Basisschool
Kraggenburg kent één basisschool: De Fladderiep. Deze school is ontstaan uit een fusie tussen de Oecumenische basisschool 'De Lichtwachter' en Openbare basisschool 'De Pionier'.
Alle gegevens staan bij de Gids/organisaties in Kraggenburg.

School Fladeriep

In de Fladderiep zijn de 3 “zuilen” (PC, RK en Openbaar) verenigd als één school. Aan het invullen van de identiteit van de school wordt veel aandacht besteed.
Op school wordt Daltononderwijs gegeven. Dit staat voor een brede vorming (zowel cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling. Daltononderwijs leert leerlingen om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen.
Lees meer over de Fladderiep en deze kenmerken op hun website.

De school is onderdeel van het kindcentrum, ook De Faldderiep genoemd. De peuterstartgroep (peuterspeelzaal) “Het Kwetternest” is ook onderdeel van het kindcentrum, met een eigen ruimte binnen het schoolgebouw. Zo is ook buitenschoolse opvang (BSO) aanwezig, zowel vóór aanvang schooltijd als na schooltijd.
Binnen het thema Ons dorp worden alle mogelijkheden en de gegevens van kinderopvang beschreven.

School Fladderiep b


Protestantse gemeente Kraggenburg
In het dorp hebben we nog een zelfstandige gemeente met een eigen kerkgebouw. De kerk staat aan Voorstraat 21.
Alle gegevens staan bij de Gids/organisaties in Kraggenburg.

PKN kerk


R.K. Geloofsgemeenschap H. Ireneüs
De geloofsgemeenschap bestaat uit de kerkdorpen Ens, Kraggenburg, Marknesse en Luttelgeest. In Ens en Marknesse is een R.K. kerkgebouw.
De geloofsgemeenschap H. Ireneüs maakt deel uit van de Emmaüsparochie, die de gehele Noordoostpolder omvat.
Alle gegevens staan bij de Gids/organisaties in Kraggenburg.


Het kerkgebouw in Kraggenburg (St. Jan de Doperkerk) is in juni 2014 gesloten. Het gebouw is behouden gebleven en in de kerk zijn 5 woningen gerealiseerd.

RK kerk woningen