Verlichte Boerderijenroute Noordoostpolder wordt ondersteund door een audiotour. Op deze manier kunt u, tijdens het rijden van de route, luisteren naar verschillende verhalen en achtergronden van de locaties langs de route. Voor deze audiotour wordt gebruik gemaakt van de izi.TRAVEL app. Een uitleg hierover is op de website van de Lichtroute te vinden. Op deze website vindt u ook de routekaart.

De route is op 11, 12, 13 en 18, 19 en 20 december te rijden. 

 

 

Omdat we in deze tijd wel een opkikker kunnen gebruiken omdat heel veel leuke activiteiten niet doorgaan, ondersteunt Dorpsbelang het initiatief om op zaterdag 23 januari de ‘Schuurwandeling’ voor alle Kraggenburgers te houden. Dit evenement is coronaproof: een bijzondere wandeling in kleine groepen, van schuur naar schuur (of vergelijkbare andere grote locatie). Op elke locatie vindt een bijzonder optreden of inspirerende activiteit plaats: alle vormen van theater en vermaak komen langs, waaronder muziek, comedy, toneel, dans, verhaal en film. Het definitieve programma komt in de flyer die een paar weken van tevoren huis-aan-huis zal worden verspreid. Voorwaarde is wel dat de coronaregels dit toestaan. Dat is op dit moment nog niet het geval. Mogelijk wordt het evenement daarom uitgesteld.

Dit evenement wordt georganiseerd dóór en vóór Kraggenburgers en is geschikt voor alle leeftijden. De wandelroute is een paar kilometer lang, en vindt plaats in en rondom het dorp. Honden mogen helaas niet mee.

De route start om 19.30 uur en elke groep start op een andere locatie. Die locatie krijg je een paar dagen van tevoren per email toegestuurd. Met jouw groep van maximaal 20 personen wandel je van schuur naar schuur, waar elke keer weer een verrassend optreden op je te wachten staat. Na ongeveer 3 uur ben je weer terug op de plek waar je begon, dus kun je daar eventueel ook je fiets (of auto) parkeren.

We mailen je kort van tevoren wat de mogelijkheden zijn om na afloop nog samen een drankje te drinken, dat hangt uiteraard af van de regelgeving op dat moment.
De kosten voor deelname zijn €7,50 per persoon. Je kunt je tot uiterlijk 19 januari aanmelden via schuurwandeling@gmail.com. Geef dan aan met hoeveel personen je wilt deelnemen. Omdat we werken met groepen van maximaal 20 personen, geldt: vol is vol.
Corona: op dit moment weten we nog niet of deze activiteit kan doorgaan. Houdt daarom www.kraggenburg.nl en de Facebookpagina van Dorpsbelang in de gaten. Als je je hebt aangemeld via email, dan krijg je uiteraard bericht als het evenement niet kan doorgaan en verplaatst wordt.

Deze activiteit wordt namens Dorpsbelang Kraggenburg georganiseerd door Annemieke Janse (an.janse@kpnmail.nl), Erna Balk (erna.balk@gmail.com), Koenie Wind (koendertje@gmail.com) en Henk Papma (h.papma@gmail.com), samen met heel veel vrijwilligers. Heb je vragen? Bel of mail ons!

 

In het plan Kraggenburg-Zuid (“kavel Penders”) heeft de gemeente 7 kavels in verkoop gebracht (16 november). De reden hiervoor: er is veel belangstelling voor nieuwbouw in Kraggenburg. Zo zijn de 13 kavels die al eerder (mei 2019) in verkoop zijn gebracht op dit moment verkocht of in optie genomen.

Op onderstaande kaart is de situatie van dit moment weergegeven.
5 Kavels zijn verkocht. Daarop worden of zijn al woningen gebouwd.
Dan zijn twee blokken met 2-onder-1-kap woningen (4 kavels) die door een projectontwikkelaar worden gebouwd. Deze zijn verkocht of zijn onder optie via een makelaar. De bouw zal over niet te lange tijd starten. Nieuwsgierig naar deze woningen? Kijk hier bij makelaardij Sinke.

Er zijn nog 4 kavels (twee blokken van 2-onder-1-kap woningen) die te koop staan. Alle andere kavels zijn in optie genomen!

