dinsdag 16 oktober 2018
Verslag bijeenkomst over nieuwbouw 'kavel Penders'


Op 9 oktober heeft de gemeente samen met de klankbordgroep een presentatie gegeven over de stand van zaken van de nieuwbouw op 'kavel Penders'. In de klankbordgroep zijn vertegenwoordigd bestuur van Dorpsbelang, omwonenden van de nieuwbouw wijk en potentiële kopers.

De gemeente heeft samen met deze klankbordgroep de eerste schetsen verder uitgewerkt. Er zijn oplossingen gekozen voor opmerkingen en knelpunten bij deze eerste ideeën

In de presentatie is de gemeente ingegaan op dit proces en geeft aan waar aanpassingen in het plan ten opzichte van februari 2018 zijn gedaan. Dat zijn o.a. een vernieuwd stratenplan, een andere indeling van het groen en ook is de verkaveling aangepast. Zie onderstaande tekening van de gehele 'kavel Penders'. Voor nu zijn fase 1a en fase 1b van belang (de westkant tot aan de Pioniersstraat) en voor het tweede deel (de oostelijke helft) is een mogelijke toekomstige indeling gegeven.

 

 

De gewenste de beeldkwaliteit van deze nieuwe wijk (de uitstraling) is besproken aan de hand van voorbeelden en aandachtspunten.

Er wordt nu een bestemmingsplan gemaakt voor de fasen 1a en 1b. Hierbij is voor fase 1a de kavelindeling en typen woningen (vrije kavels en twee-onder-een-kap) ingevuld. Fase 1b komt aan de orde als de woningen van fase 1a zijn verkocht.


 De gemeente gaat nu uit van de onderstaande planning.

  • Bestemmingsplan procedure: oktober 2018 t/m april 2019
  •       (onder voorbehoud van bezwaar en beroep)
  • Mogelijkheid indienen zienswijzen: november t/m december 2018 (6 weken)
  • Inschrijving voor loting van kavels: april 2019
  • Loting van kavels (optieverlening):..mei 2019
  • Projectmatige kavels in de verkoop:(afhankelijk van behoeftepeiling) juni 2019
  • Bouwrijpmaken van bouwgrond (fase 1A): juni t/m oktober 2019
  •       (onder voorbehoud van belangstelling bouwkavels)
  • Verkoop/uitgifte van kavels en start woningbouw: oktober 2019
 
Mocht u belangstelling hebben voor een kavel, gebruik dan dit formulier (behoeftepeiling). Via mijn bouwkavel bij onze gemeente kunt u meer informatie krijgen of u aanmelden.
Uitleg over de loting kunt u hier vinden.
(U kunt de formulieren (in PDF) zelf downloaden vanuit het nieuwe tabblad)