Nieuws

Op de landelijke seniorendag, 7 oktober, is het mogelijk om via Mecatus seniorenwoningen te bezichtigen.
Alle informatie staat op onderstaande advertentie.
Website Mecatus https://www.mercatus.nl/ 
Telefoon 0527 - 63 55 00 tussen 8.00 en 12.00 uur

Mercatus seniorendag 7okt20221

 

 

Huisvesting van arbeiders / arbeidsmigranten is een onderwerp dat ieder dorp in de Noordoostpolder raakt en waar ook Kraggenburg mee te maken heeft.
Voor het huisvesten van 8 arbeidsmigranten is er door Werckpost -de nieuwe eigenaar van de woning aan de Paardenweg 1- een principe verzoek ingediend om door te groeien naar een 'categorie 2, huisvesting van maximaal 150 arbeidsmigranten' locatie. Om dat mogelijk te kunnen maken moet het bestemmingsplan worden aangepast.
Binnenkort ontvangen bewoners binnen een straal van 1 kilometer vanaf de locatie een uitnodiging van Werckpost voor het bijwonen van een voorlichtingsbijeenkomst, die waarschijnlijk in de week van 19 september aanstaande plaats zal vinden. Ook Dorpsbelang, de politie en de gemeente worden uitgenodigd voor deze bijeenkomst.
Dorpsbelang vindt het van groot belang om namens het gehele dorp bij die bijeenkomst aanwezig te zijn en bewoners hierover te informeren, óok die bewoners die geen uitnodiging hebben gehad. We kunnen ons namelijk goed voorstellen dat dit de nodige vragen en wellicht zorgen bij u oproept.
Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte over dit thema via onze Facebookpagina, dorpskrant 'de Uitkijk' en bij Nieuws op deze website.

Een zonnige ochtend, lekker warm en een grote groep kinderen op het veld naast de school.
De kinderen hebben genoten van een grote opblaas obstakelbaan. Ook was er de nodige waterpret die voor verkoeling zorgde. Een echt (water)feest op deze warme ochtend.

Een geslaagde activiteit die STEK heeft georganiseerd in samenwerking met stichting vakantieactiviteiten Noordoostpolder.

In het weekeinde van 2 en 3 juli was alweer de tweede editie van festival VeerKrag, locatie Zuiderkrib aan de Zwartemeerweg. Het festival met veel kunst en cultuur georganiseerd door Wousje Schutte was ook dit jaar weer een groot succes. Het goed bezochte festival had veel verschillende kunstenaars en artiesten, die te zien waren op het festivalhart en tijdens twee wandelroutes. Bezoekers konden onder het genot van een hapje en een drankje kijken naar theater, muziek, dans en beeldende kunst. Ook kon er geluisterd worden naar een audiotour over het verhaal van de Zuiderzeemeermin. Daarnaast waren er op de tweede dag ook workshops te volgen. Het waren dus twee geslaagde dagen en we hopen Festival VeerKrag volgend jaar weer terug te zien!

 

Na veel jaren van overleg en voorbereiding is 31 mei het pontje in de vaart genomen. De starthandeling is verricht door Gedeputeerde Harold Hofstra, (oud-)wethouder Hans Wijnants, gebiedsmanager Philip Makkink van Natuurmonumenten en Wubbo de Raad namens Dorpsbelang Kraggenburg. Zij maakten als eersten de overtocht heen en terug in de Zwolse Vaart. Hiermee is voor fietsers en wandelaars een mooie verbinding ontstaan tussen Waterloopbos en Voorsterbos.

Twee jaar geen feestweek, maar dit jaar wel weer. De Feestcommissie is vol overgave aan de slag gegaan om er iets moois van te maken. Toch wel spannend, want hoe zal alles gaan? De conclusie is dat het, in alle opzichten, een geslaagde feestweek is geworden. Hulp van vrijwilligers om de Feestcommissie te ondersteunen, enthousiasme bij de wijken waar veel mensen zich opgegeven hadden voor zeskamp, volleybal en de familieavond. Veel belangstelling van dorpelingen om bij de activiteiten te komen kijken of mee te doen. Kortom een feestweek van en voor iedereen in het dorp. Het viel daarbij op dat alle leeftijden, van jong tot oud, bij de feestweek hebben meegedaan.

