Nieuws

Nieuws van Boerderij de Zuiderkrib Pluktuin. De pluktuin is vanaf half juni geopend. Hier mag je zelfstandig bloemen plukken. Materialen zijn aanwezig. Super leuk corona proof uitje.

Enkele dorpsbewoners gaan op 30 mei om 20.00 uur een bingo via WhatsApp organiseren.

Lees alle details op de flyer (foto).
Klik op de foto als je hem groter wilt zien.

De provicie heeft een update gegeven over de Leemringweg.
Maandag 4 mei zijn er afrondende werkzaamheden geweest. Op 6 mei is de Leemringweg van rotonde Kraggenburg tot Netl weer voor lokaal verkeer opengesteld. Het gehele fietspad tussen Kraggenburg en Marknesse kan dan ook weer worden gebruikt.

Bericht van Dorpsbelang:

Op 4 mei herdenken wij gezamenlijk de oorlogsslachtoffers. Zoals iedereen weet zijn wij genoodzaakt deze gezamenlijke herdenking op een andere manier vorm te geven dan andere jaren. Vanuit het 10-dorpenoverleg in Noordoostpolder is het initiatief voortgekomen om na de 2 minuten stilte van 20.00 uur een kaars in het raam te laten branden. We willen u vragen hieraan mee te doen en op deze manier gezamenlijk te herdenken. 'Opdat wij nooit vergeten'

Onze gemeente vraagt uw aandacht voor Koningsdag.

Corona maakt van Koningsdag dit jaar Woningsdag. ? Laten we thuis de vlag hijsen, om 10.00 uur het Wilhelmus zingen in de tuin of op het balkon en om 16.00 uur de dag afsluiten met een thuistoost! ?

Helaas is er geen bijeenkomst op De Deel en zijn er geen optredens en vrijmarkten. De kleedjes blijven dit jaar in de kast. Ook in je eigen straat, voor het huis kunnen we dit niet toestaan.

In het parkje tussen schoolplein en de kerkwoningen heeft de groenbrigade van Dorpsbelang enige weken geleden oude fruitbomen geplant. Daarmee is de inrichting van het parkje bijna compleet. Er was nog de wens voor een bank(je).

Dorpsbelang wil belanghebbenden attenderen (=27 maart 2020) op het volgende artikel in de regionale krant “de Noordoostpolder”. Voor toekomstig recht op een schadeclaim is het noodzakelijk dat voor 1 april a.s. actie wordt ondernomen, anders verloopt het recht op aanspraak.

Lees hiervoor deze link

Meer informatie en ook een voorbeeldbrief is op deze site te lezen te lezen

In april van dit jaar verschijnt er een nieuw boek van José Janse uit Kraggenburg, een gedichtenbundel met engelstalige gedichten.

Beste genodigden van de jaarvergadering Dorpsbelang Kraggenburg,

Hierbij laat ik u weten dat de jaarvergadering van Dorpsbelang Kraggenburg, gepland op vrijdag 27 maart 2020, wordt uitgesteld naar een nog nader te bepalen datum. Dit conform de richtlijnen van de overheid, om de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te beperken.

Met vriendelijke groet,

Deborah van Loon
Secretaris Dorpsbelang Kraggenburg
15 maart 2020
 

In de periode van 16 maart t/m 26 juni 2020 wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de Leemringweg. De weg is dan afgesloten en er gelden omleidingsroutes voor auto's, fietsers en openbaar vervoer.

Onze Kraggenburger Rick Ebbinge is 26 februari gekozen als sportman van het jaar in Noordoostpolder. Lees alles over de sportverkiezingen op de site van regioblad De Noordoostpolder.

Na ruim 20 jaar wordt nu de eerste woning gebouwd op "kavel Penders". De heipalen zitten in de grond en met de fundering is gestart. Een bijzonder en heuglijk moment voor de gemeente en Dorpsbelang om bij stil te staan. Op 26 februari zijn de eerste bouwers, de familie de la Vieter, gefeliciteert met deze mooie gebeurtenis, zowel door dorpsvoorzitter André Verwer als wethouder Haagsma.

Carrefour / VrijwilligerspuntNOP wil de campagne "prettig ouder worden" starten. Doel van de campagne is om het gesprek over 'prettig ouder worden' en wat daarvoor nodig is op gang te brengen. Zodat het bewustzijn van de aankomende ouderen, hun familie en buurt wordt vergroot en zij worden gemotiveerd om in actie te komen zodat er tijdige voor de oudere voldoende en passende hulp is, hun gezondheid wordt bevorderd en eenzaamheid wordt voorkomen.

Op vrijdag 7 februari was de gymles ingeruild voor een heuse schaatsmiddag in Heerenveen. Zo'n 40 leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 van Daltonschool de Fladderiep vertrokken vol goede moed naar de kunstijsbaan.

Fries Johan Oenema, alias Oane Sleat, is zaterdagavond tijdens het Gezwam rond de Dam in Kraggenburg uitgeroepen tot Flevozwammer 2020. Sjoerd van Vilsteren, alias Jap Joris Engelbert van Bevervoorten ging met de publieksprijs naar huis.