De belangstelling komt van Kraggenburgers, van andere polderbewoners, maar zeker ook van buiten de Noordoostpolder. Dat laatste geldt voor meer nieuwbouwprojecten in de Noordoostpolder. In optie genomen betekent dat de verkoop nog niet definitief is en dat de optie mogelijk kan worden teruggegeven.
Heeft u plannen of hebt u interesse voor een bouwkavel, bel met de gemeente (0527) 633 911 of mail naar mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl
De gemeente houdt een lijst bij en u wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen over deze kavels.

nieuwbouw kavelkaart 17nov2020

Vanwege de stengere coronamaatregelen heeft de gemeente deze week een oproep gedaan om met Sint Maarten niet langs de deuren te gaan (op 11 november). Lees ook het nieuwsbericht van de gemeente.

Wel houdt onze basisschool de Fladderiep een Sint Maartenviering op school. Hopelijk kunnen de kinderen volgend jaar gewoon weer met hun zelfgemaakte lampionnen langs de deuren!

Het is al jaren de gewoonte dat er in de laatste week van oktober speciaal voor senioren een gezellige middag wordt georganiseerd.

Helaas kan dit door de coronamaatregelen deze keer niet doorgaan. STEK, samen met ouderensoos JVV en de Zonnebloem hebben een alternatief bedacht.
Het is geworden een (ouderwetse) knapzak, gevuld met lekkers en aan een stok van 1,5 meter. De knapzak is bij senioren (die bekend zijn van eerdere seniorenmiddagen) aan huis bezorgd. Even een hart onder de riem steken in deze coronatijd.

De geste werd erg op prijs gesteld en STEK, JVV en Zonnebloem hebben leuke reacties gekregen op dit initiatief.

Vrijdagavond 25 september hield Dorpsbelang zijn algemene ledenvergadering. Voorzitter André Verwer kon zo'n 40 aanwezigen welkom heten. Het was een bijzondere bezetting en verdeling over de zaal, vanwege de coronamaatregelen zoals de 1,5 meter.

Het bestuur was blij dat deze jaarvergadering alsnog doorgang kon vinden. Voorzitter André wees er op dat een aantal formele zaken toch moeten worden afgehandeld. Dat zijn de vastelling van de notulen, het jaarverslag en het financiële jaarverslag, verslag kascommissie en décharge van het bestuur. Een ander punt is het aftreden van bestursleden en het benoemen van nieuwe bestuursleden. Dit jaar waren aftredend Wubbo de Raad en Mark Mooiweer. Het afscheid was met een toespraakje, bloemen en dankwoorden door de voorzitter. De nieuwe bestuursleden zijn Jan Balk en Tanja Bijlsma. Zij werden bij acclamatie gekozen.

Frans van Egmond sr. nam zondag afscheid als hoofdcoach en speler van FC Kraggenburg 3. Hij heeft zich jaren ingezet voor het derde team van de FC voor behoud in de Kelderklasse. Frans is één van de drijfveren achter de club en blijft zich als vrijwilliger inzetten voor de club. ‘Vrijwilligerswerk is geen last, maar een lust’, is één van zijn motto’s.

In de fruitpluktuin van Vink Fruitboerderij in Kraggenburg werd vanmorgen de eerste appel geplukt door Siebe Durk van Stralen, die deze maand 25 jaar werkzaam is bij het fruitbedrijf. Hij legt het plukken van de appel gelijk uit: ‘trek de appel niet van de boom, maar draai hem een beetje en klik hem er dan met steeltje en al af.’

Het is traditie dat STEK in de laatste week van de zomervakantie een ochtend of middag voor onze jeugd van de basisschool organiseert.
Gelukkig kan dat dit jaar ook doorgaan. In samenwerking met Carrefour is een programma gemaakt: “Expeditie Robinson, op zoek naar de schat”.
Woensdagmorgen 12 augustus hebben zo'n 40 kinderen in groepjes meegedaan met deze expeditie. Het was gezellig, met mooi weer en de kinderen deden enthousiast mee. Uiteindelijk heeft de oranje groep de schat gevonden. De ochtend is afgesloten met een welverdiend lekker ijsje.

Nieuws van Boerderij de Zuiderkrib Pluktuin. De pluktuin is vanaf half juni geopend. Hier mag je zelfstandig bloemen plukken. Materialen zijn aanwezig. Super leuk corona proof uitje.