Vakantie-activiteiten
Datum: aug 28, 2019 13:30:00
Details : STEk organiseert op woensdag 28 augustus vakantie-activiteiten voor de kinderen van de basisschool.
Meer informatie zal nog volgen.