Samenleving groep

Het thema Samenleving laat zien wat er aanwezig is binnen de dorpsgemeenschap Kraggenburg.

Het zijn de volgende onderdelen:

 Zoekt u snel info over een vereniging, bedrijf of organisatie in het dorp, kijk dan bij de gids op deze website.

Kijk ook bij het thema "Zorg en welzijn" waar staat wat er in Kraggenburg mogelijk is op dit gebied. Denk aan hulpvragen van bewoners en helpen door vrijwilligers uit het dorp.
Bij dit thema staat ook de informatie over professionele aanbieders van thuiszorg en huishoudelijke zorg, jeugdhulp, de gemeentelijke sociale teams, gemeentelijke regelingen en aanvragen voor zorg en ondersteuning bij de gemeente. Verder vindt u hier de gemeentelijke welzijnsorganisatie Carrefour en de buurtwerker.