Chiness/Indische maaltijd in het Klokhuis
Datum: okt 18, 2019 17:30:00
Details :

Op vrjdag 18 oktober is er weer een gezamenlijke maaltijd in het Klokhuis.
Dit keer een Chinees / Indische maaltijd met Nasi-Bami-Mihoen.
De kosten zijn Euro 3,50 per persoon.

Opgave voor maandag 14 oktober bij Piet Paauw, 06 4621 3112,  pjmpaauw@gmail.com  of bij
Jan Rinsma, 0527 - 25 20 61,  rinsma8317@hetnet.nl