Belangstelling voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) ?
Geef je hier op !
Meer info staat in  dit nieuwsbericht.

Tijdens de online livestream van de nieuwjaarsreceptie in Kraggenburg werd het bloemetje uitgereikt aan Willem van Beekhuizen. Hij kreeg het welverdiende bloemetje omdat hij een motivator, mensen-mens en een kartrekker is.

Van Beekhuizen was blij verrast. Zijn eerste reactie:
‘Geweldig! Ik ben er heel trots op.’ Daarna bedankte hij iedereen voor het bloemetje en de organisatie voor het mogelijk maken van de online nieuwjaarsreceptie. ‘Opdat we met z’n allen iets mogen betekenen voor de gemeenschap’. Dat is belangrijk voor Van Beekhuizen en daarom heeft hij het bloemetje ook zeker verdiend. Het bloemetje wordt jaarlijks uitgereikt door STEK (Stuurgroep Evenementen Kraggenburg) aan iemand, die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het dorp.

De motivatie voor de keuze; Naast meerdere bestuursfuncties buiten het dorp, zoals 25 jaar bestuur Ponyclub Vollenhove, KWPN Bond van Veehandelaren en nog veel meer, heeft Van Beekhuizen zich binnen het dorp ook zeer verdienstelijk gemaakt. Hij is een echte dorpsman, die op veel activiteiten acte de présence geeft. De ene keer om zelf feest te vieren en de volgende keer achter de barbecue tijdens de FC dag van FC Kraggenburg of tijdens de dorpsbarbecue van de Feestweek. Daarnaast heeft hij vele jaren gekookt voor de Seniorendag van STEK, samen met andere dorpsgenoten. Al vele jaren zet Van Beekhuizen zich in voor de kerk, eerst als kerkenraadslid en nu onder andere als voorzitter van de kerkrentmeesters voor de PKN. Hij deed en doet te veel om op te noemen, hij zat bijvoorbeeld bij de carnaval, heeft zich hard gemaakt voor de ijsbaan en was actief bij wijk ‘de Geitenbreiers’.

20210102192943 willem van beekhuizen img 4169 1

Wilma leest de motivatie van het bloemetje voor aan Willem van Beekhuizen, die het bloemetje in ontvangst heeft genomen.

Fotocredits en tekst: parelprojecten.nl / Margot Maljaars