Zes keer per jaar verschijnt de dorpskrant van Kraggenburg, De Uitkijk genaamd.
In deze krant op A4 formaat staan vele wetenswaardigheden en nieuwtjes over het dorp. Vele Kraggenburgers zorgen geheel vrijwillig voor het periodiek verschijnen van deze dorpskrant, wat het daarmee een krant van, voor en door Kraggenburgers maakt.

De Uitkijk is ook voor oud-Kraggenburgers en andere geïnteresseerden in een digitale versie hier te lezen.

Kopij voor De Uitkijk kunt u inleveren tot en met de hieronder genoemde zondagavonden vóór 19.00 uur, bij voorkeur per e-mail. U kunt uw bijdrage ook op andere wijze inleveren op Stuwwal 19.

Inleverschema voor 2019:

Inleverdatum

Verschijningsdatum

13 januari

23 januari

24 februari

7 maart

7 april

17 april

15 september

25 september

10 november

20 november