Wat is CPO?
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap wil eigenlijk niets anders zeggen dan dat je samen met een groepje mensen een woonproject / nieuwbouw gaat organiseren.
Binnen CPO is er veel vrijheid om je eigen wooonwensen en -eisen te realiseren, inclusief de directe woomomgeving. Uiteraard moet dit wel binnen de kaders die de gemeente geeft. Wel is het zo dat diverse typen woningen binnen het CPO-project mogelijk zijn.

Je bent als groep eigenlijk de projectontwikkelaar. Je maakt eigen keuze's en de kosten zijn lager. Er zit wel een grens aan wat iedereen individueel wil, tegenover het gezamenlijk ontwerpen en realiseren van de woningen, d.w.z er zullen compromissen worden gesloten.

Dorpsbelang Kraggenburg heeft van de gemeente de toezegging dat er voor nieuwbouwplannen via CPO ruimte is in Kraggenburg. Dat zal dan zijn in de volgende fase van de nieuwbouw; Kraggenburg Zuid fase 2.

Met deze toezegging is Dorpsbelang aan de slag gegaan om CPO onder de aandacht te brengen en om de interesse te peilen. Er bleek voldoende belangstelling te zijn, zo'n 20 mensen. Er zijn twee informatieavonden georganiseerd door Dorpsbelang om ite vertellen wat CPO inhoudt en wat er zoal bij komt kijken. De belangstelling is voldoende om het CPO-project te gaan opstarten.

De volgende stap moet nu worden gezet. Dat is het vormen van een vereniging om het CPO-project te gaan realiseren. Enkele mensen hebben al toegezegd zich hiervoor te willen inzetten; de kartrekkers. Het hele proces van ontwerp tot nieuwbouw gebeurt binnen de vereniging. De vereniging krijgt professionele ondersteuning van het bedrijf Droomwonen ( www.droomwonen.com ).

Dit CPO project staat open voor bouwen voor alle leeftijden; van starterswoning, tot seniorenwoning, twee-onder-een-kap, en nog meer woonvormen. Er zijn nu al geïnteresseerden voor dit CPO-project, maar het blijft mogelijk alsnog in te stappen of uit te stappen (om wat voor reden ook). Het zal duidelijk zijn dat, naarmate dit project vordert, er een moment komt dat je definitief moet aangeven dat je mee blijft doen. En als je (veel) later instapt, dat er al diverse besluiten bijvoorbeeld over het ontwerp zijn genomen. Je zult je dan daarbij moet aansluiten. Aanmelden voor CPO kan via e-mail dorpsbelang@kraggenburg.nl

Tot zover de stand van zaken per februari 2022.
De voordracht, door Droomwonen, over CPO op de bijeenkomsten kunt u hier bekijken.

Overzicht van uitbreiding Kragenburg - Zuid. De bouwkavels van fase 1A en 1B zijn gerealiseerd of in optie genomen.

Kraggenburg Zuid fasen A