donderdag 20 december 2018
Kraggenburg breidt uit


2018 is het jaar waarin is gestart met de uitbreiding van Kraggenburg. Na 20 jaar is het weer mogelijk om in het dorp nieuw te bouwen. Vrijdag 21 december wordt het startschot gegeven voor de ontwikkeling van de nieuwe wijk Kraggenburg zuid. Wethouder Wiemer Haagsma onthult dan het bouwbord dat wordt geplaatst op de kruising Walstraat – Hertenweg.

Vrij wonen
Kraggenburg zuid is opgedeeld in 2 fasen. In fase 1A, die als eerste wordt ontwikkeld, komen 20 tot maximaal 22 woningen. Acht kavels voor vrijstaande woningen en twaalf kavels voor twee onder één kap woningen. Vier van de twee onder één kap woningen worden via een projectontwikkelaar op de markt gebracht.

Drie kavels voor vrijstaande woningen kunnen ook gebruikt worden voor 2 onder 1 kap woningen. Hiermee wordt flexibiliteit geboden aan de woonbehoefte. De toekomstige fase 1B biedt ruimte voor nog eens maximaal 19 woningen.  Procedures gestart
Het voorontwerp bestemmingsplan ligt tot 20 december 2018 ter inzage en wordt daarna aan de gemeenteraad aangeboden. De inschrijving voor de kavels staat gepland in april 2019, waarna de loting in mei plaatsvindt.

Start van de bouw
Het bouwrijp maken van fase 1A gebeurt van juni t/m oktober 2019, zodat de eerste woningen in oktober 2019 gebouwd kunnen worden.

Geïnteresseerden kunnen zich nu al melden bij gemeente Noordoostpolder via mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl. Bellen kan ook via (0527) 63 39 11

Samen doen
Wethouder Wiemer Haagsma: “Het mooie aan Kraggenburg zuid is dat het plan in nauwe samenwerking met het dorp tot stand is gekomen. Begin 2018 is vanuit het dorp een klankbordgroep samengesteld met daarin aanwonenden, dorpsbelang en toekomstige bewoners. Met deze klankbordgroep hebben we het plan Kraggenburg zuid uitgewerkt. Beeldkwaliteit, de situering van woningen en de afmetingen van groenstroken en plantsoenen zijn voorbeelden van gezamenlijke keuzes die zijn gemaakt. Het wordt daarmee een wijk die past bij het karakter van het dorp.”