De gemeente bezit bouwgrond in Kraggenburg, bekend als "kavel Penders". Deze bouwgrond ligt aan de zuidkant van het dorp en binnen de bossingel die het dorp omgeeft. In 2019 is voor een deel van deze "kavel Penders" een bestemmingsplan vastgesteld (Kraggenburg Zuid- fase 1). Dit is weer opgedeeld in fase 1a en fase 1b.
Momenteel werkt de gemeente aan het bestemmingsplan voor fase 2. Dorpsbelang heeft overleg met de gemeente en wil in fase 2 ook graag mogelijkheden voor huurwoningen, woningen voor starters en jongeren, maar ook bejaardenwoningen.

Op zijn vroegst kunnen er in de 2e helft van 2023 weer nieuwe kavels worden uitgegeven. Wilt u als eerste op de hoogte worden gesteld van de uitgifte van nieuwe kavels in Kraggenburg, dan kunt u zich aanmelden voor de geïnteresseerdenlijst.

Van fase 1a zijn bijna alle woningen gebouwd. Van fase 1b zijn alle kavels in optie of zijn verkocht en wordt er nu volop gebouwd..

Een overzicht van de bouwkavels (kv101 t/m kv116) van fase 1b vindt u onderstaand en ook via deze pagina.
Let op: Kijk altijd via internet op de kavelkaart voor de meest actuele situatie, omdat soms opties worden teruggeven.
Tip: Als u in deze kaart bent, klik linksboven op het blokje "Legend" voor de betekenis van de kleurcodes van de kavels.

Aan het einde van deze pagina vindt u een plattegrond met een indeling van de kavels van fase 1b, de eerste stedebouwkundige schets met het toekomstige deel, dat is fase 2.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over nieuwbouwplannen? Neem contact op met de gemeente: telefoon 0527 - 633 911 of stuur een mail naar   mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl
De gemeente heeft een aparte site voor de bouwkavels en nieuwbouwprojecten in de Noordoostpolder. U kunt zich hier bijvoorbeeld ook inlezen over wat er allemaal komt kijken bij het (laten) bouwen van een huis.


Overzicht van de bouwkavels fase 1a en 1b, oranje kavels zijn in optie, groene kavels zijn te koop  (situatie augustus 2023).

Kavels 1b aug2023
 

 

Stedenbouwkundige uitwerking van Kraggenburg - Zuid, mogelijke vervolgfases.
Kaart 1a tbv fase 1b