De vereniging Dorpsbelang kent de algemene ledenvergadering (ALV).
Tenminste 1 keer per jaar is er een ALV, de jaarvergadering.
Vanwege bijzondere onderwerpen kan er ook een extra ALV worden bijeengeroepen.


De laatste algemene ledenvergadering is gehouden op 26 maart 2021
De voorlopige notulen van deze vergadering kunt u hier lezen.


Van de jaarvergaderingen zijn hieronder de stukken te raadplegen (PDF documenten).