Dinsdagmorgen 17 mei waren er twee ambassadeurs van het OV ( Rob Bos en Anita Koedam) bij Koffietijd. Ze vertelden uitgebreid over het openbaar vervoer aan de hand van dia’s. Veel onderwerpen zijn aan de orde gekomen: Over het reizen met trein, tram, metro, bus en buurtbus. Hoe werkt het met een OV-chipkaart?  De soorten OV-chipkaarten. Hoe je de gehele reis kunt plannen. Waar en hoe je moet inchecken en uitchecken. Dat het belangrijk is om voldoende saldo te hebben op je OV-chipkaart.
En: als je interesse hebt, kun je een proefreis maken met de OV-ambassadeurs. In een groepje van zo’n vier, vijf mede proefreizigers. Dan kun je met hen in de praktijk ervaren hoe het allemaal werkt en ervaar je ook een en ander aan den lijve hoe overstappen gaat en waar je kunt zien waar en hoe laat je trein of bus vertrekt.

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en het Leadergeld is Kraggenbrug binnenkort een aantrekkelijke recreatieplek rijker. Wethouder Marian Uitdewilligen en de voorzitter van de initiatiefgroep Wubbo de Raad hebben het projectbord vrijdag 13 mei onthuld.
De gemeente Noordoostpolder gaat samen met vrijwilligers van Dorpsbelang Kraggenburg, Klein Cortina, Ondernemersvereniging Kraggenburg en Natuurmonumenten aan de slag. Het gebied rond de Leemkade wordt aantrekkelijker gemaakt voor de lokale bevolking, maar zeker ook voor recreanten en toeristen die dit gebied komen bezoeken.
Dit gaat er allemaal gebeuren:

Dit jaar waren start en finish van de 11-dorpen steptocht in Kraggenburg. Om 10.30 vertrokken de teams en rond 16.30 was de finish in Kraggenburg. Bij de finish was het gezellig druk met de vele meegereisde supporters uit de dorpen. Ook voor hen een mooie afsluiting van een spannende steptocht door de polder.
Het team van Kraggenburg deed het zeer goed. Van de 11 etappes was Kraggenburg 9 keer bij de eerste drie van een etappefinish. Het was een spannende strijd tussen de teams van Marknesse en Kraggenburg. Bij aanvang van de laatste etappe (Ens – Kraggenburg) was de voorsprong van Kraggenburg slechts 18 seconden. De voorsprong werd nog uitgebouwd en Kraggenburg won de laatste etappe en daarmee ook de eerste prijs en wisseltroffee van de 11-dorpen steptocht.

DSCN3552 steptocht 2022

De dag voor Koningsdag is de traditiegetrouw de ‘lintjesregen’ Mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving worden koninklijk onderscheiden. Dorpsbelang feliciteert Jules Overmars met zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hij heeft dit lintje gekregen voor zijn jarenlange inzet op maatschappelijk en sociaal vlak in de Noordoostpoler. Hij is 9 jaar voorzitter van Dorpsbelang geweest waarin hij zich heeft ingezet voor het welzijn (economisch, maatschappelijk en cultureel) van de inwoners van Kraggenburg. In die rol was hij een schakel tussen het dorp, de gemeente en de provincie.

Na een onderbreking door corona kan het weer, een plantjesdag (23 april) in Kraggenburg. Gaat dit een traditie worden?
Dorpsbelang Kraggenburg in samenwerking met IGW Noordoostpolder kijkt terug op een geslaagde editie van plantjesdag  Schitterend weer, de verkoop liep goed en er staan nu fleurige bloemen rond de huizen of in de straat. De bestuursleden van Dorpbelang en dorpsbewoners ontmoetten elkaar bij de bloemenkar. Iedereen maakte even tijd voor een praatje.

Het project “pontje over de Zwolse vaart” heeft een erg lange aanlooptijd gekend. Maar nu zit er tempo in het uitvoeren van de werkzaamheden. Het aanleggen van beide aanlegsteigers is eind maart jl. gestart. Dat bestaat uit het maken van een op- / afrit in det taluds van de Zwolse Vaart naar de twee aanleigsteigers, die nu aan beide waterkanten worden gemaakt. Ondertussen wordt door de gezamenlijke constructeurs, firma Noordeloos (Hertenpad) en Macon (Leemkade), het pontje in de werkplaats van Noordeloos in elkaar gelast en opgetuigd.

