Nieuws

Vanwege de nieuwe coronamaatregelen is ook de horeca in ons dorp gesloten.

Zowel HCR van Saaze als ook 't Hoekje bieden de mogelijkheid voor afhaalmaaltijden.

Lees alle informatie en mogelijkheden op Facebook van Saaze  en  Facebook 't Hoekje.

De werkgroep Omzien heeft bij het begin van de coronacrisis het initiatief genomen om mensen te bellen.Dit is gedaan in samenwerking met de 2 kerken en de ouderensoos JVV.
Het belangrijkste doel was en is nog steeds om met name alleenstaanden te laten merken dat zij niet vergeten worden. Informeren hoe het gaat, een luisterend oor, een praatje, een vraag of er hulp nodig is, enz.

Omroep Flevoland heeft in het nieuws van 14 oktober hier aandacht aan gegeven. Wilt u het nog een terugzien, klik dan hier.

Op deze webpagina staat meer over de werkgroep Omzien. De werkgroep heeft een vrijwilligersgroep voor klusjes, tijdelijke ondersteuning als het even niet lukt.
In iedere Uitkijk staat achterin het telefoonnummer voor een hulpvraag bij het onderdeel  "Aanvragen hulp of zorg".  Hier staan ook telefoonnummers en e-mail adressen van Zorgroep Oude en Nieuw Land, sociaal loket van de gemeente en Carrefour.

 

Er zijn per 14 oktober aangescherpte coronamaatregelen van kracht.
Als gevolg hiervan heeft het bestuur van de stichting dorpshuis besloten dat 't Klohuis gesloten zal zijn m.i.v. 14 oktober 22.00 uur.
Daarmee kunnen geplande en nieuwe activiteiten voorlopig niet doorgaan.

 

Vrijdagavond 25 september hield Dorpsbelang zijn algemene ledenvergadering. Voorzitter André Verwer kon zo'n 40 aanwezigen welkom heten. Het was een bijzondere bezetting en verdeling over de zaal, vanwege de coronamaatregelen zoals de 1,5 meter.

Het bestuur was blij dat deze jaarvergadering alsnog doorgang kon vinden. Voorzitter André wees er op dat een aantal formele zaken toch moeten worden afgehandeld. Dat zijn de vastelling van de notulen, het jaarverslag en het financiële jaarverslag, verslag kascommissie en décharge van het bestuur. Een ander punt is het aftreden van bestursleden en het benoemen van nieuwe bestuursleden. Dit jaar waren aftredend Wubbo de Raad en Mark Mooiweer. Het afscheid was met een toespraakje, bloemen en dankwoorden door de voorzitter. De nieuwe bestuursleden zijn Jan Balk en Tanja Bijlsma. Zij werden bij acclamatie gekozen.

Frans van Egmond sr. nam zondag afscheid als hoofdcoach en speler van FC Kraggenburg 3. Hij heeft zich jaren ingezet voor het derde team van de FC voor behoud in de Kelderklasse. Frans is één van de drijfveren achter de club en blijft zich als vrijwilliger inzetten voor de club. ‘Vrijwilligerswerk is geen last, maar een lust’, is één van zijn motto’s.

In de fruitpluktuin van Vink Fruitboerderij in Kraggenburg werd vanmorgen de eerste appel geplukt door Siebe Durk van Stralen, die deze maand 25 jaar werkzaam is bij het fruitbedrijf. Hij legt het plukken van de appel gelijk uit: ‘trek de appel niet van de boom, maar draai hem een beetje en klik hem er dan met steeltje en al af.’

Het is traditie dat STEK in de laatste week van de zomervakantie een ochtend of middag voor onze jeugd van de basisschool organiseert.
Gelukkig kan dat dit jaar ook doorgaan. In samenwerking met Carrefour is een programma gemaakt: “Expeditie Robinson, op zoek naar de schat”.
Woensdagmorgen 12 augustus hebben zo'n 40 kinderen in groepjes meegedaan met deze expeditie. Het was gezellig, met mooi weer en de kinderen deden enthousiast mee. Uiteindelijk heeft de oranje groep de schat gevonden. De ochtend is afgesloten met een welverdiend lekker ijsje.

De coronamaatregelen zijn versoepeld. In het dorp zijn er wensen en is de behoefte om andere mensen weer eens te zien en te ontmoeten, na zo'n lange tijd van lock down.
Beide punten zijn voor het bestuur van het dorpshuis aanleiding geweest om alsnog te bekijken of het Klokhuis toch weer open kan. Dat is een positief besluit geworden en met ingang van maandag 13 juli is het Klokhuis weer open voor activiteiten en bijeenkomsten.

Nieuws van Boerderij de Zuiderkrib Pluktuin. De pluktuin is vanaf half juni geopend. Hier mag je zelfstandig bloemen plukken. Materialen zijn aanwezig. Super leuk corona proof uitje.

Enkele dorpsbewoners gaan op 30 mei om 20.00 uur een bingo via WhatsApp organiseren.

Lees alle details op de flyer (foto).
Klik op de foto als je hem groter wilt zien.

De provicie heeft een update gegeven over de Leemringweg.
Maandag 4 mei zijn er afrondende werkzaamheden geweest. Op 6 mei is de Leemringweg van rotonde Kraggenburg tot Netl weer voor lokaal verkeer opengesteld. Het gehele fietspad tussen Kraggenburg en Marknesse kan dan ook weer worden gebruikt.

Bericht van Dorpsbelang:

Op 4 mei herdenken wij gezamenlijk de oorlogsslachtoffers. Zoals iedereen weet zijn wij genoodzaakt deze gezamenlijke herdenking op een andere manier vorm te geven dan andere jaren. Vanuit het 10-dorpenoverleg in Noordoostpolder is het initiatief voortgekomen om na de 2 minuten stilte van 20.00 uur een kaars in het raam te laten branden. We willen u vragen hieraan mee te doen en op deze manier gezamenlijk te herdenken. 'Opdat wij nooit vergeten'

Onze gemeente vraagt uw aandacht voor Koningsdag.

Corona maakt van Koningsdag dit jaar Woningsdag. ? Laten we thuis de vlag hijsen, om 10.00 uur het Wilhelmus zingen in de tuin of op het balkon en om 16.00 uur de dag afsluiten met een thuistoost! ?

Helaas is er geen bijeenkomst op De Deel en zijn er geen optredens en vrijmarkten. De kleedjes blijven dit jaar in de kast. Ook in je eigen straat, voor het huis kunnen we dit niet toestaan.

In het parkje tussen schoolplein en de kerkwoningen heeft de groenbrigade van Dorpsbelang enige weken geleden oude fruitbomen geplant. Daarmee is de inrichting van het parkje bijna compleet. Er was nog de wens voor een bank(je).

Dorpsbelang wil belanghebbenden attenderen (=27 maart 2020) op het volgende artikel in de regionale krant “de Noordoostpolder”. Voor toekomstig recht op een schadeclaim is het noodzakelijk dat voor 1 april a.s. actie wordt ondernomen, anders verloopt het recht op aanspraak.

Lees hiervoor deze link

Meer informatie en ook een voorbeeldbrief is op deze site te lezen te lezen