De Uitkijk kan onder andere bestaan doordat er vele advertenties in het blad staan afgedrukt. Het reglement voor adverteren in de Uitkijk staat hier beschreven.

  • De advertentieperiode loopt van 1 januari t/m 31 december en kan tussentijds niet worden stopgezet.

  • Eénmalige advertenties dienen minimaal één week voor de inleverdatum van de Uitkijk kopij digitaal in een pdf bestand te worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de advertentie doorschuiven naar de volgende Uitkijk.

  • De advertenties dienen digitaal te worden aangeleverd via uitkijk@kraggenburg.nl.

  • Facturen worden jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar verstuurd.

  • De advertentieperiode wordt aan het einde van ieder jaar stilzwijgend met één jaar verlengd, tenzij voor 15 december schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester.

  • Wijzigingen in een advertentie zijn mogelijk bij aanvang van een nieuw kalenderjaar en moeten voor 15 december worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de oude advertentie weer een jaar worden geplaatst.

  • Bij eventuele tariefsverhogingen heeft de adverteerder het recht om de advertentie met ingang van de nieuwe tariefperiode stop te zetten.

  • De algemene opmerkingen op de inhoudspagina van de Uitkijk zijn ook voor de advertenties van toepassing.

ADVERTENTIEKOSTEN DE UITKIJK

afmeting (cm)

prijs per jaar (€)

prijs eenmalig (incl.adm.kosten)

afmeting (cm)

prijs per jaar (€)

prijs eenmalig (incl.adm.kosten)

9x6

33,00

10,00

18x12 (halve pagina)

120,00

25,00

9x12 (kwart pagina)

60,00

15,00

18x24 (hele pagina)

215,00

40,00

18x6 (kwart pagina)

60,00

15,00