De dorpskrant van Kraggenburg, De Uitkijk, verschijnt 6 keer per jaar. In deze krant staan vele wetenswaardigheden en nieuwtjes over het dorp. Vele Kraggenburgers zorgen geheel vrijwillig voor het periodiek verschijnen van deze dorpskrant, wat het daarmee een krant van, voor en door Kraggenburgers maakt.

De papieren versie van De Uitkijk wordt in het dorp en de buitenwegen huis aan huis bezorgd. De Uitkijk is hier ook digitaal te lezen.

Kopij voor de Uitkijk graag aanleveren als Word-bestand en de advertenties in PDF. U kunt deze sturen naar uitkijkkraggenburg@gmail.com  of inleveren op Stuwwal 19. Dat kan tot uiterlijk 19.00 uur op de hierondergenoemde zondagavonden.

Het schema voor 2022 is:

  • Verschijningsdata:
    26 januari,  16 maart,  20 april,  22 juni,  29 september,  23 november
  • Kopij aanleveren:
    16 januari,  6 maart,  10 april,  12 juni,  18 september,  13 november
  • Advertenties aanleveren:
    9 januari,  5 juni