Het bestuur van Dorpsbelang bestaat uit:

  • AndrĂ© Verwer, voorzitter   06-5370 8320
  • Deborah van Loon, secretaris
  • Jan Balk, penningmeester
  • Harmen Schotalbers, bestuurslid
  • Tanja Bijlsma, bestuurslid
  • Krijn de Hamer,  bestuurslid
  • Linde van der Burgh,  bestuurslid
  • Marian Meijs,  bestuurslid

Secretariaat Dorpsbelang
Zuidermeent 18,  8317 AC,  Kraggenburg
E-mail: dorpsbelang@kraggenburg.nl

Het bestuur vergadert maandelijks, behalve in de zomervakantie.
In de maand maart is de Algemene LedenVergadering (de jaarvergadering).

Daarnaast is er deelname aan het zogenoemde 10-dorpenoverleg in de Noordoostpolder, netwerkbijeenkomsten van de 10 Dorpsbelangen. (6 keer per jaar)
Het bestuur voert ook overleg met ambtenaren van de gemeente, de wethouders, woningbouwcorporatie Mercatus en de provincie.
Twee keer per jaar is er een gesprek met bestuur dorpsbelang Ens en met dorpsbelang Marknesse, onze buurtdorpen.

Het doel van Dorpsbelang wordt in de statuten omschreven als:
De vereniging heeft tot doel de behartiging van alle belangen welke direct of indirect verband houden met de plaats Kraggenburg in de gemeente Noordoostpolder, waaronder uitdrukkelijk begrepen de belangen van de bewoners van Kraggenburg en eventueel leden die woonachtig zijn in de directe omgeving van Kraggenburg, zulks in de meest uitgebreide betekenis. De vereniging tracht deze doelstelling te bereiken door gebruik te maken van alle wettige middelen die haar ten dienste staan.