Naam

Functie

Contact

André Verwer

voorzitter

 

Deborah van Loon

secretaris

e-mail

Mark Mooiweer

penningmeester

 

Wubbo de Raad

vice-voorzitter

 

Krijn de Hamer

bestuurslid

 

Annemieke Janse

bestuurslid

 

Marian Meijs bestuurslid

 

Harmen Scholtalbers

bestuurslid

 

Secretariaat Dorpsbelang
Zuidermeent 18,  8317 AC,  Kraggenburg
E-mail: dorpsbelang@kraggenburg.nl


Het bestuur van dorpsbelang vergadert maandelijks, behalve in de zomervakantie.
In de maand maart is de Algemene Ledenvergadering (de jaarvergadering).

Daarnaast is er nog het zogenoemde 10-dorpenoverleg in de Noordoostpolde, waaraan per dorp de voorzitter en een tweede bestuurslid deelnemen. Met dit overleg worden ervaringen uitgewisseld en zaken die bij meerdere dorpen spelen in gezamenlijkheid opgepakt.