logo omzien

De werkgroep Omzien maakt onderdeel uit van Dorpsbelang.

Doelstellingen zijn:

 • Omzien wil het eerste aanspreekpunt zijn in het dorp voor vragen over zorg en welzijn.
 • Omzien is op dit moment aanspreekpunt en coördinator als het gaat om Oekraïense vluchtelingen in Kraggenburg.
 • Uw vragen om (tijdelijke) hulp of ondersteuning wil de werkgroep oplossen met inzet van vrijwilligers uit het dorp. Lees hierover meer bij het onderdeel 'WeHelpen'. Het is de informele hulp als aanvulling op de professionele hulp door zorgorganisaties.
 • Omzien wil samen met Dorpsbelang voorzieningen (over zorg, welzijn sociale contacten) in Kraggenburg verbeteren of uitbreiden.
 • Omzien onderhoudt contacten met lokale organisaties en de kerken in het dorp over welzijn en het sociale leven.
 • Omzien overlegt met de gemeente, opbouwwerker van Carrefour, organisaties voor thuiszorg (o.a. het team Ens-Kraggenburg van Zorggroep Oude en Nieuwe Land).

Leden van de werkgroep Omzien zijn:

 • Jules Overmars, voorzitter, 06 -1336 5247  of  e-mail en coördinator Oekraïense vluchtelingen in ons dorp.
 • Harry Engels, contactpersoon, bereikbaar via e-mail
 • Judith Barneveld, coördinator van de vrijwilligerspool voor hulpvragen 06 - 8333 5903
 • Monique Rodermond
 • Krijn de Hamer, namens Dorpsbelang
 • Willem Remijnse, namens Protestanse Gemeente Kraggenburg
 • Piet Koster, namens ouderensoos JVV
 • Schuscha Huisman, opbouwwerker bij Carrefour
 • Marit van der Pol vanuit het zorgteam Ens-Kraggenburg van ZONL

  U kunt verder alle belangrijke informatie lezen bij de thema's Zorg en Welzijn en Hulpvragen

Wilt u zich / wil jij je inzetten als vrijwilliger? Neem dan conact op met Jules, Harry of Judith, zie hierboven.