In Kraggenburg worden de afvalcontainers door HVC inzameling geledigd volgens een vast schema.
Via onderstaande links kunt u achterhalen wanneer bij u welke afvalbak wordt geledigd.

Klik hier voor een link naar de vereenvoudigde afvalkalender voor de dorpskern.
In deze kalender wordt weergegeven GFT-afval & etensresten, plastic, blik & drinkpakken, papier & karton en restafval

Klik hier voor een link naar de website van HVC inzameling voor de dorpskern én de buitenwegen.
Op deze website kunt aan de hand van uw postcode zien wanneer de 4 afvalsoorten worden opgehaald.