Naar verwachting zal eind april het pontje te water worden gelaten, waarna nog de afstelling en de verbinding met de beide steigers moet gebeuren. Als alles meezit zal begin mei de officiële in gebruik name op feestelijke wijze plaatsvinden. U hoort er nog van.

Als straks het pontje in de vaart ligt, zal Dorpsbelang het eigendom ervan overdragen aan Natuurmonumenten. Die is dan verantwoordelijk voor de exploitatie. Tussen partijen is in 2021 daarvoor een overeenkomst getekend, waarin dit is geregeld. Gezamenlijk zullen partijen (Natuurmonumenten, Dorpsbelang en ondernemersvereniging OVK) zich inspannen om het beheer en onderhoud langjarig te gaan uitvoeren.

Lees hier het volledige artikel over het pontje en wat er allemaal heeft meegespeeld, zoals dat in de Uitkijk van april 2022 is te lezen.

Op dit moment zijn op 2 adressen Oekraïense vluchtelingen gehuisvest. Naar omstandigheden maken ze het goed.
Er zijn ook al enkele acties geweest. Daarmee komt de vraag richting Dorpsbelang: "Wat kunnen we doen, wat kan het dorp doen?"
In een overleg tussen Dorpsbelang en de werkgroep Omzien is afgesproken dat we ons richten op praktische zaken, hand- en spandiensten voor de vluchtelingen.
De verantwoordelijkheid op velerlei gebied voor de vluchtelingen ligt bij de gemeente. Op de gemeentelijke website is een speciale pagina over Oekraïense vluchtelingen, https://www.noordoostpolder.nl/oekraiense-vluchtelingen waar u veel informatie en richtlijnen kunt vinden.
Voor Kraggenburg hebben Dorpsbelang en Omzien afgesproken dat Omzien het aanspreekpunt is als het gaat om de vluchtelingen in ons dorp. Dat kan via e-mail naar jules.overmars@hetnet.nl
Wilt u iets weten, heeft u een goed idee, wilt u misschien hulp bieden, komen er nog meer vluchtelingen voor huisvesting, enz? We horen het graag en stuur dan een e-mailtje.
Zoals al gezegd, wij bieden vanuit het dorp ondersteuning (waar dit kan) als vluchtelingen in ons dorp er al zijn, of misschien nog gehuisvest gaan worden. Alle andere zaken lopen via de gemeente.

Meer informatie over de werkgroep Omzien vindt u op deze webpagina.

 

Zaterdagavond 5 maart, geen storm, geen regen, een mooie avond. Met ideaal wandelweer ging de schuurwandeling van start. Iedereeen was erg benieuwd wat de wandeling langs de verschillende locaties zou brengen. De korte optredens en uitvoeringen waren verrrassend. Muziek, een rockband, een koor, meedoen met disco en bewegen, toneel, een cabareteske voordracht en een schimmenspel. Deelnemers hebben erg genoten van de optredens en soms zelf enthousiast meegedaan.
De organisatie kan terugkijken op een geslaagd evenement. Mede door de inzet van vrijwilligers, de spontane medewerking van de mensen die de optredens verzorgden en het belangeloos beschikbaar stellen van de locaties. Zij hebben met z'n allen veel Kraggenburgers op een leuke en gezellige avond getracteerd. Het dorp heeft dit erg gewaardeerd.

Deze activiteit is gesponsord door het Prins Bernard Cultuurfonds en Dorpsbelang.

Schuurwandeling 5mrt 2

In de uitbreiding van het dorp is weer een stap gezet. Voor de nieuwbouw van fase 1b worden enkele straten aangelegd. De planning is om 1 juli het bouwrijp maken gereed te hebben, maar mogelijk liggen alle de kabels en leidingen dan nog niet in de grond. Daardoor kan de planning iets uitlopen.

Via een verloting zijn alle 17 kavels van fase 1b in optie genomen. Er hadden zich 50 gegadigden aangemeld, waaronder Kraggenburgers. Twee dorpsgenoten behoren tot de gelukkigen voor een bouwkavel. Bij de twee-onder-en-kap-kavels staat al mensen op de reservelijst, mocht een optie niet doorgaan.

Het gaat goed met de nieuwbouw in Kraggenburg en daarom is de gemeente in februari gestart met de voorbereidingen voor het bestemmingsplan van fase 2
In fase 2 is er ruimte voor een CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). In zo'n project ga je als groep je eigen woning bouwen. Kijk voor CPO ook op deze webpagina

Bouwrijpmaken fase 1b