De dorpskrant van Kraggenburg, De Uitkijk, verschijnt 6 keer per jaar. In deze krant staan vele wetenswaardigheden en nieuwtjes over het dorp. Vele Kraggenburgers zorgen geheel vrijwillig voor het periodiek verschijnen van deze dorpskrant, wat het daarmee een krant van, voor en door Kraggenburgers maakt.

De papieren versie van De Uitkijk wordt in het dorp en de buitenwegen huis aan huis bezorgd. De Uitkijk is hier ook digitaal te lezen.

Kopij voor de Uitkijk graag aanleveren als Word-bestand. U kunt deze sturen naar  uitkijkkraggenburg@gmail.com   of inleveren op Leemringweg 26. Dat kan tot uiterlijk 19.00 uur op de hierondergenoemde zondagavonden..

Advertenties in PDF en sturen naar  uitkijkkraggenburg@gmail.com

Het schema voor 2023 is:

  • Verschijningsdata:
    14 februari,  24 april, 19 juni,  25 september,  13 november
  • Kopij aanleveren:
    4 februari,  14 april,  9 juni,  15 september, 3 november
  • Advertenties aanleveren:
    15 december 2023,  10 mei 2024