Belangstelling voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) ?
Geef je hier op !
Meer info staat in  dit nieuwsbericht.

De vereniging Dorpsbelang kent de algemene ledenvergadering (ALV).
Tenminste 1 keer per jaar is er een ALV, de jaarvergadering.
Vanwege bijzondere onderwerpen kan er ook een extra ALV worden bijeengeroepen.

Van de jaarvergaderingen zijn hieronder de stukken te raadplegen (PDF documenten).


De algemene ledenvergadering is gehouden op 25 september 2020.

De voorlopige notulen van deze vergadering kunt u hier lezen.