Gemeente Noordoostpolder heeft een verzekeringspakket voor vrijwilligers afgesloten, dat de risico's van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekt. De gemeente vindt het belangrijk om ook op deze manier het belang van het vrijwilligerswerk te benadrukken en vrijwilligers(organisaties) te ondersteunen.

Voor wie?
De collectieve verzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger woonachtig in de gemeente Noordoostpolder die "'in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend".

Alle vrijwilligers zijn verzekerd:

  • Ongeacht hun leeftijd
  • Ook bij eenmalige activiteiten
  • Geen minimum aantal uren
  • Ook bij kerkelijk werk, sport- en buurtactiviteiten.

Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen.
Voor mantelzorgers geldt uitsluitend de ongevallendekking van deze verzekering.

Verzekeringspakket

  • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers
  • Aansprakelijkheidsdekking voor vrijwilligers
  • Aansprakelijkheidsdekking voor Rechtspersonen
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
  • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
  • Rechtsbijstanddekking voor vrijwilligers

Deze verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Een bijkomend voordeel is, dat er geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is. Dus iedere vrijwilliger die woont in de gemeente Noordoostpolder, zoals bijvoorbeeld de voetbalvader die meegaat met een uitwedstrijd van zijn kind, is verzekerd!

Schade... en dan?
Je kunt een schadeformulier downloaden via de link (zie hieronder).
--- Verenigingen die met vrijwilligers werken waardoor schade ontstaat (dus vrijwilligers maken per ongeluk schade aan iets, of krijgen schade aan hun eigen materiaal wat ze inzetten voor hun vrijwilligerswerk) kunnen contact zoeken met vrijwilligerspunt van Carrefour. Zij behartigen de verzekeringen en schades i.v.m. vrijwilligers, e-mail naar   vrijwilligerspunt@carrefour.nu  of  bel 0527- 630000 ( vraag naar vrijwilligerspunt)
--- Gaat het om schade wat je als particulier of vereniging wilt melden tgv storm of schade aan gemeentelijke gebouwen o.a. gymzaal oid, .geef dan het schadeformulier af bij het gemeentehuis t.a.v. de heer P. Visser of mailen naar p.visser@noordoostpolder.nl. Voor vragen over de afhandeling van deze schade kan je ook per email bij de heer Visser terecht.

Een vrijwilliger zet zich in voor een organisatie buiten de Noordoostpolder. Als er schade ontstaat waar moet die dan ingediend worden?

De schade moeten worden ingediend in de gemeente waar de schade ontstaan is. Dus, bijvoorbeeld, zet een vrijwilliger uit de Noordoostpolder zich in voor een organisatie in Lelystad en er ontstaat schade dan moet de schade worden ingediend in de gemeente Lelystad. Is een vrijwilliger uit Lelystad aan de slag bij een organisatie in de Noordoostpolder dan moet de schade bij ons worden ingediend.

Onderstaand de links naar verschillende documenten:
schadeformulier
toelichting op het schadeformulier
folder vrijwilligersverzekering downloaden
voorwaarden vrijwilligersverzekering